Upravičencev za finančno nadomestilo za izpad dohodka v gozdarstvu je okoli 135. Foto: BoBo
Upravičencev za finančno nadomestilo za izpad dohodka v gozdarstvu je okoli 135. Foto: BoBo

Ker je bil izpad dohodka v marcu pod predpisanim pragom, vlagateljem zahtevkov tovrstna pomoč države pripada samo za mesec april in maj.

Po izračunu Gozdarskega inštituta Slovenije je bil izpad dohodka v gozdarstvu v marcu oziroma od 16. marca 14 odstotkov, v aprilu 35 in v maju 29 odstotkov. Tako so fizične osebe – kmetje – v skladu s predpisi upravičeni do finančnega nadomestila samo za meseca april in maj 2020, ne pa za marec.

Vlagatelji so na Agencijo za kmetijske trge zahtevke za mesec marec in april lahko oddajali že v prvem obdobju, in sicer od 1. do 6. junija. Odločbe bodo izdane do 20. julija. V drugem obdobju vlaganja, ki traja od začetka do 15. julija, lahko vlagatelji oddajo zahtevke za mesec maj pa tudi še za april, v kolikor ga še niso.

Miha Koprivnikar iz sektorja za gozdarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je dejal: "Finančno nadomestilo je možno vložiti samo za sanitarni sečnjo, torej za tisto sanitarno sečnjo, ki je bila tudi končana v teh dveh mesecih, ni pa ga možno vlagati za tisto redno sečnjo, ki bi lahko tudi počakala."

Odločbe iz drugega obdobja bodo izdane do 20. avgusta. Upravičencev za finančno nadomestilo za izpad dohodka v gozdarstvu je okoli 135. Finančno nadomestilo je odvisno od količine sanitarne sečnje na hektar na osnovi odločbe zavoda za gozdove in znaša od 112,4 evra na hektar do 1200 evrov na hektar.

Najvišja skupna višina finančnega nadomestila na posameznega upravičenca je omejena na največ 15.000 evrov bruto.