Z novo dajatvijo želijo na ministrstvu zmanjšati število avtomobilov, ki jih nekdanji lastniki zavržejo v naravi. Foto: BoBo
Z novo dajatvijo želijo na ministrstvu zmanjšati število avtomobilov, ki jih nekdanji lastniki zavržejo v naravi. Foto: BoBo

Na ministrstvu za okolje ob tem poudarjajo, da cilj nove dajatve ni v tem, da bi jo ljudje množično plačevali, temveč želijo spodbuditi lastnike vozil, da čim prej poskrbijo za odjavljena vozila. S tem želijo doseči, da odsluženi avtomobili ne bi končali v gozdu, na parkiriščih ali drugje, kjer onesnažujejo okolje.

Dajatev se nanaša na vozila, ki so registrirana za prevoz največ devetih ljudi skupaj z voznikom, vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone in trikolesna vozila. Lastniki odjavljenih vozil pa bodo postali zavezanci za plačilo te dajatve, če v enem letu od odjave ne bodo spremenili lastništvo vozila.

Starodobniki bodo oproščeni dajatve
Dajatve ne bo treba plačevati, če bo iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja, ali če je bilo znova registrirano. Še ena možnost za izogib dajatvi je, da lastnik upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno, dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi, ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja EU-ja.

Dajatev za odjavljeno vozilo bo treba plačevati največ 10 let od zadnje odjave vozila. Če bo vozilo v vmesnem obdobju znova registrirano, bo začel ta rok ponovno teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatve ne bo treba plačati za vozila s statusom starodobnega vozila, kar pomeni tudi za vozila, ki so nacionalno bogastvo, še dodajajo na infrastrukturnem ministrstvu.