Napad podlubnikov je posledica žledoloma v letu 2014, obseg tega napada pa je odvisen predvsem od odzivnosti lastnikov gozdov pri sanaciji poškodovanih in napadenih dreves iglavcev. Foto: BoBo
Napad podlubnikov je posledica žledoloma v letu 2014, obseg tega napada pa je odvisen predvsem od odzivnosti lastnikov gozdov pri sanaciji poškodovanih in napadenih dreves iglavcev. Foto: BoBo
false
Skupno je bilo zaradi podlubnikov letos do zdaj posekanih že 2,01 milijona kubičnih metrov lesa. Foto: BoBo
Židan, pozeba, sadovnjak
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan in direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem bosta danes opoldne v Rakovem Škocjanu podrobneje predstavila potek sanacije gozdov po škodi zaradi podlubnikov. Foto: BoBo

Škoda po podlubnikih je bila samo zaradi manjvrednosti lesa od začetka te prenamnožitve ocenjena na nekaj več kot 100 milijonov evrov.

Glede na lansko leto so se poškodbe zaradi namnožitve podlubnikov letos povečale na blejskem in tolminskem gozdnogospodarskem območju, zmanjšale pa na postojnskem, kočevskem, novomeškem, brežiškem in celjskem gozdnogospodarskem območju. Na drugih gozdnogospodarskih območjih so poškodbe zaradi podlubnikov približno enake kot lani, pravijo na zavodu.

Skupno je bilo zaradi podlubnikov letos do zdaj posekanih že 2,01 milijona kubičnih metrov lesa.

Obseg napada se bo zmanjševal
"Brez ukrepanja zavoda za gozdove in lastnikov gozdov proti podlubnikom v letu 2016 bi podlubniki zaradi visokega stanja populacije ter velikega razmnožitvenega potenciala teoretično lahko uničili vso smreko v slovenskih gozdovih, tako pa se je njena zaloga zmanjšala za okrog šest milijonov kubičnih metrov, v slovenskih gozdovih pa je smreke še vedno za 30 odstotkov lesne zaloge oz. dobrih 100 milijonov kubičnih metrov,"
so še pojasnili na zavodu.

Analiza dinamike napada podlubnikov v letnem obdobju dejavnosti tega škodljivca kaže na umirjanje napada. Najverjetneje je bil vrh namnožitve podlubnikov že dosežen, obseg napada pa se bo v naslednjih letih zmanjševal, še mirijo gozdarji.

Ob dovolj hladnem vremenu v letošnji zimi se bo razvoj podlubnikov pozimi ustavil do naslednje pomladi, ko lahko pričakujemo nov razvojni cikel podlubnikov, ki bodo uspešno prezimili. Lastniki gozdov morajo naprej pregledovati gozdove oziroma sanacijo žarišč napada podlubnikov v gozdovih in čim hitreje posekati ter spraviti iz gozda vsa s podlubniki napadena drevesa.

Večina gozda se bo obnovila sama
Napad podlubnikov je posledica žledoloma v letu 2014, obseg tega napada pa je odvisen predvsem od odzivnosti lastnikov gozdov pri sanaciji poškodovanih in napadenih dreves iglavcev.

Zavod za gozdove Slovenije je začel izvajati tudi program obnove gozdov, ki so bili poškodovani zaradi žleda in podlubnikov. Skupno bo zaradi teh naravnih ujm treba obnoviti več kot 20.000 hektarjev poškodovanih gozdov. Večina poškodovanih gozdov se bo obnovila po naravni poti s pomočjo ukrepov nege gozda, del ali okvirno 2000 hektarjev pa s saditvijo sadik gozdnega drevja.

Obnova s saditvijo sadik se v Sloveniji sofinancira iz državnega proračuna. Letos je bilo obnovljenih 230 hektarjev gozdov. Prve obnove gozdov, ki bodo sofinancirane po sistemu programa razvoja podeželja, so bile izvedene jeseni, in sicer na 60 hektarjih gozdov. Posajenih je bilo 132.000 sadik 10 različnih drevesnih vrst. Največji delež predstavljajo sadike bukve (66 odstotkov) in smreke (32 odstotkov).

Napad lubadarja se zmanjšuje
Napad lubadarja se zmanjšuje