Veliki koralni greben je poln življenja, a podnebne spremembe ga načenjajo. Foto: Reuters
Veliki koralni greben je poln življenja, a podnebne spremembe ga načenjajo. Foto: Reuters
Orjaška črepaha
Orjaška črepaha (Chelonia mydas) spada med ogrožene vrste po klasifikaciji Mednarodne zveze za varstvo narave. Foto: UB-IRBio/Lluís Cardona


Znanstveniki so raziskali dve genetsko različni populaciji orjaške črepahe na Velikem koralnem grebenu ob vzhodu Avstralije in ugotovili, da je v severni skupini, ki šteje 200.000 živali, večina samic. Opozorili so, da bi vrsta lahko propadla, če se ne bo izvalilo več samcev, piše v znanstveni reviji Current Biology.

Temperatura določa razmerje med spoloma
V raziskavi so pojasnili, da toplejša gnezda, ki so skopana na obalah, pomenijo več samic. Že nekaj stopinj višja ali nižja temperatura namreč lahko spremeni ravnovesje med spoloma. Ob povprečnem dvigu temperature za okoli 2,6 stopinje Celzija do leta 2100 je zaradi nevarnosti propada številnih jajc in izvalitve večjega števila potomcev ženskega spola ogroženih več vrst želv, navaja raziskavo francoska tiskovna agencija AFP.

Težko je ugotoviti spol želv, ko so te še v jajcih, zato so znanstveniki ujeli več primerkov orjaške črepahe in z genetskimi testi ugotavljali, od kod so prišle.

Med mlajšimi želvami 99 odstotkov samic
Analizirali so več kot 400 primerov in ugotovili, da je razmerje med samicami in samci bolj v ravnovesju pri tistih želvah, ki so se izlegle na hladnejšem, južnem delu Velikega koralnega grebena. Tam je bilo od 65 do 69 odstotkov samic v populaciji. Drugače pa je na severnem delu grebena, kjer je v populaciji 86,8 odstotka samic, med mlajšimi želvami pa jih je kar 99,1 odstotka.

Trend, da se izleže vedno več samic, je bil opazen že dlje kot dve desetletji, je pojasnil eden glavnih avtorjev raziskave Michael Jensen iz ameriške nacionalne administracije za oceane in podnebje.

Za ravnovesje med spoloma
Po mnenju strokovnjakov bi lahko z različnimi ukrepi pripomogli k boljšemu ravnovesju med spoloma, med drugim z vzpostavitvijo senčnih območij, kjer želve ležejo jajca, tako da bi bila med inkubacijsko dobo na hladnejšem.

Orjaške črepahe so ena od bolj ogroženih živalskih vrst, med drugim jih ogrožajo izguba življenjskega prostora, lovljenje in onesnaževanje, še piše AFP.