Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti države, ki je bil zgrajen v obdobju med letoma 1986 in 1989 z namenom zadrževanja poplavnih valov in zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti države, ki je bil zgrajen v obdobju med letoma 1986 in 1989 z namenom zadrževanja poplavnih valov in zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Med pripravljalnimi deli so na direkciji za vode izpostavili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo predora ter dela na gradbišču, med njimi ureditev dostopnih poti in gradbišča ter sanacijo pomožnih objektov. Takoj po dokončnosti gradbenega dovoljenja pa bodo lahko sledila druga gradbena dela.

Sanacijo bo novogoriško podjetje Kolektor CPG zaradi tehnične zahtevnosti opravilo skupaj s partnerji, pogodbo pa so podpisali že v začetku januarja letos. Tedaj so pristojni napovedovali hiter začetek sanacijskih del, vendar se je zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja vse nekoliko zavleklo.

Investitor 10,5 milijona evrov vredne sanacije je ministrstvo za okolje in prostor, soinvestitor pa ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vrednost samih gradbenih del znaša 9,4 milijona evrov, druga sredstva pa so namenjena pripravi raziskav in projektne dokumentacije. Večino potrebnega denarja, 6,2 milijona evrov, bo prispevala direkcija za vode v imenu okoljskega ministrstva, kmetijsko ministrstvo pa bo za sanacijo namenilo 3,8 milijona evrov.

Iz Vogrščka se trenutno namaka približno 1000 hektarov površin, pretežno v spodnjem delu Vipavske doline. V občini Ajdovščina, kjer namakajo predvsem Črniško polje, pa je urejen namakalni sistem le za približno 70 hektarov površin.

Po sanaciji zadrževalnika bo obnovljen tudi namakalni sistem, del pa ga bodo morali še dograditi, kar se bo predvidoma zgodilo leta 2022. Po izgradnji novega dela namakalnega sistema bi lahko namakali še dodatnih 2000 hektarov kmetijskih površin, od tega 1500 hektarov v ajdovski občini in približno 500 hektarov v občini Vipava.

Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti države, ki je bil zgrajen v obdobju med letoma 1986 in 1989 z namenom zadrževanja poplavnih valov in zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Akumulacija se napaja iz več manjših vodotokov v povirju vodotoka Vogršček, predvsem v jesenskem in zimskem obdobju, ko so pretoki največji.

Vse od leta 2007, ko so znižali gladino akumulacijskega jezera zaradi puščanja pregrade, so obnovo napovedovali že številni okoljski in kmetijski ministri.