Onesnaženje v Tojnici po požaru. Foto: BoBo
Onesnaženje v Tojnici po požaru. Foto: BoBo
Srečko Šestan, Joško Knez, Ivan Eržen, Jernej Drofenik
Poročilo je komisija predstavila na medijski konferenci. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Zaključno poročilo požara v Kemisu
Arso: Požar v Kemisu nima dolgoročnega vpliva na zrak

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo uradu za kemikalije predlagal vključitev prebivalcev območja Vrhnike v aktualni projekt humanega biomonitoringa za nadzor obremenjenosti ljudi zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem, je pojasnil direktor NIJZ-ja Ivan Eržen. Ta ni potreben le zaradi požara v Kemisu. Izsledki analiz po požaru so pokazali, da je obremenjenost okolja na območju, kjer je med drugim vrsto let delovala usnjarska industrija, posledica dolgotrajnejšega onesnaževanja.

Okoljsko ministrstvo je Kemisu, ki mora sanacijo potoka Tojnica izpeljati na svoje stroške, že naložilo pripravo sanacijskega načrta potoka. Zaradi onesnaženja Tojnice bo Agencija za okolje (Arso) do konca leta spremljala stanje kakovosti vode na merilnih mestih Ljubljanica Črna vas in Zalog. Letos in v prihodnjih letih bodo analizirali tudi onesnaževala v ribah.

Uprava za varno hrano bo v okviru rednega spremljanja varnosti hrane na območju Vrhnike povečala število vzorcev mleka in drugih živil živalskega izvora, ki jih bodo testirali na prisotnost nevarnih dioksinov in furanov.

Med ukrepi je delovna skupina poudarila tudi pomembnost komuniciranja z javnostjo, ki mora biti v primeru večjih nesreč ažurno. Vsi, ki so lahko v primeru nesreč vključeni v komuniciranje z javnostmi, se morajo redno usposabljati za krizno komuniciranje.

Aktivnosti po požaru so kot veliko omejitev pokazale tudi dolgotrajno čakanje na analize vzorcev, v poročilu še opozarja medresorska delovna skupina. Zato predlaga, da bi v kriznih razmerah morda lahko razmišljali tudi o aktivaciji akreditiranih laboratorijev v tujini.

Medresorska skupina se ne bo udeležila zbora krajanov občine Vrhnika, kjer bi predstavili poročilo. Šestan je danes povedal, da so člani skupine takšno odločitev sprejeli soglasno, ter poudaril, da je medresorska skupina ponudila civilnim iniciativam, da se sestanejo z nekaj njihovimi predstavniki, in dodal, da ničesar ne skrivajo.

Kakšna bo prihodnost Kemisa?
Kakšna bo prihodnost vrhniškega Kemisa, je odvisno od podjetja in njegove sanacije. Na očitke Kemisu o kršenju predpisov, ker niso imeli kopije vseh podatkov o zgorelih odpadkih in ker so se pri gašenju onesnažene vode izlile v Tojnico, je generalni direktor Arsa Joško Knez dejal, da okoljska inšpekcija ni podala zahteve za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja za Kemis, ki pa na Vrhniki trenutno ne obratuje.

Knez je pojasnil, da veljavni zakon predvideva, da inšpekcija, če ugotovi kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, podjetje najprej pozove k odpravi nepravilnosti. "Šele potem, če podjetje tega ne stori, predlaga Arsu, da se dovoljenje podjetju odvzame," je dejal Knez, ki še meni, da so te zakonske možnosti "enostavno preozke".

Ministrstvo po Knezovih besedah pripravlja novelo zakona o varstvu okolja, ki naj bi razširila možnosti odvzema dovoljenja. Predlog novele zakona naj bi bil v teh dneh tudi javno objavljen.

Zaključno poročilo požara v Kemisu
Arso: Požar v Kemisu nima dolgoročnega vpliva na zrak