Na deponiji v Dragonji je okoli 200 ton različnih odpadkov, od stekla, papirja, sveč do plastike in pločevink. Ogenj je preskočil z manjšega na večji kup, kjer je od 160 do 170 ton odpadkov.  Foto: Eugenija Carl
Na deponiji v Dragonji je okoli 200 ton različnih odpadkov, od stekla, papirja, sveč do plastike in pločevink. Ogenj je preskočil z manjšega na večji kup, kjer je od 160 do 170 ton odpadkov. Foto: Eugenija Carl

V petek popoldne je zagorelo na deponiji v Dragonji, kjer je sicer okoli 200 ton različnih odpadkov, od stekla, papirja, sveč do plastike in pločevink. Ogenj je preskočil z manjšega na večji kup, kjer je od 160 do 170 ton odpadkov. Gasilci so zato požar presekali s kopači, da se ni razširil. Na kraju so vzpostavili požarno stražo, vendar se požar ponoči ni ponovil, zato so intervencijo v soboto zjutraj končali.

Po poročanju Radia Slovenija si okoljska inšpekcija že ogleduje prizorišče. Preverjajo, ali je bilo na deponiji vse v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Med drugim bodo preverili, ali so bili odpadki ustrezno skladiščeni, in ustreznost odpadkov.

Direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič je potrdil, da je gorela tudi komunalna odpadna embalaža, ki je bila označena za interventni odvoz v skladu z decembra sprejetim interventnim zakonom. Pogodbo o odvozu te embalaže je država junija sklenila s krškim Kostakom, ki pa mu svojega dela še ni uspelo opraviti. Za to ima sicer v skladu s pogodbo 90 dni časa.

Gašpar Mišič je opozoril, da je v Sloveniji odpovedal sistem za ravnanje z odpadki. V centrih za ravnanje z odpadki preprosto nimajo dovolj prostora, da bi nakopičeno embalažo varno hranili, je ponovil svarila, ki so jih v združenju centrov za ravnanje z odpadki ponavljali že lani poleti.

Do samovžiga seveda lahko pride kadar koli, je izpostavil Gašpar Mišič. Vendar pa nakopičeni kupi embalaže predstavljajo veliko nevarnost za širjenje plamenov. Po požaru bodo morali v Okolju Piran tudi na novo presortirati odpadke. Ožgan del odpadne embalaže ni več primeren za odvoz s preostalo embalažo, je opozoril.

Krški Kostak je izpolnil vse pogodbene obveznosti glede odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz Pirana, je pojasnil predstavnik podjetja Primož Gabrič. Po pogodbi bi morali iz Pirana odpeljati 10 ton odpadkov, a so jih do 18. julija 20. Ocena količine odpadkov za odvoz je bila očitno premajhna, je dodal.
"Pogodba med Kostakom in državo je bila v Kopru sklenjena za odvoz okoli 320 ton mešane komunalne embalaže, do 18. julija pa smo odpeljali nekoliko več kot 320 ton, se pravi, da smo odpeljali že vse pogodbene količine. V Piranu pa je bila pogodba sklenjena za približno 10 ton in smo odpeljali približno 20 ton, torej smo izpolnili vse pogodbene količine oz. še nekoliko več," je dejal direktor sektorja za ravnanje s surovinami v Kostaku.
Po njegovih besedah pa se je pojavila potreba po povečanem odvozu, zato čakajo pisno soglasje ministrstva za okolje in prostor in pozneje aneks, da bodo lahko odpeljali dodatno embalažo. "Očitno so bile količine embalaže, zavedene za odvoz, neustrezno ocenjene, premajhne. Mi pa potrebujemo aneks, da jih lahko odpeljemo," je še razložil. Kopru bodo šli na roko in že ta teden brez aneksa odpeljali dodatne količine embalaže, saj imajo neformalna zagotovila, da bo aneks sklenjen. Podobna zagotovila čakajo tudi za Piran.

Dolgoročne škode za okolje ne bo

Predstojnik koprske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je pojasnil, da je NIJZ možnost onesnaženja vode in kmetijskih pridelkov zaradi dima ali odpadne vode že ovrgel in zato ni potrebe po dodatnem obveščanju.

Kljub temu pa so predstavniki NIJZ-ja odvzeli vzorce požarne vode. Po Krekovih pojasnilih gre pri tem za preventivni vzorec, rezultate analize pa je mogoče pričakovati proti koncu tedna.

Krek si je tudi ogledal stanje na terenu in pojasnil, da na kmetijskih pridelkih ni bilo zaznati posledic dima. Požar je bil po Krekovem mnenju obvladan hitro in uspešno, tudi dim se zaradi ugodnega vremena ni razširil čez bližnja naselja. Pohvalil pa je tudi delovanje Civilne zaščite Piran, ki je prebivalce obvestila, naj se ne gibljejo na prostem, in jih s tem zaščitila.

Kakšno škodo je povzročil požar v Dragonji?