Teš je tudi že uradno zaprosil za okoljevarstveno dovoljenje za sosežig goriva iz odpadkov. : BoBo/Srdjan Živulović
Teš je tudi že uradno zaprosil za okoljevarstveno dovoljenje za sosežig goriva iz odpadkov. : BoBo/Srdjan Živulović

Skupina v vprašanjih in pobudah, ki jih je posredovala Termoelektrarni Šoštanj (Teš) in šaleškim občinam, opozarja na nepredvidene vplive na okolje in zdravje prebivalcev na širšem območju okoli elektrarne ter zahteva njihovo javno predstavitev. V skupini ocenjujejo, da bo razširitev dejavnosti zahtevala bistveno razširitev območja vrednotenja potencialnih vplivov sosežiga odpadkov, so danes sporočili iz velenjske občine. V poročilu o sosežigu, ki so ga pripravili v Tešu, je namreč kot vplivno območje obravnavan le z ograjo omejen poslovni prostor elektrarne, poudarjajo v skupini.

Zato opozarjajo na nepredviden vpliv na okolje in zdravje ljudi, zlasti na onesnaževanje zraka, posredno na tla, vodo in druge dele življenjskega okolja, tako v dolini kot tudi v hribovitem okolju, kjer so nameščene naprave za monitoring. Po njihovem prepričanju je vztrajanje pri prostorsko tako omejenem vplivnem območju kot do zdaj nesprejemljivo.

Poleg ogljikovega dioksida, žveplovega dioksida in dušikovih oksidov je po mnenju skupine treba upoštevati tudi druga onesnažila, ki jih zdaj ni v lignitu in tudi niso bila zajeta v obstoječi celoviti presoji vplivov.

Ostanki sosežiga bi lahko onesnažili vodo šaleških jezer in uničili razvojne možnosti turizma

Skupina opozarja na spremenjene ostanke kurjenja, ki lahko v primeru morebitnega odlaganja na obstoječih lokacijah, namenjenih odlaganju ostankov kurjenja premoga, onesnažijo vode šaleških jezer in uničijo razvojne možnosti turizma ter s turizmom povezanih dejavnosti Velenja in Šoštanja. To bi v prihodnosti zagotovo vplivalo na izgubo mnogih delovnih mest in razvojnih priložnosti, dodajajo.

Velenjska občina je skupino za civilni nadzor imenovala septembra letos, vodi pa jo nekdanja pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je zdaj spet zaposlena na občini. Skupino sestavljajo posamezniki iz lokalnega okolja in strokovnjaki z zdravstvenega, kemijskega in okoljevarstvena področja.

Vhodni parametri, opozarja skupina, so predpostavljeni pri določeni kakovosti goriva in idealnem delovanju naprav brez napak. V Tešovem poročilu so sicer po navedbah skupine bežno omenjena tudi tveganja, npr. nepravilna kakovost goriva in okvare na čistilnih napravah, posledice izvajanja sosežiga v takih razmerah na okolje in zdravje ljudi pa niso predstavljene.

Pri načrtovanju projekta se ne smejo iskati bližnjice

Skupina za civilni nadzor zato zahteva, da se v poročilu predstavijo pričakovani vplivi posega na zdravje ljudi, vendar pa morajo poročilo izdelati strokovnjaki medicinske stroke in mora biti kompleksno ter preverljivo.

Pri ovrednotenju vplivov na okolje in zdravje ljudi je treba po prepričanju skupine bistveno bolj celostno in analitično vključiti tudi vzporedne vplive, zlasti vliv povečanega prometa tovornih vozil, saj da je neznano, kje in iz katerih odpadkov se bo gorivo iz odpadkov vozilo v Šaleško dolino, kjer si okolje od intenzivnega preteklega onesnaževanja še ni opomoglo.

Skupina tako pričakuje, da v Tešu pristopijo k spremembi prostorske dokumentacije in gradbenega dovoljenja za poseg ter k celoviti presoji vplivov na okolje, saj gradnja šestega bloka termoelektrarne ni predvidevala sosežiga odpadkov. Pri načrtovanju projekta in iskanju soglasij se tako ne smejo iskati bližnjice, saj sta najpomembnejša transparentnost postopka in zaupanje javnosti v predstavljene podatke, opozarjajo v skupini.