Dolenjsko povprečje padavin je z okrog 90 mm na leto padlo na le 3 mm Foto: European Community
Dolenjsko povprečje padavin je z okrog 90 mm na leto padlo na le 3 mm Foto: European Community

Najtoplejši jeseni je sledila tudi najtoplejša zima in nadpovprečno topla marec in april. Od zadnjih 240 dni jih je bilo kar 210 pretoplih.

Suša v Posavju je prizadela skoraj vse kmetijske pridelke, kmetovalci pa so zaskrbljeni, ker še vedno ne vedo, ali bodo dobili državno pomoč za lansko sušo. Sistem namakanja je pomanjkljiv, saj namakamo le 2,5 odstotka zemljišč, medtem ko jih Evropa namaka 14 do 15 odstotkov. Primanjkljaj vode sicer traja že od zime.

Evropska komisija je predstavila vmesni pregled šestega okoljskega akcijskega programa EU in izpostavila, da ključne prioritete ostajajo nespremenjene do leta 2012. V ospredju tako ostaja boj proti podnebnim spremembam.