Rjavi medved. Foto: EPA
Rjavi medved. Foto: EPA

Arso je junija odločil, da bodo lahko lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom odstrelili 115 medvedov. Odločba naj bi veljala do konca septembra na več območjih v državi, ki so bila določena glede na lokalno povečano gostoto medvedov in konfliktov, ki jih medvedi povzročajo.

Upravno sodišče je nedavno ugodilo zahtevama dveh društev za varstvo okolja in narave za izdajo začasne odredbe ter odložilo izvršitev dovoljenja Arsa do pravnomočne sodne odločitve. Izkazana je namreč nepopravljivost škode, ker odstreljenih medvedov kot strogo zavarovane živalske vrste ne bo mogoče nadomestiti, so zapisali. Poleg tega bi bilo z izvršitvijo izpodbijanega akta poseženo v biotsko raznovrstnost in varstvo naravnih vrednot.

Časnik Delo je Na začetku julija navedel, da so bile na odločbo Arsa vložene pritožbe, zato odstrel ni bil izveden. O zadevi naj bi ponovno odločalo ministrstvo za okolje in prostor, in sicer v dveh mesecih.

"Populacija medveda v Sloveniji se trenutno ne regulira sama, zato pričakujemo, da bi se brez posega v populacijo konflikti znatno povečevali," so junija poudarili na Arsu. Dodali so, da druge možnosti, kot so odstranitve medveda z določenega območja, odlov in preselitev osebka na drugo mesto v naravi, sterilizacija in zadrževanje v ujetništvu, niso sprejemljive in zadovoljive.