Gospodinjstva so leta 2016 porabila 78,6 milijona kubičnih metrov vode iz javnega vodovoda ali približno toliko kot leto prej. Foto: Pixabay
Gospodinjstva so leta 2016 porabila 78,6 milijona kubičnih metrov vode iz javnega vodovoda ali približno toliko kot leto prej. Foto: Pixabay

Sloveniji so lani za javni vodovod načrpali za 1,6 odstotka manj vode kot leto prej, skoraj vso (99,1 odstotka) pa so načrpali iz podzemnih virov. Gospodinjstva so porabila približno enako količino vode kot leto prej, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih pa so je porabili za 0,8 odstotka več kot leta 2015.

Lani je bilo po podatkih statističnega urada načrpanih 161,8 milijona kubičnih metrov vode. Kot so sporočili, je bilo 160,3 milijona kubičnih metrov načrpanih iz podzemnih virov (drenaže, izviri, vrtine, vodnjaki in zajetja), od tega 54,6 milijona kubičnih metrov iz izvirov.

Iz površinskih voda je bilo načrpanih 1,4 milijona kubičnih metrov vode (zajeta voda iz vodotokov in zbiralnikov), to je za 34,8 odstotka manj kot leto prej.

Zagotovljena količina vode v povodju Donave je bila lani glede na predlani manjša za 2,1 odstotka, zagotovljena količina vode v povodju pa je bila približno enaka kot v prejšnjem letu.

Gospodinjstva so leta 2016 porabila 78,6 milijona kubičnih metrov vode iz javnega vodovoda ali približno toliko kot leto prej. Poslovni subjekti so je porabili 33,7 milijona kubičnih metrov ali 0,8 odstotka več kot leta 2015.

Statistični urad še ugotavlja, da 4,5 milijona kubičnih metrov dobavljene vode lani ni bilo obračunane (voda iz hidrantov, voda za gašenje požarov, voda za čiščenje cest), kar je 22,1 odstotka manj kot leto prej. V omrežju se je izgubilo 45,1 milijona kubičnih metrov vode ali 2,9 odstotka manj.

Dolžina celotnega vodovodnega omrežja je bila v lanskem letu 31,165 kilometra, do konca lanskega leta pa je bilo na vodovodno omrežje priključenih 433.205 priključkov, še ugotavlja statistični urad.