Podjetje zagotavlja, da so odpadki nenevarni, a so krajani kljub temu zaskrbljeni. Foto: Krajani Štude
Podjetje zagotavlja, da so odpadki nenevarni, a so krajani kljub temu zaskrbljeni. Foto: Krajani Štude
Krajani Štude ogorčeni nad odlagališčem bal z odpadki

Plastificirane bale so dovažali tovornjaki podjetja Publikus, hkrati pa naj bi se s tistega območja začel širiti neznosen smrad. Krajani so takoj obvestili pristojne občinske in inšpektorske službe ter policijo. Ker se bojijo samovžiga ali namernega zažiga odpadkov, iz katerih naj bi se širil tudi sumljiv plin, pa so v zadnjih nočeh ob odpadkih organizirali požarno stražo. Na protestnih zborovanjih so ustanovili civilno iniciativo, ki ima nalogo ustaviti dovažanje nezaželenih smeti in doseči umik že pripeljanih bal odpadkov.

Na Občini Domžale so k sumljivemu odlagališču takoj poslali občinske inšpektorje in na pogovor povabili direktorja Publikusa. Ta jim je zagotovil, da na kraju ni nevarnih odpadkov in da bodo ustavili dovoz smeti.

V izjavi za javnost je podjetje Publikus zapisalo, da so zemljišče v bližini bioplinarne v Študi kupili, ker želijo tam zgraditi gospodarsko infrastrukturo, kar naj bi dovoljevalo potrdilo o namenski rabi zemljišča. Ker naložba še ni zasnovana, pa so se odločili, da tam uredijo začasno skladiščenje bal lahkih frakcij. Šlo naj bi za nenevarne materiale, ki so jih, da bi preprečili kakršne koli nezaželene izpuste v okolje, dodatno ovili v folije. Zaradi zaskrbljenosti občanov naj bi se vodstvo družbe Publikus odločilo, da bodo dovoze bal začasno ustavili, dokler se ne uskladijo z inšpektoratom in krajevno skupnostjo.

Z republiškega inšpektorata za okolje pa so nam sporočili, da je inšpektorski postopek preverjanja stanja že v teku, da pa nam zato še ne morejo dati izjave o tem, ali sumljivo odlagališče ogroža prebivalstvo in okolje.

Krajani Štude ogorčeni nad odlagališčem bal z odpadki