V razpravi v DZ bi po mnenju predlagateljev (poslancev SDS-a, nepovezanih poslancev in predstavnika italijanske manjšine) pojasnili
V razpravi v DZ bi po mnenju predlagateljev (poslancev SDS-a, nepovezanih poslancev in predstavnika italijanske manjšine) pojasnili "vse okoliščine in dejstva v zvezi z okoljsko katastrofo na Vrhniki" ter našli odgovore na vprašanja, kako v prihodnje takšne katastrofe preprečiti. Foto: Državni zbor/Martina Čuk
Meritve radioaktivnosti
Uprava za jedrsko varnost je v četrtek opravila indikativne meritve, s katerimi bi ugotovili vsebnost radioaktivnih snovi. (Fotografija je simbolična) Foto: Reuters
Zaradi Kemisa sklic izredne seje DZ-ja

Poslanci SDS-a, skupine nepovezanih poslancev ter poslanca Andrej Čuš (Nep) in Roberto Battelli (IMNS) so podpisali zahtevo za sklic izredne seje DZ v zvezi s požarom v Kemisu. Menijo namreč, da so se pristojni na požar odzvali prepozno in neustrezno, javnost pa je bila pomanjkljivo obveščena.

Predlagatelji izredne seje bi vladi priporočili, da v primeru požara v Kemisu javnosti v najkrajšem možnem času predstavi celovito analizo okoljskih meritev in poda razlago njihovih rezultatov. Pristojnim organom naj tudi naloži spremljanje stanja na prizadetem območju še najmanj pol leta po požaru in sprotno obveščanje javnosti.

Želijo tudi, da vlada od pristojnih nadzornih institucij zahteva pripravo poročila o izvajanju nadzora glede izpolnjevanja varnostnih in protipožarnih predpisov v Kemisu. Prav tako bi morala po njihovem mnenju od ministrstva za okolje in prostor zahtevati preučitev možnosti za obnovo postopka glede izdanega okoljevarstvenega dovoljenja za Kemis oziroma za njegovo razveljavitev.

Sevanje ni povišano
Uprava za jedrsko varnost je sicer v četrtek opravila indikativne meritve, s katerimi bi ugotovili vsebnost radioaktivnih snovi na območju Kemisa, a meritve niso pokazale povišanih ravni sevanja.

Izmerjeno radioaktivno sevanje ustreza naravnemu ozadju, so še sporočili z uprave, kjer so ugotovili tudi, da Kemis ni zbiral odpadnih kovin, v katerih se občasno pojavijo izgubljeni viri sevanja. Na vhodu v podjetje je namreč nameščen monitor radioaktivnosti, s katerim preventivno pregledajo vse pošiljke. Razen v enem primeru do zdaj z njim niso odkrili radioaktivnih snovi, tisto pošiljko pa so zavrnili, so navedli v upravi.

Ni jasno, kaj je zgorelo
Kemis je v četrtek na svoji spletni strani objavil podrobno tabelo, v kateri je nanizal snovi, ki so jih skladiščili v času požara. Vendar iz nje ni razvidno, kaj je dejansko zgorelo in kaj so zublji zgolj oplazili. V podjetju namreč takoj opozorijo, da "podatki ne pomenijo, da so odpadki, zajeti v tabeli, tudi zgoreli. Nekatere od teh je ogenj le oplazil." Sodeč po tabeli, je podjetje hranilo 456,1 tone nevarnih odpadkov in 414 ton nenevarnih odpadkov.

Ker je svojo analizo potoka Tojnice že podala agencija za okolje (Arso), je zagotovo jasno, da je zagorelo 963 kg pesticidov. Na seznamu je tudi več kot 12 ton barv, tiskarskih barv, lepil in smol, ki vsebujejo nevarne snovi, skoraj 12 ton nevarnih anorganskih odpadkov, 11,7 tone tekočin za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi, na desetine ton snovi, ki vsebujejo barve in lake, skoraj pol tone prahu in delcev železa, več kot osem ton organskih odpadkov z nevarnimi snovmi …

Kratkotrajna izpostavljenost povzroči akutne toksične učinke
Mikrobiolog in okoljski aktivist Gorazd Pretnar je za STA pojasnil, da kratkotrajna izpostavljenost organskim topilom lahko povzroči akutne toksične učinke, dolgotrajna pa kronične okvare organizma, saj so organska topila lahko teratogena, mutagena ali kancerogena, torej so lahko izjemno nevarna za zdravje ljudi in drugih živih bitij. Opozoril je, da fluorokloroogljikovodiki, HCFC, HFC vplivajo na ozon, medtem ko transformatorji in kondenzatorji vsebujejo PCB. Ta ostaja v zemlji za vedno, enako kot DDT, ki se je uporabljal v 60. letih prejšnjega stoletja, gre pa za obstojno rakotvorno onesnažilo.

Po Pretnarjevih navedbah so tako v potoku kot v zemlji našli organsko spojino stiren. "Z veliko verjetnostjo je mogoče sumiti, da je ravno ravnanje s stirenom vzrok požara," trdi. Stiren lahko namreč sčasoma postane nestabilen, kar pomeni, da se med drugim lahko tvorijo organski peroksidi, ki povzročijo samovžig.

Sicer pa bodo predstavniki pristojnih institucij občanom Vrhnike predstavili analize vzorcev, odvzetih po požaru v Kemisu, podali bodo tudi zdravstvena priporočila in predstavili izsledke inšpekcijskih služb.

Zaradi Kemisa sklic izredne seje DZ-ja