Kostanjevičane čaka dolga noč. Foto: Goran Rovan Foto:
Kostanjevičane čaka dolga noč. Foto: Goran Rovan Foto:
Podrto drevje pa povzroča največ težav v Lovrencu na Pohorju, na Bizeljskem in v Mariboru. Foto: Duška Lah
Agencija za okolje opozarja, da je poplavna ogroženost po državi povečana. Foto: Duška Lah
Poplavna ogroženost je največja v osrednji Sloveniji. Foto: ARSO
Črna vas - Lipe
Lipe so že deloma poplavljene. Foto: MMC RTV SLO/Sebastjan Dobnik

Na Rdečem križu Slovenije in v Slovenski Karitas so do ponedeljka zbrali 28.760 evrov oz. 25.405 evrov sredstev za prebivalce na območjih, ki jih je najbolj prizadela vremenska ujma. Obe humanitarni organizaciji pa sta s pomočjo donatorjev na pomoč priskočili z agregati, hrano in drugimi sredstvi v obliki ustekleničene pitne vode, sveč, goriva in plinskih jeklenk ter prehranskih izdelkov. Osnovno materialno pomoč je prejelo 1.395 ljudi, razdeljenih je bilo 1.260 prehranskih paketov ter zagotovljene 6,3 tone dodatne pomoči v hrani in 106 palet vode.Rdeči križ je ogroženim območjem tudi zagotovil in razdelil 113 agregatov manjše zmogljivosti ter 15 agregatov večje zmogljivosti, ki so bili poslani kot pomoč avstrijskega Rdečega križa. Zagotovili so še 250 peči na petrolej in 150 peči na plin.

Plaz z domov pregnal dve družini
Prihajajo poplavne vode

Huda ura je v Florjanu pri Šoštanju, kjer se je ponoči sprožil zemeljski plaz, ki je zasul hlev. Živali gasilcem ni uspelo rešiti. Plaz sicer ogroža tri stanovanjske hiše, njihove stanovalce pa so se s pomočjo gasilcev že izselili. Evakuirane družine so za zdaj nastanjene pri sorodnikih, če bo treba, jim bo začasno prebivališče zagotovila občina.

Po bregu nad hišami je spolzelo več kot 1000 kubičnih metrov zemlje, veliko je je nanosilo v same objekte, ogromno pa na cesto pod hišami. Zemlja še vedno drsi, zato čaka delavce na terenu še ogromno dela, so sporočili s šoštanjske občine. Župan Darko Menih je pojasnil, da na terenu pomagajo gasilci, delavci in gradbinci, ves čas pa je navzoč tudi geolog Andrej Blažič, ki odreja, kako naj potekajo dela.

Poplave, plazovi ali druge posledice vremenske ujme tudi pri vas? Delite fotografije z nami (in javnostjo) na mmc-notranja@rtvslo.si

Krka bo še naraščala, bližnji prebivalci naj se pripravijo
Reka Krka bo zaradi obilnih padavin čez dan še naraščala - na vodomerni postaji v Podbočju lahko pretok Krke ponoči doseže okrog 350 m3/s, opozarjajo na Arsu. Voda se lahko približa ali doseže posamezna naselja ob srednjem in spodnjem toku reke, kar


Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel si je danes ogledal poplavljena območja na Ljubljanskem barju. Kot je dejal, je v vlogi predsedujočega skupini, ki bo delovala za sanacijo po ujmi, poslušal predloge domačinov, da v prihodnosti do takšnih poplav ne bi več prihajalo.

pomeni, da bodo poplavljene površine večje od običajnih.

Civilna zaščita za Dolenjsko in Belo krajino je zato prebivalce ob Krki pozvala, naj se na poplave ustrezno pripravijo. Poveljnik Klemen Gorše pravi, da lahko poplavnih območjih pričakujejo zapore cest in zalivanje kleti.

Prebivalci na ogroženih območjih naj se na poplave pripravijo tako, da vrednejše predmete umaknejo v višje prostore ter poskrbijo za zalogo pitne vode in hrane. Priporočajo jim, naj tudi v spodnjih prostorih objektov odklopijo dovod električne energije in preverijo pritrjenost rezervoarjev s kurilnim oljem. Več napotkov v primeru poplav lahko najdejo tudi na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje, je še opozoril Gorše.

Poplave dosegle vas Lipe
Tudi nekatere hiše v vasi Lipe so že dosegle poplavne vode, je poročal MMC-jev sodelavec Sebastjan Dobnik. Črna vas je še na suhem, je pa zato cestna povezava Črna vas - Lipe - Jezero že skoraj neprevozna.

Agencija za okolje sicer opozarja, da je poplavna ogroženost po državi povečana, saj se povečuje poplavna ogroženost zaradi ojezerjenih površin na območjih kraških polj Notranjskega in Dolenjskega krasa. Padavine pa bodo predvidoma ponehale šele popoldne.

Razlivajo se tudi druge reke na vzhodu države
Na izpostavljenih mestih ob strugi se razlivajo tudi reke v jugovzhodni in vzhodni Slovenji: Ledava, Ščavnica, Dravinja, Mestinjščica, Sotla, Sevnična. Proti večeru bodo omenjene reke pričele upadati. Pretok reke Ljubljanice na vodomerni postaji Moste je ustaljen, poplavljene površine na Ljubljanskem barju se bodo ohranjale. Reka Kolpa upada, vendar še poplavlja na izpostavljenih mestih.

Podrto drevje povzroča težave
Zaradi novih padavin je v občinah Slovenska Bistrica in Radeče voda ponoči zalivala kleti. Podrto drevje pa povzroča največ težav v Lovrencu na Pohorju, na Bizeljskem in v Mariboru.

Na cesto Boštanj-Jablanica sta se podrli drevesi, na cesto Sevnica-Blanca pa se je usul plaz, posledice odstranjujejo. Prav tako v sevniški občini je v naselju Gabrje potok poplavil podvoz pod železniško progo, zato je zaprt za promet.

Ob avtocestah je poškodovanih več varovalnih ograj, zato je povečana nevarnost, da vozniki naletijo na živali na cesti.

Številna poplavljena cestišča
Po podatkih prometno-informacijskega centra (PIC) pa so zaradi poplavljenih cestišč zaprte ceste Majšperk-Jurovci, Koprivnik-Kostanjevica na Krki, Rakov Škocjan-Podskrajnik, Unec-Planina in Planina-Laze, Cerkvenjak-Vitomarci ter LC Lipe-Podkraj, Črna vas-Podpeč in Bevke-Blatna Brezovica, Kozarišče-Šmarjeta.

Brez elektrike še nekaj dni
Največ prebivalcev brez elektrike je še vedno na območju, ki ga pokriva Elektro Ljubljana. Ob 7. uri je bilo brez napetosti še 243 transformatorskih postaj, od tega jih 47 napajajo z agregati. Brez napajanja iz omrežja je tako trenutno 4.500 odjemalcev, prek agregatov pa napajajo približno 1.000 odjemalcev, so sporočili iz Elektra Ljubljana.

Odjemalce na območjih Babnega Polja, doline reke Kolpe, Cerknice in Logatca, in sicer med Logatcem in Žibršami ter Logatcem in Kalcami, opozarjajo, da bo odprava vseh okvar in s tem izpad dobave električne energije trajal še nekaj dni.

Brez napajanja so med drugim transformatorske postaje na območjih Domžal, Litije in Dobrepolja. Prebivalce na območjih Kamnika, Grosupljega, Kočevja, Ribnice, Žirov in Vrhnike pa opozarjajo, da bo zaradi odprave okvar dobava električne energije večkrat motena.

Ponovne težave v okolici Maribora
Delavci Elektra Maribor pa imajo ponovno težave zaradi padcev drevja, ki so povzročili nove poškodbe na srednjenapetostnem omrežju. Tako je ponoči brez napajanja ostalo okoli 3.500 odjemalcev, predvsem v Oplotnici in Podplatu na bistriškem ter Limbušu, Rušah in Selnici na ruškem območju.

Foto: Sebastjan Dobnik in Goran Rovan

Na Rdečem križu Slovenije in v Slovenski Karitas so do ponedeljka zbrali 28.760 evrov oz. 25.405 evrov sredstev za prebivalce na območjih, ki jih je najbolj prizadela vremenska ujma. Obe humanitarni organizaciji pa sta s pomočjo donatorjev na pomoč priskočili z agregati, hrano in drugimi sredstvi v obliki ustekleničene pitne vode, sveč, goriva in plinskih jeklenk ter prehranskih izdelkov. Osnovno materialno pomoč je prejelo 1.395 ljudi, razdeljenih je bilo 1.260 prehranskih paketov ter zagotovljene 6,3 tone dodatne pomoči v hrani in 106 palet vode.Rdeči križ je ogroženim območjem tudi zagotovil in razdelil 113 agregatov manjše zmogljivosti ter 15 agregatov večje zmogljivosti, ki so bili poslani kot pomoč avstrijskega Rdečega križa. Zagotovili so še 250 peči na petrolej in 150 peči na plin.

Plaz z domov pregnal dve družini
Prihajajo poplavne vode