Župan Marjan Šarec je leta zaman opozarjal na nezakonit nasip. Foto:
Župan Marjan Šarec je leta zaman opozarjal na nezakonit nasip. Foto:
Porušen nasip v Kamniku
Okoljska inšpekcija bo preučila začasno porušen nasip.

Ljubljančani so glasno kritizirali ukrepe države ob poplavah pred tremi tedni. Prepričani so bili, da nosi del odgovornosti zaradi neočiščenih vodotokov. Verjetno upravičeno, pokažejo podatki Upravne enote Ljubljana. Ta je podjetju Hidrotehnik že julija 2012 izdala dovoljenje za čiščenje Malega grabna. A je moralo po pritožbi odločanje prepustiti ministrstvu mesec pozneje. To je o pritožbi odločilo šele po več kot dveh letih. "Ministrstvo je o pritožbi odločilo šele 16. 9. 2014. S svojo odločitvijo je odpravilo dovoljenje za poseg v naravo in vrnilo zadevo Upravni enoti v ponovno odločanje. Upravna enota zdaj postopek vodi skladno z napotki ministrstva," pojasnjujejo na Upravni enoti Ljubljana.

Poplavno ogroženi zaradi manka pravnikov
Tedaj pristojni minister za okolje Dejan Židan ve za zaostanke ministrstva, a pravi, da je vzrok v pomanjkanju zaposlenih, predvsem pravnikov. Ob tem se ne čuti odgovornega, da je tudi zaradi nedela ministrstva poplavilo bistveno bolj, kot bi sicer. "Te zgodbe ne poznam. Dejstvo pa je, da se o nekaterih primerih odloča prepočasi, ker je ljudi, kolikor jih je," je za Tarčo po seji vlade povedal Dejan Židan. Dovoljenje za čiščenje še danes ni izdano.

Sedem let o nezakonitem nasipu
Podobna zgodba se že sedem let odvija pri Kamniku. Na večmetrskem nezakonitem nasipu iz zemlje ob Kamniški Bistrici rastejo drevesa, čeprav je koncesionar Hidrotehnik že pred sedmimi leti prijavil nezakonito gradnjo. Nanjo je opozoril tudi župan Kamnika Marjan Šarec, ko je ob prejšnjih poplavah voda na nasprotni strani pridrla do hiš, ker ji je nezakoniti nasip preprečil prelivanje na polje. "Razumem lastnika zemljišč, da varuje svojo njivo," pravi Šarec. A vode ne sme preusmeriti z večnega razlivnega polja med hiše, dodaja.

Zadevo je vodil inšpektor za okolje Franc Friedrich, pojasnjujejo na inšpektoratu. Ugotovil je, da je po vodni ujmi leta 2007 lastnik njive zgradil nasip, za katerega ni pridobil vodnega soglasja, v skupni dolžini 400 metrov. Na podlagi prijave je bil uveden inšpekcijski postopek in opravljen ogled terena. Dve leti pozneje je inšpekcija prejela podobno prijavo, ki jo je vložila gradbena inšpekcija. Izdana je bila inšpekcijska odločba o odstranitvi visokovodnega nasipa (vrnitev v prvotno stanje, in sicer do višine terena pred izvedbo nasipa). Nanjo se je lastnik pritožil, a je drugostopenjski organ pritožbo zavrnil. Leta 2013 so od občanov prejeli še tri prijave.

Poplavljeni zaradi "kompleksnosti postopka"
Zadevo je v reševanje prevzela inšpektorica Petra Hajtnik. Na osnovi pregleda elaborata je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni v celoti odstranil nadgradnje nasipa, ki ga je neupravičeno izvedel. Ne glede na to je Bistrica zaradi nasipa ponovno poplavljala. Zato so novembra lani vnovič opravili ogled terena, a je nasip ostal vse do zadnjih poplav, ko so ga deloma porušili na ukaz Civilne zaščite Kamnik. V nadaljevanju se bo upoštevalo tudi novonastalo stanje na terenu, in sicer po interventni odstranitvi visokovodnega nasipa na dveh mestih, pojasnjujejo na inšpektoratu ter dodajo, da inšpekcijski postopek zaradi kompleksnosti še ni končan.