Poplavljanje Krke se je ustavilo tik pred stanovanjskimi hišami. Foto: Goran Rovan
Poplavljanje Krke se je ustavilo tik pred stanovanjskimi hišami. Foto: Goran Rovan
Družini iz okolice Šoštanja grozi zemeljski plaz

Reka Krka je po poročanju Radia Slovenija že zvečer zalila cesto na severnem delu otoku, vendar se ni ponovila katastrofa iz leta 2010, ko je bil ves otok meter pod vodo in skoraj vse hiše prizadete.

V občini Šentjernej so poplave sinoči ogrožale hiše v vaseh Čisti Breg in Mršeča vas, ki sta dostopni le s traktorji in višjimi terenskimi vozili. Gladina reke Krke pa se ponoči ni več dvigala, proti jutru pa je začela rahlo upadati, tako da narasle vode ne ogrožajo več hiš.

Ponoči je Krka ogrožala tudi Krško vas, saj je Krko do stanovanjskih objektov ločeval zgolj en meter. Štabi civilnih zaščit in Uprava za zaščito in reševanje so v pripravljenosti, saj zdajšnje stanje lahko poslabša že prvi večji dež. Močno poplavlja tudi reka Sotla, vendar ne ogroža stanovanjskih hiš.

Poplavljajo številne reke po državi
Agencija za okolje (Arso) napoveduje povečanje poplavnih območij na območjih kraških polj Dolenjskega in Notranjskega krasa. Poplavljali bosta predvsem Krka in Ljubljanica.

Na izpostavljenih mestih se ob strugi razlivajo tudi reke v jugovzhodni in vzhodni Slovenji: Ledava, Ščavnica, Dravinja, Mestinjščica, Sotla in Sevnična, vendar njihovi pretoki upadajo. Reka Kolpa upada tudi v spodnjem toku, vendar še poplavlja na izpostavljenih mestih.

Velike količine plavja
Arso opozarja, da zaradi večjih količin plavja v območju vodotokov je poplavna ogroženost po državi povečana. Ob povečanem površinskem odtoku lahko pride do premeščanja in zastajanja plavja na izpostavljenih mestih, kar je lahko vzrok za poplavljanje predvsem manjših rek in potokov.

Poplavljenje Krke. Foto: Goran Rovan

Družini iz okolice Šoštanja grozi zemeljski plaz