Teš Foto: BoBo
Teš Foto: BoBo

V Šaleškem EKO gibanju so prepričani, da uredba o sosežigu in sežigu odpadkov ni v skladu z ustavo, zakonom o varstvu okolja, zakonom o varstvu pred diskriminacijo in kazenskim zakonikom. "Državljani smo na podlagi sporne uredbe razdeljeni na tiste, ki živijo v zdravem življenjskem okolju, na tiste, ki živijo v okolju z nižjimi vrednostmi izpustov strupenih in nevarnih snovi (sežigalnice), in tiste, ki živijo v okolju z višjimi vrednostmi strupenih izpustov (naprave za sosežig). Uredba torej že sama po sebi povzroča diskriminacijo, ki je v Sloveniji prepovedana," so prepričani.

"Gre tudi za lobističen akt, ki je narejen zgolj po željah upravljavcev naprav in je hkrati v škodo ljudi," je ministru Zajcu v prostorih ministrstva dejala predstavnica gibanja Urša Menih Dokl. Pričakujejo, da bo minister zadevo obravnaval prednostno ter da bo predlagal zadržanje izvajanja uredbe in prekinitev postopkov izdaje okoljskih dovoljenj na podlagi te uredbe. Želijo tudi, da se loti priprave nove uredbe, ki bo naravnana bolj za zaščito okolja in zdravja ljudi ter pri pripravi katere bi morala sodelovati tudi zdravniška stroka.

Zajc je dejal, da vlada nima pravne podlage za zadržanje izvajanja uredbe – vlada lahko zadrži izvajanje predpisa, ki ga izda minister, ne pa uredbe, ki jo sama izda. Glede vpliva lobijev na vsebino je dejal, da je pri uredbi šlo za prenos evropske direktive, "tako da če je prihajalo do lobističnih stikov, se je treba vprašati, kaj se je dogajalo na ravni EU-ja".

Če se bo prihodnja vlada odločila uredbo spremeniti, bo lahko vsa javnost sodelovala, tudi zdravniška, ter ministrstvo za zdravje, ki je "branik zdravja in je zadolženo za to, da se sliši zdravniška stroka".

Odločitev je lahko le politična

Ministrstvo je ta teden za STA ocenilo, da se Slovenija načeloma lahko odloči za strožje vrednosti glede izpustov z naslova sosežiga odpadkov od predpisov EU-ja, a bi to lahko vodilo v zaprtje nekaterih industrijskih obratov. "Takšna odločitev je torej lahko le politična," so navedli in dodali, da to zato ni stvar vlade, ki opravlja tekoče posle.

Gibanje je doslej na šaleškem koncu zbralo okoli 3000 podpisov podpore, sodeluje pa tudi ekološko gibanje iz Anhovega, kjer so zbrali 7000 podpisov, je povedala Menih Doklova in dodala, da podpise še naprej zbirajo. V gibanju trdijo, da uredba ni v skladu z ustavo.

Prebivalci Šaleške doline so plačali že dovolj visoko ceno

"Šaleška dolina je po dolgih letih izkoriščanja degradirana in prebivalci smo že plačali dovolj veliko ceno. Ponovnega dodatnega onesnaževanja ne bomo dovolili. Sosežig odpadkov bi namreč imel številne negativne vplive na okolje in prostor, gospodarski in družbeni razvoj, predvsem pa na zdravje prebivalcev. Zakonsko dovoljene mejne vrednosti izpustov strupenih in nevarnih snovi ne zagotavljajo zdravega okolja. Meje emisij, ki so določene z omenjeno uredbo, so za zdravje izjemno škodljive, kar potrjujejo javno dostopne izjave številnih strokovnjakov s področja toksikologije in medicine," so v sporočilu za javnost še opozorili v Šaleškem EKO gibanju.