Med nevarnimi odlagališči je tudi odlagališče Dragonja. Foto: Radio Koper
Med nevarnimi odlagališči je tudi odlagališče Dragonja. Foto: Radio Koper

Sodišče EU-ja je ugotovilo, da Slovenija za odlagališča Dragonja, Dvori, Rakek Pretržje, Bukovžlak, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec - steklarna in Tuncovec - Občinsko komunalno podjetje Rogaška Slatina ter Bočna Podhom najpozneje do 16. julija 2009 ni sprejela potrebnih ukrepov za čimprejšnje zaprtje, ker niso pridobila dovoljena za nadaljnje obratovanje. V primeru odlagališča Ostri vrh pa tega ni storila do 16. julija 2016.

Evropska komisija je postopek pred Sodiščem EU-ja proti Sloveniji sprožila aprila lani, saj do omenjenih datumov ni zaprla in sanirala občinskih in industrijskih odlagališč, ki ne izpolnjujejo standardov in kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Sodišče je komisiji pritrdilo in za zdaj Sloveniji naložilo le plačilo stroškov postopka.

Za zdaj brez sankcij
Na okoljskem ministrstvu so pojasnili, da v tem trenutku tako še ni govora o kakršnih koli sankcijah, mora pa Slovenija sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe sodišča. Izpolnjevanje obveznosti iz sodbe bo spremljala Evropska komisija in da bi se Slovenija izognila stopnjevanju ukrepanja komisije ter vložitvi morebitne nove tožbe, katere posledica bi lahko bilo plačilo denarne kazni, je treba nepravilnosti po navedbah okoljskega ministrstva čim prej odpraviti.

Predvsem pa je treba, kot opozarjajo na ministrstvu, to storiti zaradi zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje, med katere sodijo onesnaževanja površinske in podzemne vode, tal in zraka ter emisije toplogrednih plinov, in zaradi preprečitve tveganj za zdravje ljudi.

Odprta le še dva postopka
Na ministrstvu, kjer so lani izpolnitev obveznosti napovedovali za prvo polovico tega leta, so navedli še, da je Slovenija do zdaj odpravila očitane nepravilnosti za 19 odlagališč, ki imajo zdaj izdana okoljevarstvena dovoljenja za zaprto odlagališče. Odprta sta le še postopka za Suhadole in Tuncovec - steklarna, ki ju bo treba čim prej zaključiti. Za odlagališče Tuncovec - steklarna je bilo okoljevarstveno dovoljenje že izdano, je pa vložena tožba na upravno sodišče, so dodali.

To pa ni edini postopek pred Sodiščem EU-ja, v katerem se je zaradi odlagališč odpadkov na podlagi tožbe Evropske komisije znašla Slovenija. Najvišje sodišče v Uniji je tako poleti 2015 pritrdilo komisiji in ugotovilo, da država krši evropsko zakonodajo o odpadkih, saj ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov v Bukovžlaku in zemeljskih izkopov z nevarnimi snovmi na območju stare Cinkarne. Gre za dve izmed najbolj javno izpostavljenih okoljskih bremen preteklega delovanja Cinkarne Celje. Ker Slovenija položaja tudi po sodbi sodišča še vedno ni v celoti uredila, ji je Evropska komisija junija letos izrekla uradni opomin.