Po dobrih sedmih mesecih od požara naj bi bilo na pogorišču še vedno približno 5.000 kubičnih metrov odpadkov. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Po dobrih sedmih mesecih od požara naj bi bilo na pogorišču še vedno približno 5.000 kubičnih metrov odpadkov. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Ob poplavah bi se izpirali odpadki. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

V obratu za obdelavo odpadkov družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je 20. julija izbruhnil požar. Takrat je varuh človekovih pravic na lastno iniciativo obravnaval problematiko onesnaženja okolja in kmalu po požaru opravil razne poizvedbe, a ni zaznal nobenih nepravilnosti. Posredovanje pristojnih organov v času požara in takoj po njem je bilo hitro ter ustrezno.

Sanacija pa je nato jeseni zastala in varuh je prejel opozorilo, da je pogorišče še vedno v skoraj enakem stanju, kot je bilo takoj po požaru, in da odpadki še niso odstranjeni. Obrnil se je na inšpektorat RS za okolje in prostor in prejel odgovor, da je sanacija do novembra lani potekala po načrtu. "Takrat pa je prišlo do zastoja del, saj se z dvorišča obrata na odlagališče oziroma na sežig ni odpeljalo nič več," navaja varuh.

Ob poplavah izpiranje odpadkov
Inšpektorat je ob tem še opozoril, "da čeprav so odpadki sicer prestavljeni na utrjene površine in prekriti s folijo, obstaja bojazen, da bo pri izdatnejših padavinah območje poplavljeno, kar bi lahko povzročilo nenadzorovano izpiranje odpadkov in posledično prelivanje onesnažene padavinske vode zunaj območja obrata," v sporočilu za javnost povzema varuh.

Ocenjujejo še, da v primeru obilnejših padavin ne bo mogoče obvladati situacije, zato je nujna takojšnja rešitev odvoza odpadkov. Inšpektorat za okolje in varuh sta ministrstvo za okolje in prostor pozvala, naj nemudoma sproži vse potrebno za nadaljevanje sanacije, predvsem pa, da se s pogorišča v najkrajšem možnem času odstranijo preostali odpadki.

Spor med Ekosistemi in ministrstvom za okolje in prostor
Gregor Kovačič, direktor Ekosistemov, je v torek sporočil, da je "sama sanacija terminsko nedefinirana." Kovačič pojasnjuje, da je družba s sodelovanjem mariborske fakultete za strojništvo pripravila konkretne rešitve za zastalo sanacijo, ki bi jih izvedli v največ enoletnem obdobju, a se okoljsko ministrstvo z njihovimi rešitvami ni strinjalo in je predlagalo druge. Kdaj bo pogorišče očiščeno, zaradi iskanja novih rešitev Kovačič ne more napovedati.

Hkrati je napovedal, da bo vložil pritožbo na upravnem sodišču zoper odločitev ministrstva za okolje, da odvzame okoljevarstveno dovoljenje pogoreli podružnici Ekosistemov v Zalogu pri Straži. Celjska družba se je na odločitev že pritožila, ministrstvo je pritožbo zavrnilo, zdaj pa spor nadaljujejo na upravnem sodišču.

Odvoza odpadkov ni na vidiku
Po Kovačičevih podatkih je na pogorišču še vedno približno 5.000 kubičnih metrov odpadkov, edina možnost za njihovo odstranitev je izvoz na sežig v tujino, saj so zmogljivosti slovenskih sežigalnic odpadkov zasedene. Ker imajo odpadki prenizko kalorično vrednost za sežig, bi jih moralo podjetje predhodno obdelati. Vanje bi moralo domešati sveže odpadke, česar pa ne more storiti brez veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pridobitve novega.