Škodo si je že ogledal ocenjevalec Zavoda za gozdove, ki je v dveh primerih potrdil napad volka, prisotnost šakala pa bodo potrjevali z gensko analizo, ki traja 14 dni.

"Zveri je treba upravljati, do zdaj pa upravljanja ni bilo. Treba je iskati rešitve – nove in stare, znane – odstrel osebkov, ki povzročajo gmotne škode. S službami, pristojnimi za velike zveri, sodelujemo, iščemo primerne rešitve in upamo, da nam bo uspelo," pravijo v Pašni skupnosti Starijski vrh. Foto: Pašna skupnost Starijski vrh

Predsednik Pašne skupnosti Starijski vrh Matej Lednik pojasnjuje, da so napadi volkov in šakalov na planini Starijski vrh postali stalnica v zadnjih petih letih. Lani je bil problematičen šakal, leto pred tem volk, ki je obširneje ubijal že leta 2019.

Že tedaj je skupno število pokončanih in pogrešanih ovc doseglo okoli tretjino črede, ki so jo imeli na začetku sezone. Čreda in število ovčerejcev na planini se tudi zato stalno nižata. Leta 2019 so na planino gnali 244 ovc, letos 149. Še pred dvema letoma je bilo v pašni skupnosti 15 ovčerejcev, letos jih je osem.

Zadnji napad se je zgodil v sredo v vasi Sedlo, kjer je volk v bližini hiš ubil tri odrasle ovce in jagnje.

Pasejo na alpski način – brez ograj in psov

Na planini pasejo mesno drobnico na alpski način, torej brez zaščitnih ograj in psov, saj sta obe obliki varovanja za tisto območje neprimerni, kar so ob obisku pred leti po besedah Lednika ugotavljali tudi strokovnjaki. Varovanje s psi je zaradi prehodnosti planine, ki jo prečijo dve kolesarski in planinska pot, nevarno za obiskovalce, še dodaja Lednik.

Volk je zaščitena vrsta in zato spada pod pristojnostjo ministrstva za naravne vire, šakal pa je od leta 2014 lovna vrsta. V dvoletnem načrtu za Triglavsko lovsko-upravljavsko območje je predviden odvzem 14 osebkov. Lov nanj je odprt od 1. julija, do tedaj škodo, ki jo povzroči, vrača ministrstvo za kmetijstvo, nato pa lokalne lovske družine.

Škoda se povrne le za najdene kadavre

Rejci drobnice dobijo škodo povrnjeno le za najdene živalske kadavre. Veliko teh pa zaradi nedostopnega terena in mrhovinarjev ne najdejo ali pa okostja nimajo več identifikacijske značke.

Po Lednikovih besedah so doslej čredo na planini pregledovali enkrat tedensko, po napadih so začeli tja hoditi na tri dni, da bi to počeli vsak dan, pa je zaradi časovne oddaljenosti in nedostopnosti nemogoče.

Volkovi so zaščitena vrsta. Foto: Pixabay
Volkovi so zaščitena vrsta. Foto: Pixabay

Volk se po trditvah strokovnjakov ne more preveč namnožiti

Rejci pričakujejo ukrepanje države, a že ob podobnem napadu na Bledu so s strokovne službe ministrstva za naravne vire sporočili, da ukrepov posega v populacijo, ki jih izvajajo v primeru rjavega medveda, za volka ne morejo izvajati. Volk je vrsta, ki živi v tropih in brani ozemlje, zato prenamnožitev, kot so jo dokazali s strokovno ekspertizo pri rjavem medvedu, ni mogoča.

Za izredni odstrel volka mora zaprositi oškodovanec sam, mogoč pa je, le če ni druge zadovoljive možnosti, če ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije in če sta izpolnjea razloga, kot sta denimo preprečitev resne škode ali zagotavljanje koristi varstva živalske vrste.

Pred izdajo odločbe morajo na ministrstvu sicer pridobiti strokovno mnenje Zavoda za gozdove in pisno stališče Zavoda RS za varstvo narave, v postopku pa morajo biti udeleženi vsi, ki izkažejo pravni interes, denimo društva, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave.