Foto: BoBo/Nejc Trpin
Foto: BoBo/Nejc Trpin

Kot so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, so na posvetu sodelovali ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko ter drugi strokovnjaki s področja upravljanja velikih zveri, predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe, občin in Evropske komisije.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je dejal, da med tremi velikimi zvermi v Sloveniji – rjavi medved, volk in ris – rjavi medved hkrati igra pomembno vlogo v ekosistemih in ima največ stikov z ljudmi, zato je tudi največji izziv za upravljanje in sobivanje z ljudmi.

Sodelujoči na posvetu so podali številne predloge dejavnosti za izboljšanje sistema upravljanja velikih zveri, kot so prednostna obravnava vlog, zlasti vlog za odvzem križancev, pospešitev izplačevanja odškodnin in izboljšanje dokaznega postopka ter posodobitev pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja.

Velike zveri so v Sloveniji zavarovane vrste, ki jih varuje tako mednarodna kot tudi evropska in slovenska zakonodaja. Za varovanje rjavega medveda je bila leta 2002 sprejeta strategija upravljanja rjavega medveda v Sloveniji, ministrstvo pa zaradi sprememb skupne kmetijske politike in delovanja intervencijske skupine pripravlja revidirano besedilo, ki bo predvidoma sprejeto še letos. V prenovi sta po navedbah ministrstva tudi strategiji in akcijska načrta za upravljanje volka in risa.

Ministrstvo poudarja, da je rjavi medved izjemno pomemben del biotske raznovrstnosti Slovenije, zato bo še naprej izvajalo vse ukrepe za njegovo varstvo, vključno z ohranjanjem medvedovega življenjskega prostora, ter si prizadevalo za čim učinkovitejši odškodninski sistem in promocijo zaščitnih ukrepov za varovanje premoženja ter dejavnosti, ki prispevajo k visoki stopnji sobivanja z rjavim medvedom.

Skoraj 1109 medvedov

Kot dodaja, zaščitne ukrepe za varovanje premoženja izvajajo in promovirajo v okviru različnih projektov (Life SloWolf, Life Dinalp Bear, Carnivora Dinarica) ter nalog zavoda za gozdove in ministrstev za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in za naravne vire in prostor. Med drugim se sofinancira nakup visokih elektromrež in ograj ter pastirskih psov, v preteklosti pa so bili razdeljeni medvedovarni smetnjaki in kompostniki, sanirali so nezakonita in neurejena odlagališča, lokalno prebivalstvo so izobraževali, kako preprečevati konflikte.

Ministrstvo za naravne vire in prostor znova utemeljuje izdajo dovoljenja za odvzem iz narave z odstrelom 230 rjavih medvedov, predlog, ki sta ga pripravila Zavod za gozdove Slovenije in zavod za varstvo narave, po navedbah ministrstva upošteva dodatno ekspertizo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki opozarja, da so se konflikti z medvedom začeli pospešeno večati, ko je število živali preseglo mejo med 630 in 700 osebki. Po oceni ekspertize pa je spomladi leta 2022 to število doseglo že skoraj 1100.

Napoveduje, da bo na podlagi današnje izmenjave mnenj nadaljevalo dejavnosti za izboljšanje upravljanja velikih zveri v Sloveniji in se med drugim osredotočilo na prenovo strateških dokumentov za velike zveri, k čemur namerava povabiti različne organizacije, strokovnjake in civilno družbo.

Posvet o velikih zvereh