Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

Kot je poročala TV Slovenija, je bilo oktobra odloženih več kot 200 ton blata iz čistilnih naprav ob primorski avtocesti med Divačo in Kozino, v Rodiku. Po posredovanju inšpektorjev so ga odstranili. Zdaj se je novo črno odlagališče blata pojavilo ob Savi na severovzhodu Ljubljane.

Kot so ocenili inšpektorji, je nasutih 30–40 kubičnih metrov odpadkov organskega izvora, predvidoma blata, ki tudi izjemno smrdi. Inšpektorji so tudi ugotovili, da je tudi na bližnji njivi dodatnih pet kubičnih metrov tovrstnih odpadkov.

Postopek okoljskih inšpektorjev še poteka, prav tako zadevo preiskujejo ljubljanski policisti. V primeru črnega odlagališča v Rodiku pri Kozini je bil povzročitelj onesnaženja podjetje ML Surovine, ki ga čaka od 10 do 30 tisoč evrov kazni. Podjetje ML Surovine je bilo namreč naročnik prevoza blata v Rodik. Odpeljalo pa ga je podjetje TTN Transport, ki so mu inšpektorji izrekli le opomin.

Podjetje ML Surovine ima sedež v bližni novega črnega odlagališča, v Zalogu, kamor so po odredbi inšpektorjev prepeljali 200 ton blata iz Rodika in ga shranjevali nepokritega, zaradi česar poteka nov inšpekcijski postopek.

V Sneberjah ob Savi se je pojavilo novo črno odlagališče blata iz čistilnih naprav