Dravograd med jesenskimi poplavami leta 2012. Foto: Marijan Pušnik
Dravograd med jesenskimi poplavami leta 2012. Foto: Marijan Pušnik

Obmejna občina Dravograd leži na območju, kjer v Slovenijo iz Avstrije priteče reka Drava. Ta je s poplavljanjem novembra 2012 povzročila veliko škode na javni in zasebni infrastrukturi na območju Slovenije, pa tudi v Avstriji.

Občina: Kriv je Verbund
Na Občini Dravograd so prepričani, da je za poplavljanje reke Drave krivo ravnanje Verbunda, ki je upravljavec hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji, zato je občina proti družbi vložila odškodninsko tožbo, s katero od nje terja dober milijon evrov. Občina je Verbundu predlagala poravnavo, a do te ni prišlo, prav tako se strani nista poravnali na tokratnem predobravnavnem naroku. Je pa možnost poravnave še vedno odprta.

Strani vztrajata pri dozdajšnjih navedbah. Podali sta vsaka svoje pripravljalne vloge, na katere morata nasprotni strani odgovoriti. Postopek pa je spremljalo nekaj tudi nasprotujočih si razlag glede poteka in vodenja postopka.

Verbund: So škodo res povzročile poplave?
Odvetnik za Verbund Sašo Jovčič iz Odvetniške družbe Andrić je danes med drugim podal eno procesno grajo, v podajanju navedb na zapisnik pa je dejal, da iz doslej predloženega procesnega gradiva "še vedno ni razvidno, da bi škoda nastala ravno kot posledica novembrskih poplav, predvsem pa še vedno ni pojasnjeno, kako je tožeča stran ocenila posamezne postavke škode, ki jih tožena stran prereka, saj način ocenitve ni poznan".

Odvetnica dravograjske občine Magda Vraničar, ki je kritična do nekaterih postopkovnih manevrov tožene strani, pa je glede vsebine zadeve za medije dejala, da skuša tožena stran odgovornost za poplavni dogodek v Dravogradu pripisati vplivu reke Meže, ki se prav v Dravogradu izliva v reko Dravo. A izvedensko mnenje, ki ga je pridobila dravograjska občina, temu ne pritrjuje.

Postopki na več sodiščih
Nadaljevanje postopka v tožbi dravograjske občine proti Verbundu, ki je po obravnavah podobnih tožb na mariborskem sodišču prva takšna na slovenjgraškem sodišču, je predvideno za 12. september. Na mariborskem sodišču so sicer s prvimi obravnavami tožb zoper Verbund začeli februarja letos, a so jih doslej vse preložili za nedoločen čas, nekatere naroke pa celo preklicali zaradi razlogov, povezanih s tožbo Verbunda zoper Republiko Slovenijo na sodišču v Celovcu v Avstriji. Slovenski oškodovanci v poplavah leta 2012 tožijo Verbund za skupno 103 milijone evrov.