Projekt za ločeno zbiranje odpadkov z imenom Separate Collection v izvedbi družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak je eden izmed šestih izbranih projektov. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo
Projekt za ločeno zbiranje odpadkov z imenom Separate Collection v izvedbi družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak je eden izmed šestih izbranih projektov. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo
Evro
Evropska komisija je za šest slovenskih okoljskih projektov odobrila 2,1 milijona evrov evropskih sredstev. Foto: BoBo

Za 183 novih projektov, ki so skupaj vredni 530 milijonov evrov, bo Evropska unija zagotovila 244 milijonov evrov. Kot omenjeno, je Evropska komisija izbrala tudi šest projektov iz Slovenije v skupni vrednosti 4,3 milijona evrov, za katere je odobrila 2,1 milijona evrov evropskih sredstev.

Večinoma gre za projekte, povezane z odlaganjem odpadkov
Prvi od teh je projekt za ločeno zbiranje odpadkov z imenom Separate Collection v izvedbi družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak. Cilji projekta so ozaveščanje o tem, da ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov prinaša koristi za okolje. Drugi projekt z imenom Rebirth v izvedbi Zavoda za gradbeništvo Slovenije naj bi prispeval k povečanju in izboljšanju recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov ter odpadkov, ki nastajajo pri rušenju v sektorju gradbeništva.

Tretji projekt z imenom Slovenia Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) campaign v izvedbi ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, je namenjen ozaveščanju glede uporabe odpadne električne in elektronske opreme, ravnanja z njo ter njene predelave. Četrti projekt z imenom Aquaviva v izvedbi Lutre, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine, je namenjen ozaveščanju slovenske javnosti o pomembnosti varovanja in ohranjanja sladkovodnih ekosistemov, kar naj bi pripomoglo k izvajanju ustrezne zakonodaje EU-ja.

Vsi štirje omenjeni projekti v skupni vrednosti 2,6 milijona sodijo v sklop dejavnosti za obveščanje in komunikacije, dva pa sodita v sklop Narava in sta skupaj vredna 1,7 milijona evrov.

Evropski denar tudi društvu za opazovanje ptic in Univerzi v Ljubljani
Prvi je projekt Simarine-Natura v izvedbi Društva za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije.
Njegov cilj je znatno izboljšati poznavanje porazdelitve, gostote, zračnih poti in sezonske dinamike sredozemskega vranjka v slovenskem morju. Drugi pa je projekt z imenom Ljubljanica connects Univerze v Ljubljani. Namenjen je izboljšanju povezanosti območij Natura 2000 s ponovno vzpostavitvijo funkcionalnosti Ljubljanice kot koridorja, ki povezuje dve območji. Ciljne vrste rib so platnica, sulec in klen.

Evropska komisija je na razpis za zbiranje predlogov, ki se je končal septembra lani, prejela 748 prijav, med katerimi je bilo 183 izbranih za sofinanciranje v okviru treh sestavnih delov programa: LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost, LIFE+ Okoljska politika in upravljanje ter LIFE+ Informacije in komunikacija.