Foto: RTV SLO
Foto: RTV SLO
Foto: RTV SLO
Foto: RTV SLO
Foto: RTV SLO

Novi 29-članski programski in 11-članski nadzorni svet se morata konstituirati najpozneje 60 dni po uveljavitvi zakona, ki bo začel veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu.

To se bo zgodilo verjetno v začetku novembra, saj bo republiška volilna komisija uradne izide referenduma sporočila šele 14. oktobra. Izide bo poslala predsedniku državnega zbora, zakon pa bo nato razglasil predsednik republike.

Izbira novega sveta
Ko zakon začne veljati, mora komisija državnega zbora za volitve in imenovanja najpozneje v 15 dneh objaviti javen poziv za predloge 16 članov programskega sveta, ki jih lahko pošljejo gledalci in poslušalci, univerze in fakultete ter številna druga društva, razen političnih strank. Predlogi morajo priti v državni zbor najpozneje v 15 dneh po objavi poziva, člane pa nato izbere komisija.

Pet drugih članov imenuje državni zbor na predlog političnih strank, pri tem mora upoštevati zastopanost strank v DZ-ju. Tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni na RTV-ju, dva člana imenuje predsednik republike na predlog verskih skupnosti, po enega člana pa imenujejo akademija znanosti in umetnosti ter madžarska in italijanska narodna skupnost.

Nadzorni svet se konstituira po enakih časovnih postopkih kot programski svet. Pet njegovih članov imenuje DZ glede na zastopanost strank v DZ-ju, štiri člane imenuje vlada, dva pa izvolijo zaposleni na RTV-ju.

Razpis za generalnega
Sedanji generalni direktor mora najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi, da sta bili imenovani dve tretjini programskega in nadzornega sveta, sklicati prvo sejo obeh svetov. Programski svet nato najpozneje v 15 dneh po svoji konstitutivni seji razpiše mesto za novega generalnega direktorja.

O kandidatih glasuje programski svet, ki mora generalnega direktorja izvoliti z večino vseh glasov. Generalni direktor mora nato najpozneje v 15 dneh po imenovanju razpisati mesto direktorja radia in televizije, za njuno imenovanje pa potrebuje soglasje programskega sveta.

Sedanji generalni direktor RTV Slovenija Aleks Štakul maja 2005 ni dobil soglasja DZ-ja za nov štiriletni mandat, zato je od takrat vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Sedanji svet RTV-ja je avgusta objavil drugi razpis, na katerega pa se ni nihče prijavil. Tretji razpis po starem zakonu bo objavljen v začetku oktobra, vendar se nanj verjetno spet ne bo nihče prijavil, ampak se bo počakalo na razpis po novem zakonu.

Uredniki do konca mandata?
Zakon določa, da sedanji odgovorni uredniki in predstojniki drugih organizacijskih enot na RTV-ju nadaljujejo delo do izteka mandata, razen v primerih, ki jih določi nov statut. Slednjega mora sprejeti nadzorni svet po poprejšnjem soglasju programskega sveta najpozneje šest mesecev po svoji konstitutivni seji.

Nove odgovorne urednike in predstojnike drugih organizacijskih enot imenuje in razrešuje generalni direktor na predlog direktorja radia in direktorja televizije. Druge urednike imenujejo in razrešujejo odgovorni uredniki.

Kdaj tretji program?
V zakonu ni natančno določeno, kdaj naj bi začel delovati tretji parlamentarni program na Televiziji Slovenija. Kulturni minister Vasko Simoniti je za Multimedijski center povedal, da ministrstvo pričakuje, da bo RTV Slovenija v skladom z namenom zakona parlamentarni program uveljavila čim prej.

Kdaj potečejo uradni mandati vodilnim delavcem na RTV Slovenija?
Televizija Slovenija
* Direktorica programov Mojca Menart 5. 5. 2006
* Odg. urednica informativnih in izobraž. programov Tanja Starič 3. 6. 2006
* Odg. urednik kulturnih in umetniških programov Jani Virk 13. 9. 2006
* Odg. urednih razvedrilnih in športnih programov Vanja Vardjan 4. 7. 2008 Radio Slovenija
* Direktor programov Miha Lampreht 26. 2. 2007
* Odg. urednik informativnih programov Bojan Veselinovič 10. 12. 2007
* Odg. urednik kulturnih in umet. programov Vladimir Senica 10. 12. 2007
* Odg. urednica glasbenega programa Ivanka Mulec - Ploj 14. 11. 2007
Svet RTV Slovenija
* 25-članskemu Svetu RTV Slovenija mandat poteče junija 2006