Foto: Reuters
Foto: Reuters

Kmetijska ministrica Irena Šinko je pojasnila, da odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022 prinaša pomoč živinorejskim kmetijam, ki redijo najmanj dve glavi velike živine, in sicer ob pogoju, da sami zagotavljajo pridelavo krme za lastne živali z minimalno obtežbo 0,9 glave živine na hektar. Pogoja sta še, da so te kmetije prijavile škodo letos in da so vpisane v register kmetijskih gospodarstev.

Pomoč je razdeljena v dve kategoriji. Prva kategorija je namenjena tistim, ki imajo od 30 do 60 odstotkov škode, druga pomoč pa tistim s škodo nad 60 odstotki.

Skupaj bo pomoč živinorejskim kmetijam znašala 4,5 milijona evrov, "namenjena pa je predvsem temu, da zaradi visokih cen krme in pomanjkanja krme ne bi prišlo do zmanjšanja osnovne črede oziroma staleža živali".

Pomoč čebelarjem

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju, medtem prinaša pomoč sektorju čebelarstva. "Pomoč se predvideva za vse čebelarje, ki imajo vsaj štiri čebelje družine, povprečen znesek pomoči na čebeljo družino pa je postavljen pri 10 evrih," je rešitve predstavila ministrica.

Skupen znesek pomoči je po njenih besedah postavljen pri nekaj manj kot dveh milijonih evrov.

Čebelarska zveza Slovenije se je pri tem zavezala, da ne bo zviševala cen medu, razen za stopnjo inflacije. "Na ta način želimo uravnotežiti inflacijo," je še pojasnila Šinko.