Foto:
Foto:

V državnem svetu so raziskovalke Inštituta za novejšo zgodovino predstavile delne izsledke raziskave o smrtnih žrtvah med drugo svetovno vojno in po njej.

Mojca Šorn je dejala, da so se stvarnejše razprave v Sloveniji začele šele po demokratizaciji političnega življenja v drugi polovici 80. let, zametki njihovega projekta pa segajo v leto 1995. Za pripravo dvodnevnega posveta so namerno izbrali čas po volitvah, da ne bi vplivali na razpravo v predvolilni kampanji.

Šornova upa, da bo država popis žrtev uporabila za izdajo ustreznih mrliških listov svojcem v primerih, ko ti še niso mogli biti izdani.

Predsednik državnega sveta Janez Sušnik je dejal, da skuša DS osvetliti ključne elemente dogajanja, ki so povzročili državljanski spopad med drugo vojno in povojne likvidacije.

Projekt vključuje obdobje od aprila leta 1941 do vključno januarja 1946. Prve ocene o številu žrtev so se gibale okrog 65.000, po zadnjih podatkih pa se je število povzpelo na 89.404.