Slovenija

Poudarki

  • Kaj je CSD obljubil rejnikom?
  • Začasni in trajni odvzem
  • Omejitev stikov
Bo Tina kmalu dočakala vrnitev hčerk? Foto: MMC RTV SLO
CSD v tem primeru onemogoča delo Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, je opozorila psihologinja in vodja Andreja Jaš. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač
       V odločbi je polno prirejenih in enostranskih izjav, ki Tino prikazujejo kot neodgovorno, nestabilno in še vedno močno zasvojeno osebo, ki ni zmožna skrbeti za svoje otroke, najbolj pa zmoti navedba strokovne komisije, za katero ne vemo, kdo je bil v njej in na podlagi česa je odločala, če pa s Tino ni bila v stiku, enostransko so gledali zgolj na problematiko deklic in poročanje rejnikov.       
 O enostranski skrivnostni komisiji
Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke deluje v okviru društva Projekt človek. Foto: MMC RTV SLO
       Vprašanje, ki se mi postavlja, je, kaj so tem rejnikom obljubili? Eno dejstvo je, da sta z deklicama dobila večje stanovanje, drugo pa, kaj je center obljubil rejnikom, morda, da bo šlo za dolgotrajnejše rejništvo? V čem je problem, da so tako nesodelujoči?       
 O nesodelujočem CSD-ju
Postelji v hiši terapevtske skupnosti, ki čakata na Tinini hčerki, ostajata prazni. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač
       Gre za žive ljudi, tukaj imamo otroke in mamico, ki trpijo, ker niso skupaj. Mi kot institucija pa čakamo, kdaj bomo lahko končno začeli opravljati svoje delo, to, za kar smo resnično usposobljeni, ne pa za pisanje pritožb.       
 O pisanju pritožb
Od leta 2010 je v Sopotnici pri Škofji Loki prva in edina terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke v Sloveniji, ki omogoča, da se v rehabilitacijo lahko vključijo skupaj s starši tudi njihovi otroci. Foto: MMC RTV SLO
       S centrom smo bili dogovorjeni, da ko ona konča zdravljenje, dobi hčerki nazaj in skupaj pridejo k nam, a to se potem ni zgodilo. Mi smo bili tisti, ki smo stalno iskali stik s CSD-jem in jih spraševali, kdaj se bosta deklici vrnili. To je moja prva izkušnja, da je neki center na takšen način "nesodelujoč".       
 O propadlem dogovoru
Bo končno nekdo spregledal, da je bila storjena napaka? Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač
       Mi smo socialnovarstveni program, ki ga podpira ministrstvo, CSD pa noče z nami sodelovati, situacija je absurdna, rekla bi, le čevlje sodi naj kopitar, naj pustijo delo strokovnjakom, tukaj smo usposobljeni terapevti prav za delo z otroki.       
 O absurdnosti
Tina se je obrnila tudi na varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Foto: BoBo
       Naloga programov, kot jih izvaja terapevtska skupnost, in centra za socialno delo je pomagati mami, da bo skupaj s svojimi otroki, ne pa delati v nasprotni smeri, otroke odtujevati, jim omejevati stike.       
 O prioritetni nalogi
Rožica, ki jo je starejša deklica podarila mamici. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Dodaj v

A. Jaš: Zakaj CSD ne vrne hčerk, čeprav so izpolnjeni vsi pogoji?

"Gre za žive ljudi, ki trpijo, ker niso skupaj"
2. februar 2018 ob 06:28
Škofja Loka - MMC RTV SLO

"Tina je v programu za zasvojene starše in otroke brez otrok, ker nam Center za socialno delo ne dovoli izvajati tega, zaradi česar smo sploh tu," je opozorila psihologinja in vodja terapevtske skupnosti Andreja Jaš.

Odločbo, ki smo jo na MMC-ju pridobili na vpogled in ki Tini (ime smo zaradi varovanja identitete spremenili) trajno odvzema otroke za tri leta, so na CSD-ju izdali po osmih mesecih od začasnega odvzema, v katerega je Tina v dobri veri privolila, preden je odšla na zdravljenje. "Niti enega individualnega razgovora s Tino, potem ko je ta prišla z zdravljenja, ni bilo, niti za eno poročilo o tem, kako napreduje, nas niso prosili," je Andreja Jaš pojasnila zagretost in doslednost CSD-ja pri ugotavljanju, ali so razlogi za rejništvo zdaj, ko je Tina "čista" in nastanjena v Terapevtski skupnosti, odpravljeni.

"V osmih mesecih lahko človek marsikaj naredi na sebi, tudi če je prej še tako 'zafural'," je v pogovoru za MMC izpostavila Andreja Jaš, vodja Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke v okviru Projekta Človek pri Škofji Loki, in dodala, da ne razume, zakaj si Tina ne zasluži še ene priložnosti.


V terapevtski skupnosti se do zdaj sploh še niso srečali s primerom, da bi kateri od CSD-jev zavrnil vračilo otrok mamici, ki se je uspešno vključila v njihov program, še več, običajno so bili izredno dejavni ravno v tej smeri. "Že šest mesecev prosim za vrnitev hčerk, a na centru so gluhi, pravijo, da je prezgodaj, da se morata hčerki prej stabilizirati," je svojo brezupno situacijo opisala Tina.

Odločbo o trajnem odvzemu je CSD izdal na predlog "strokovne komisije", ki je presodila, da si Tina, čeprav ozdravljena zasvojenosti in nastanjena v skupnosti, ki je namenjena prav staršem, kot je sama, za zdaj še ne zasluži nove priložnosti. "V odločbi sploh ni navedeno, kdo je bil v tej komisiji, ali je bil prisoten kakšen psiholog, in na kakšen način je ugotavljal, da je Tina nestabilna," je pojasnila Jaševa in dodala, da t. i. nestabilnost utemeljujejo na enem samem dogodku iz obdobja še pred zdravljenjem, ko je bila s hčerkama nastanjena v varni hiši.

Žalostna življenjska izkušnja in varna hiša
CSD je problematične okoliščine Tinine družine sicer spremljal že dalj časa, glavni problem v družini pa je bil alkohol, saj sta bila oba starša zasvojena. Tinin partner je bil povrh vsega tudi nasilen in pogosto so se prepiri z njim končali z udarci in modricami, tako da je s hčerkama pred njim pobegnila v varno hišo. "Mamica, ki mora vse pustiti za sabo, z otroki napokati cule in oditi v varno hišo, je v veliki stiski, začne se spraševati, kaj je naredila, da je morala zapustiti svoj dom, on je pa lahko ostal," je opisala, kako žrtev nasilja pogosto krivdo išče v sebi.

V času, ko so ubežnice bivale v varni hiši, se je nasilni oče in mož smrtno ponesrečil. "Ne glede na to, da je šlo za nezdrav odnos, je to vendarle bil leta in leta njen partner in mož, tako da je Tina doživela še hujšo stisko, tudi za otroka je bila smrt očeta hud šok in tragedija," je nadaljevala psihologinja. Pritisk je bil prevelik in sledil je incident, ko je Tina posegla po alkoholu in se v varni hiši napila, ta "napaka pa jo je drago stala", saj se je že pred incidentom s terapevtsko skupnostjo dogovarjala, da bi iz varne hiše prišla s hčerkama k njim.

Od babice k rejnikom
Zaradi incidenta je bilo, preden bi s hčerkama lahko odšla v terapevtsko skupnost, kot pogoj postavljeno zdravljenje oz. t. i. detoksifikacija na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD), tja pa hčerk s sabo ni mogla vzeti. "Na centru (CSD) smo se dogovorili, da bo Tina, takoj ko uspešno opravi program, lahko z deklicama prišla k nam v terapevtsko skupnost, v vmesnem času pa bosta skrb za otroke prevzela tašča in svak, torej dekličina babica in stric," je nadaljevala zgodbo.


Medtem ko je bila Tina odrezana od sveta na zdravljenju, je njen svak zbolel, tašča pa se je odločila, da ne more skrbeti za dva majhna otroka sama in zato je poklicala CSD na pomoč. Ne da bi Tino kdor koli kaj vprašal, so otroke namestili v rejniško družino in ji to dejstvo zgolj sporočili. "Na CZOPD-ju so takoj nato sklicali skupaj z nami in CSD-jem sestanek, da bi se dogovorili glede stikov mame z deklicama, a delavk iz CSD-ja sploh ni bilo in smo nato tam sami obsedeli," se je spominjala Jaševa.

"Soglašala sem, da gresta hčerki, med tem ko sem na zdravljenju, k tašči in svaku, k temu, da ju pošljejo naprej v rejništvo pa ne, o tem me ni nihče sploh nič vprašal," je dodala Tina.

Jaševa je še pojasnila, da ko otroke oddajo v rejništvo, je po zakonu treba sklicati IPS (individualno projektno skupino) v kateri sodelujejo rejniki, mater, center in po potrebi strokovne službe, ki določijo stike in časovnico vračanja otrok, ko se odpravijo razlogi, zaradi katerih je bilo rejništvo sploh potrebno. "Na IPS Tina sploh ni bila klicana, ker so si oni (CSD) razložili, da ker je v bolnišnici na detoksifikaciji, se IPS-a ne more udeležiti, a to seveda ni res," je opozorila Jaševa.

Po koncu zdravljenja CSD hčerk ne vrne
Tina je uspešno končala zdravljenje junija lansko leto in se vključila v Terapevtsko skupnost za starše odvisnike in njihove otroke, kot je bilo dogovorjeno. "S centrom smo bili dogovorjeni, da ko ona konča zdravljenje, dobi hčerki nazaj in skupaj pridejo k nam, a to se potem ni zgodilo. Mi smo bili tisti, ki smo stalno iskali stik s CSD-jem in jih spraševali, kdaj se bosta deklici vrnili. To je moja prva izkušnja, da je neki center na takšen način 'nesodelujoč'," je izpostavila. Poudarila je, da je izredno čudno, da materi, ki je opravila zdravljenje in se uspešno vključila v terapevtsko skupnost, niso vrnili otrok.

K ustanovitvi programa za zasvojene starše in njihove otroke jih je po njenih besedah spodbudilo samo ministrstvo. "Mi smo socialnovarstveni program, ki ga podpira ministrstvo, CSD pa noče z nami sodelovati, situacija je absurdna, rekla bi, le čevlje sodi naj kopitar, naj pustijo delo strokovnjakom, tukaj smo usposobljeni terapevti prav za delo z otroki," je opozorila in dodala, da ne vidi prav nobenih ovir za to, da se Tini hčerki ne bi pridružili v terapevtski skupnosti, kjer ju čaka zdaj že več kot pol leta, pri popolni abstinenci vseh psihoaktivnih snovi in alkohola pa vztraja že več kot osem mesecev.


"Otroka sta ob nasilju in alkoholizmu imela posledice, ki bi jih lahko v terapevtski skupnosti skupaj predelovali, terapija pa se pri majhnih otrocih izkaže kot izredno učinkovita, sploh če sodeluje tudi motivirana mamica," je še pojasnila Jaševa. Odnos se gradi na stiku, na temeljih varne navezanosti in zaupanju. "Čisto vsi otroci, ki pridejo k nam, so doživeli takšne stiske, saj prav zato naša skupnost sploh obstaja," je še opozorila, da nista Tinini hčerki nič drugačni od vseh drugih otrok, ki se znajdejo pri njih.

Hčerki kot največja motivacija
"Tina je prišla k nam izredno motivirana, želi si otroke nazaj, želi spremeniti svoje življenje, prevevajo jo strašni občutki krivde, ker sta deklici morali stran, spraševali sta jo, ali ju bo tudi ona zapustila, tako kot očka, ki je umrl, stiske so bile strašne, otroci jih kažejo z vedenjem, tako da grizejo, se tepejo, bruhajo, imajo more, to je ta separacijska stiska," je pojasnila Jaševa in dodala, da Tina v hiši terapevtskemu načrtu vzorno sledi in da se je že "pokazala kot odgovorna in samostojna, v skupnosti pa prevzema tudi številne funkcije, nastopa v gledališču in se uspešno pripravlja na reintegracijo v družbo".


"Stiki z deklicama se dogajajo izredno ljubeče in odgovorno, kadar pa sta prisotna tudi rejnika, je veliko strahu, saj se Tina vedno boji, kaj bosta poročala na CSD," je psihologinja strnila opažanja in dodala, da CSD-ju o stikih tudi samoiniciativno poročajo.


Kaj so na CSD-ju obljubili rejnikom?
"Vprašanje, ki se mi postavlja, je, kaj so tem rejnikom obljubili? Eno dejstvo je, da sta z deklicami dobila večje stanovanje, drugo pa, kaj je center obljubil rejnikom, morda da bo šlo za dolgotrajnejše rejništvo? V čem je problem, da so tako nesodelujoči?" se je vprašala Jaševa in hkrati dodala, da so na centru naravnost "polni predsodkov do ozdravljene zasvojene matere". Rejnika sta po njenih besedah do otrok "naravnost krasna", do njune mame pa je opaziti "zadržek oz. odklon, ki ga je težko definirati".

"Do zdaj še nismo imeli opravka z rejnikom, ki ne bi želel otroka pripeljati k nam, vozijo jih z vseh koncev Slovenije, dolžnost rejnika je, da spodbuja stike otrok s starši," je nadaljevala in dodala, da sta rejnika v tem primeru polna izgovorov, in sicer "da sta v službi, da je predrago, da je predaleč, da otroka bruhata v avtu itd."

Drug problem, ki ga Jaševa opaža na CSD-ju, pa je nepoznavanje oz. nerazumevanje socialnovarstvenih programov. "Naloga programov, kot jih izvaja terapevtska skupnost, in centra za socialno delo je pomagati mami, da bo skupaj s svojimi otroki, ne pa delati v nasprotni smeri, otroke odtujevati, omejevati stike," je izpostavila in poudarila, da gre za veliko nestrokovnost.

Omejitev stikov, ker se deklici težko poslovita
"V odločbi ugotavljajo, da imata deklici stiske, ko gresta stran od mamice, ampak to je najbolj normalna reakcija majhnega otroka, pa tudi velikega, saj se je še odraslim težko posloviti od nekoga," je pojasnila naravnost neverjeten razlog, zaradi katerega so Tini na CSD-ju omejili stike s hčerkama.

V odločbi želje deklic, ki bi se radi vrnili k mami, ne omenjajo, ampak govorijo o tem, da mora Tina vzpostaviti z njima brezpogojno zaupen odnos in šele takrat bi se lahko vrnili. To pa se bo po njihovem mnenju zgodilo, ko punčki ne bosta več doživljali stisk ob slovesu od mame in bosta "gladko" brez joka odšli k rejnikoma. "Tina je tako zdaj že večkrat s hčerkama zadnjo uro obiska porabila za priprave na slovo, poskušala jima je pojasniti, da se je treba lepo posloviti, da se ne smeta jokati itd., ampak to je oslarija," je bila Jaševa kritična do zahtev oz. idej CSD-ja, ki s takšnim prepovedovanjem izražanja čustev otroke zgolj odtujujejo od mame. "Ko bosta obupali nad mamo, ne bosta več kazali čustev," je opozorila.


"Zelo sta me veseli in težko se poslovita, nista razumeli, zakaj morata spet stran, in potem ponavljata samo še malo," je obiske opisala Tina.

Stik s hčerkama ima Tina omogočen enkrat tedensko za samo dve uri, kar ni ravno veliko, če si CSD res želi, da bi s hčerkama vzpostavila zaupanje. Takrat je večinoma z deklicama sama. Kdo je torej tisti, ki ocenjuje, kakšno je zaupanje med njo in hčerkama? "Punčki hodita k psihoterapevtki, ki se s Tino nikoli sploh ni pogovorila, da bi slišala njeno zgodbo, pri delu z otroki je to nujno," je Jaševa izpostavila še eno čudno dejstvo.

Kaj je v odločbi za triletni odvzem?
"V odločbi je polno prirejenih in enostranskih izjav, ki Tino prikazujejo kot neodgovorno, nestabilno in še vedno močno zasvojeno osebo, ki ni zmožna skrbeti za svoje otroke, najbolj pa zmoti navedba strokovne komisije, za katero ne vemo, kdo je bil v njej in na podlagi česa je odločala, če pa s Tino ni bila v stiku, enostransko so gledali zgolj na problematiko deklic in poročanje rejnikov," je odgovorila psihologinja in dodala, da jih mati pri vsem skupaj očitno sploh ne zanima, kar je "skrajno nestrokovno".

"Med rehabilitacijo se človek spreminja, dela na sebi, lahko se tudi ne bi, lahko bi bila na cesti in še naprej pila, njim je, kaže, vseeno, zanima jih samo, kako bo prišla na stik z otrokoma in ali bo točna, kaj se tam dogaja, pa ne morejo vedeti, če Tina ne bi samoiniciativno pisala poročil in sporočala, kaj so delale," je nadaljevala in hkrati opozorila, da je triletni odvzem "ogromna doba".


Pritožba na ministrstvo
Tina se ne namerava vdati in se je na odločbo, s katero ji CSD namerava za tri leta odvzeti hčerki, pritožila na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, po pomoč pa se je obrnila tudi na varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. V Projektu Človek, v okviru katerega deluje Terapevtska skupnost, so na "neresnične in pavšalne navedbe" v odločbi pripravili odziv, ki je s Tinino pritožbo romal na ministrstvo, je pojasnila Jaševa in dodala, da "upajo, da bo končno nekdo, nekje spregledal, da je bila storjena napaka".

"Gre za žive ljudi, tukaj imamo otroke in mamico, ki trpijo, ker niso skupaj. Mi kot institucija pa čakamo, kdaj bomo lahko končno začeli opravljati svoje delo, to, za kar smo resnično usposobljeni, ne pa za pisanje pritožb," je sklenila vodja terapevtske skupnosti.

Kot je razvidno iz odločbe, sta deklici trenutno preveč čustveno prizadeti ter nimata brezpogojnega zaupanja do mame, kar je nujni pogoj, da bi ju lahko vrnili. CSD bo tako v predvidenem triletnem obdobju namestitve v rejništvo sodeloval z rejniki, vrtcem in terapevtko Terapevtske skupnosti, spremljal odnos med deklicama in mamo ter sledil zastavljenemu cilju vrniti deklici v primarno družino.

CSD konkretnih primerov ne komentira
Poklicali smo tudi na pristojni CSD, ki se je z zadevo ukvarjal, kjer so nam dejali, da konkretnih primerov ne komentirajo.

Gorazd Kosmač
Prijavi napako
Komentarji
hope
# 02.02.2018 ob 06:56
Če je mama pod strokovnim nadzorom, ne vem zakaj ne dovolijo vrnitve. Nekdo se spet igra bogove.
Guliarth
# 02.02.2018 ob 07:26
Najbolj realen odgovor vam lahko da Roman Vodeb. Če želimo dobro otroku in da ta zraste v razsodnega davkoplačevalca potem bodo potrebne moške kvote v CSD in na mesto sodnikov v primerih otrok.
Ne mečimo si peska v oči, če imamo vodo v kolenu!
slovenkaaaa
# 02.02.2018 ob 07:02
program za otroke brez otrok ali za otroke brez staršev?
Quatebriga
# 02.02.2018 ob 12:29
Ne glede na vse ... 2 uri na teden in pričakujejo, da bodo punčke šle stran vesele in zadovoljne? V katerem učbeniku to piše?
Janezski
# 02.02.2018 ob 12:05
Uvede se naj izredni strokovni nadzor nad delom CSD, pri njem naj imajo pravico sodelovati neodvisni strokovnjaki, pooblaščenci vpletenih, za vsako ugotovljeno nepravilnost se izreče najstrožji možen ukrep.
Izvidnik
# 02.02.2018 ob 08:06
V Sloveniji najprej interes potem zatem šele pravičnost
por
# 02.02.2018 ob 12:54
Tukaj ste tudi vsi doktorirali iz socialnih ved, vidim.

LOL, 'zaradi otrok'... 'šlepanje na otroke...' 'Vsaj vprašali bi CSD direktorja (sej so)..'
Če bi se CSD oglasil, tale gospa ne bi klicala medijev na pomoč.
user491
# 02.02.2018 ob 11:30
... to je pa novica, ko slišiš samo eno stran zgodbe
oliva
# 02.02.2018 ob 12:58
Žalostno v vsakem primeru.
Bi pa tudi jaz želela pogledati obe plati, preden 'sodim'.

Čeprav kot kaže, so vsaj nekatere nepravilnosti dejansko bile, če je verjeti temu, kar piše:
"strokovne komisije, za katero ne vemo, kdo je bil v njej in na podlagi česa je odločala, če pa s Tino ni bila v stiku, enostransko so gledali zgolj na problematiko deklic in poročanje rejnikov. ..."

Ali je to običaj? Da odloča taka komisija brez kontakta s stranko v postopku?
Janezski
# 02.02.2018 ob 12:11
Poklicali smo tudi na pristojni CSD, ki se je z zadevo ukvarjal, kjer so nam dejali, da konkretnih primerov ne komentirajo.

Pa naj komentirajo ustreznost postopkov, na splošno

"Niti enega individualnega razgovora s Tino, potem ko je ta prišla z zdravljenja, ni bilo, niti za eno poročilo o tem, kako napreduje, nas niso prosili,"


Je to normalen postopek na CSD?

V odločbi je polno prirejenih in enostranskih izjav, ki Tino prikazujejo kot neodgovorno, nestabilno in še vedno močno zasvojeno osebo, ki ni zmožna skrbeti za svoje otroke, najbolj pa zmoti navedba strokovne komisije, za katero ne vemo, kdo je bil v njej in na podlagi česa je odločala, če pa s Tino ni bila v stiku, enostransko so gledali zgolj na problematiko deklic in poročanje rejnikov.


Vpleteni v takem postopku nimajo pravice izvedeti, kdo je bil v strokovni komisiji...?

"Mi smo socialnovarstveni program, ki ga podpira ministrstvo, CSD pa noče z nami sodelovati, situacija je absurdna,


Je tako ravnanje CSD-ja pravilno in zakonito?

Itd, itd, itd,
aless70
# 02.02.2018 ob 11:48
Javni sektor v vsem svojem sijaju.
hospitalit
# 02.02.2018 ob 13:55
Postaviti tak pogoj za vrnitev, da se otroka ne smeta s solzami posloviti od lastne mame je višek sprevrženosti in sadizma, ki se ga ne bi sramovala niti tista paznica s Petrička l. 45. Noro!!
mar naj skačejo od veselja, ko jih trgajo na silo od mame? Mama je vedno mama in je ne morejo nadomestiti nobeni zlati gradovi osabnih rejnikov.
babi2
# 03.02.2018 ob 12:42
Kolikor sem imela opravka na CZSD, so moje izkušnje negativne, pa naj je šlo za starše, partnerja ali otroke. Delavci se igrajo z usodo ljudi in se gredo bogove...nadzor nad njimi je že leta od enega človeka, ki nikoli ne ugotovi nič spornega...centri tudi ignorirajo odločbe sodišč...direktorica enega centra je naredila finančno luknjo pa se ji ni zgodilo nič...
SKRATKA S CENTRI JE NEKAJ HUDO NAROBE, NOVO ZAKONODAJO, NADZOR IN MENJAVA LJUDI NA VRHU...PA NE SAMO TAM....!!!!!!!!!
ap72
# 02.02.2018 ob 13:52
četrt slovenskih otrok je pod nadzorom zasvojenih staršev

nekateri so pijanci, drugi zasvojeni z delom, ali s telovadbo, s hrano, ... da ne naštevam, poleg tega se nad otroki ambicioznih staršev vršijo raznorazni pritiski, od tega da morajo hoditi na treninge, na klavir, ... tudi če si tega ne želijo

odvzem malega otroka za tri leta je izredno skrajen ukrep. mama ima pravico do teh otrok, tudi če je bila zasvojena, ima pravico, da se neprestano, dnevno druži z njimi

ker očitno otroka želita biti pri mami, je to treba omogočiti, pa čeprav bi bil potreben nadzor

kar tako se otroka ne vzame... sploh ker slišimo, da ne komunicirajo z mamo. vidimo, kaj so naredili s koroškima dečkoma...
Juhu
# 03.02.2018 ob 11:06
Rejništvo in CSD , oba skupaj ustvarjata zelo dober biznis.
vox14
# 02.02.2018 ob 11:52
Kakorkoli obrneš gre za tragično zgodbo. Deklici sta potegnili kratko že velikokrat, če sta oba bila zasvojena. Nasilni oče je gotovo povzročil pekel, njegova smrt pa ponovno izgubo. Otroka sta dovolj pretrpela.
Močno sumim, da ima zgodba (kot ponavadi) več plati. Otroka staršu zelo težko odvzameš in otroci v teh postopkih že leta trpijo preden odvzem vzdrži na sodišču.
RJSlo
# 02.02.2018 ob 15:56
Odločbo, ki smo jo na MMC-ju pridobili na vpogled in ki Tini (ime smo zaradi varovanja identitete spremenili) trajno odvzema otroke za tri leta, so na CSD-ju izdali po osmih mesecih od začasnega odvzema, v katerega je Tina v dobri veri privolila, preden je odšla na zdravljenje.
---------------------------------------------------------------
No ja. Takšne odločbe v Sloveniji sploh ne bi smeli izdajati na CSD, kvečjemu sodišča. Poleg tega bi moralo v tej kvaziodločbi biti navedeno na podlagi čigavih mnenj se izdaja takšna odločba. So to samo mnenja socialnih delavk, mnenja stroke (katere?), itd.

Tudi omejevanje kontaktov matere z otroki bi moralo biti izdano na podlagi mnenja določenih strokvnjakov, pediater, pedopsihiater, itd. In spet. O tem bi moralo razsojati sodišče, na podlagi mnenj stroke.

Kar se tiče "čistosti". Za mamila ne vem, lahko pa napišem za alkohol. Vsako leto, ki si ga prepil dodaj še leto, da boš čist. Toda to še ni konec. Najprej se moraš očistiti alkohola, potem vrniti telo v čimboljše zdravstveno stanje zaradi posledic prekomernega pitja, potem pa je tu še potreba po pitju, ki lahko udari oziroma se pojavi kar kakšno desetletje ali več po prenehanju pitja/uživanja alkohola.

Toliko lahko povem, da sem imel srečo in pravočasno prenehal s pitjem. Leto ali dve kasneje bi bilo že prepozno.
henodarling
# 02.02.2018 ob 13:16
Ne morem sodit, a zagotovo je potrebna maksimalna preudarnost in prednost bi morala varnost in sigurnost otrok.
anity
# 02.02.2018 ob 17:37
Nasi centri so sramota, da se imenujejo CSD. Brez cuta.
hospitalit
# 02.02.2018 ob 16:33
@oliva
Podobno kot v zaporu: ko je obiskov konec, je konec in to je to, mora obiskovalec oditi, tudi če je otrok.
LOL...bedna primerjava... birokrat ostane birokrat, spametujejo ga le stvari, ko jih enkrat doživi na svoji koži. ko boš jokala za svojo mamo, se spomni svojih izjav.
hospitalit
# 03.02.2018 ob 09:28
@ oliva : Jaz gledam na koristi otroka.
In to ni vedno 'njegova želja' in še manj 'želja njegove mamice'.

Pa kaj tebi ni jasno?!? Pravica stikov otroka je namreč PRAVICA OTROKA!!, da ohrani stike z materjo oz. starši. Ob odvzemu center zgolj omeji škodo, ki bi mu lahko nastala.
Torej tvoje visočanstvo se počuti poklicano, da bo razsojalo, kdaj želja otroka ni hkrati njegova pravica, da vidi lastno mamo?
Ko že sama pametuješ za druge: predvsem poskrbi zase, presojo koristi želja oz. pravic otrok pa prepusti Terapevtski skupnosti.
Jaka1
# 02.02.2018 ob 14:09
Ali se kdo vpraša zakaj je mama padla tako daleč...znamo samo obsojati
Zakaj so mami obljubili , da bodo otroke po zdravljenju otroke vrnili....za mamo je bila to velika motivacija in za vse ki so ji pomagali
Ali ne veste, da se poročila žal Csd, policije in tožilstev prirejajo na škodo manj močnih
- povem vam primer o zaupanju...otrok absolutno ni zaupal očetu...se ga je bal ....zakaj ker mu je grozil in ga posiljeval....sklepi mora videvat očeta posiljevalca četudi ga ne želi...policija nič, tožilstvo nič , sodišče nič...vsi delajo v škodo otroka....tukaj ima še otrok srečo ta dejanja so se uprla Csd...izjemno pozitivni zlasti do otroka...zdravniki enako...ostali bi ga uničili....sreča ga rešuje izjemen odvetnik....Ali veste da pedofile mladoletnih otrok sčitijo inštitucije...sodstvo, policija , ta je še goljuf ....redno goljufa državo vse vedo pa ne ukrepajo...to je realna Slovenija...imate še kakšen komentar...takih primerov je veliko
por
# 02.02.2018 ob 13:44
CSD menda lahko odgovarja strokovnim službam? Javnosti pa itak da ne; ta samo hlepi po rumenem in po krvi in naslajanju.
por
# 02.02.2018 ob 12:56
''Javnost pa bo prikrajšana za možnost, da bolj objektivno oceni kaj je res in kaj ne.''

Javnost nima pravice se vtikati v take osebne zadeve.
Kale
# 02.02.2018 ob 14:44
Ta prispevek se bere bolj kot promocija društva Projekt Človek in njene vodje gospe Jaš, saj je predstavljen izredno enostransko in netransparentno. Verjamem, da ni tako, in da je zgodba v resnici veliko bolj zakomplicirana in kompleksna, kot jo predstavljate tukaj. Tudi vaš namen, da črnite delo CSD, obenem pa pišete, da z njim konstantno sodelujete, kot tudi z MDDSZ, ni prepričljiv. Verjetno medijski prostor ni prava pot za reševanje projektnih zadev, v katerih sodelujete kot partnerske organizacije.

Pohvalno je, da se je ga. Tina odločila za zdravljenje, ampak 8 mesecev absitenence po mojem mnenju ni dovolj, da bi si lahko rekla, da lahko sedaj opravlja odgovorno vlogo v družbi, ki se ji je prej leta in leta izmikala. Kolikor sem seznanjena, vodi CSD korektne postopke in namestitve otrok v rejniških družinah redno preverja, zato dvomim, da je bila v tem primeru storjena napaka. Slovenija je majhna in samoumevno se nam zdi, da morajo biti otroci v vsakem primeru s starši, ne glede na problematiko, ne glede na okoliščine. Včasih pa je tako bolje, v to sem prepričana, da zamenjajo okolje in začnejo na novo.
oliva
# 02.02.2018 ob 14:40
@ap72, sicer se strinjam s tabo, da je to res skrajen ukrep, a vendar:

"ker očitno otroka želita biti pri mami, je to treba omogočiti, pa čeprav bi bil potreben nadzor"

Ne verjamem, da je tako preprosto in dovolj, da "otroka to želita".
Otroci želijo tudi mamice, ki so in še vedno odvisnice, ki jih tepejo in maltretirajo itd., vendar te mame zanje ne morejo zadovoljivo skrbeti in jim jih vzamejo.

Je pa res zelo čudno vse skupaj in med drugim tudi tole:
"... dolžnost rejnika je, da spodbuja stike otrok s starši," je nadaljevala in dodala, da sta rejnika v tem primeru polna izgovorov, in sicer "da sta v službi, da je predrago, da je predaleč, da otroka bruhata v avtu itd." ..."
sijoze
# 02.02.2018 ob 13:39
@malamalca
ste prebrali sploh prispevek. Lepo napisano da je MMC poskušal, pa brec uspeha.
CSD konkretnih primerov ne komentira
Poklicali smo tudi na pristojni CSD, ki se je z zadevo ukvarjal, kjer so nam dejali, da konkretnih primerov ne komentirajo.
oliva
# 02.02.2018 ob 13:01
Saj to je najbrž problem, @MiD.
Oni so (podobno kot zdravniki, odvetniki itd.) zavezani k molčečnosti, ne morejo v javnosti razlagati posameznih primerov - zlasti v dobro otrok.
nikagaja
# 03.02.2018 ob 22:31
csd kazensko ovadit.
smartass2011
# 02.02.2018 ob 15:19
"... na centru so gluhi..."
Očitno je šlo spet za kadrovanje po domače. Delavci na CSD ne bi smeli imeti bistveno okvarjenega sluha, saj je le-ta potreben pri delu s strankami. Lepo je sicer, da zaposlijo invalide, ampak za gluhe so drugačne službe.
oliva
# 02.02.2018 ob 13:15
In čeprav je res, da se v osmih mesecih lahko marsikaj spremeni in da ""V osmih mesecih lahko človek marsikaj naredi na sebi, tudi če je prej še tako 'zafural',", se mi 8 mesecev 'čistosti' pri taki stvari ne zdi ravno nujno, da "so" res "izpolnjeni vsi pogoji".
Sploh če je že bila vmes 'labilnost' - ko se zateče nazaj v omamo zaradi stresne situacije.
Se pravi morda še ni dovolj za take vrste trddnost in stabilnost, ki se pričakuje in terja.
Radoveden
# 05.02.2018 ob 10:35
CSDjevim delavkam želim čimveč enakih odločitev brezsrčnih birokratov ko bo šlo za njihovo življenje. Naj se jim vrne kar delijo drugim. Zamenjal jih tako ne bo nihče, ker so javni sektor.

Kar se pa tiče preprosto mislečih komentatorjev pa: lepo je bilo zapisano da je CSD kršil predpise in kje jih je kršil, ter kakšne neumne ideje imajo o tem kako se morajo otroci obnašati ko jih vsakič ločujejo od mame. Preprosto nimam besed.

Kot je nekdo že rekel: tisti ki ste tako brezsrčni, ne potočite nobenih solz in se poslovite od svojih mam brez pardona, ko bo šlo za sloves od vaših mam. Trdno kot skale in brezkompromisno z dvignjeno glavo, brez orosenih oči - a veste, tako kot naj bi to po mnenju CSD počeli otroci.
Epafrodit
# 02.02.2018 ob 14:48
Zakaj CSD ne vrne hčerk, čeprav so izpolnjeni vsi pogoji?

Oni se ja nimajo časa ukvarjati s tako marginalnimi zadevami. Zdaj trenutno tuhtajo ali bi in kdaj še enkrat stavkali.
MiD
# 02.02.2018 ob 12:50
Kot vedno, kadar kdo piše o podobnih primerih, je vse prikazano enostransko!
Zadnji čas bi bil, da se za javno izpostavljene primere dovoli centrom za socialno delo, da javno pojasnijo razloge za svoje odločitve!

Dokler te možnosti centri oz. njihovi strokovni delavci nimajo, bomo lahko prebirali in poslušali napade in obtožbe, oni pa se ne bodo smeli braniti. Javnost pa bo prikrajšana za možnost, da bolj objektivno oceni kaj je res in kaj ne.
lemur3
# 07.02.2018 ob 12:52
#MiD
Po naravi stvari je enostransko, ker ena stran lahko razkrije oz. pove vse (brez posledic, če ni
povedano točno, resnično, popolno), druga stran pa ne sme(!) razkriti nobenih podatkov, ker so jih po zakonu dolžni varovati, kar je tudi prav.
Jasno, da vsi kdaj zamočijo, takrat je pa to, da se ne sme komentirati, verjetno priročno. Sodna pot je edina prava, morala bi biti hitra, s specializiranimi sodniki.
bmozet2
# 03.02.2018 ob 22:16
Očitno je zgodba koroških dečkov stalnica. Ti odtujeni CSD (ne želim delati krivice takšnim, ki so morda v redu) so, bolj kot ljudem v pomoč, očitno centri za izvajanje prikritega psihičnega nasilja nad nemočnimi otroci. Kdo pravi, da je njihova ¨strokovnost¨ edino zveličavna ?! Včasih so tudi v šolah pretepali otroke v zavedanju, da imajo prav, danes pa so doktrine diametralno različne. Brez sodišča, brez strokovnega tima (zdravnik, psiholog...) strpajo otroka v rejniško ¨družino¨, četudi bi jih ljubeča mati, ob podpori, lahko imela pri sebi. Zgrožena sem. Od kje jim te pravice? Kje ste zagovorniki človekovih pravic? Ta napiflana (jezik ji teče kot namazan), skrajno neempatična ministrica za delo, ki sedaj deli predvoline bombončke s povišanjem ninimalne plače, pa bi morala že zdavnaj odstopiti. Že večkrat je dokazala (z dejanji!, med drugim tudi pri pokojninski reformi, ko je zagovarjala več kot očitno krivico, storjeno najbolj ranljivim skupinam...), da ne spada na to mesto. A vedno ji pomagajo, da se iz interpelacij izvleče.
oliva
# 02.02.2018 ob 15:01
"vidimo, kaj so naredili s koroškima dečkoma..."

Vsekakor upam, da se tokrat ne bo vmešala politika za svoje politične točke ("za otroke gre" pa takšno).
S tem se naredi več škode kot koristi (a enim pa služi kot samopromocija na plečih ubogih otrok in družin).
Wildduck08
# 07.02.2018 ob 12:01
CSD dela vse za zaščito otrok pred narkomanskimi materami. Če je presodil, da je narkomanka deklici čustveno prizadela, verjetno vedo bolje, kot očitno pristranski novinar in psihologinja, ki le opravičuje svoje delovno mesto. Če koga zanima, kako "zdravljeni" narkomani ravnajo z otroki, si lahko pogleda okolico Metadonske klinike v Ljubljani. Vsi ti narkomani so "zdravljeni", pa jim še psa ne gre zaupati.
biztok
# 05.02.2018 ob 09:37
Pravijo cudna so pota gospodova, se bolj pa so cudna pota CSD in njihove odlocitve, ki se v tem clanku sploh ne pokrivajo z pravili in ne z dobro prakso.
Zal mi je da se poimensko ne objavi tako ime CSD kakor tudi ne imen socialnih delavk, saj le tako je mogoce doseci dolocene spremembe tako na strokovni kakor tudi na drugih ravneh.
Sicer je res da je vsak primer zgodba zase ampak tukaj je odlocitev CSD cudna in daje jasne znake samovolje dolocenih "strokovnih" delavk na tem CSD
našejenaše
# 03.02.2018 ob 17:28
Tako je, če se sooči dvoje stranki, ki lažeta: predstavnike CSD-ja in leve nevladnike. Ne veš kje je resnica... Najbrž v otrocih...
janroz
# 09.02.2018 ob 15:14
Pri takih zgodbah je zelo težko, ker nihče od nas ne pozna dejanskih razmer. Ena stran pač prikazuje kako druga stran ne deluje v korist otroka in matere. Morda smo preveč toga, morda pa tudi preveč mehka družba, kjer moraš za vožnjo kolesa z motorjem imeti čelado, izpit, zavarovanje, za ustvarjanje družine, za vzgojo otrok, za to pač ni potrebno nič, ko se nekaj zgodi, ko pride do problemov pa se družine loti kopica strokovnjakov, ki, po tem kar je zapisano, niti pod razno ne gledajo na probleme podobno temveč diametralno nasprotujoče? CSD morda ravna modro, ker ne komentira živega primera, to kar počne gospa pa je več kot očiten pritisk na CSD mimo strokovnih okvirov. Spomnimo se podobnih primerov? Stvari niso enoznačne in še manj tako preproste kot se želijo prikazati v tem članku in zato še enkrat poudarjam, delate veliko škodo, ker ne znate in ne zmorete stvari reševati v okvirih, ki ne bodo škodovali otrokom. Manjkajo samo še mikrofoni in kamere. Medijsko se zgodbe nikoli ne končajo dobro, saj so mediji zavedni ali ne, sredstvo preko katerega se lahko širijo polresnice ali celo laži in v takih primerih je to prej pravilo kot izjema.
lahtone
# 08.02.2018 ob 08:46
Vsem, ki menite kakšen dober biznis je rejništvo dajem v razmislek, ali bi bili pripravljeni skrbeti cel mesec za enega otroka 24 ur na dan za 125 € , pri tem pa nimate ne dopusta ne bolniške? To predstavlja plačilo dela rejniku, ostali prejemek so materialni stroški in otroški dodatek. Ali še kdo v tej državi dela za 0,17 € na uro?
punca08
# 06.02.2018 ob 07:09
zasvojenost ni nikoli ozdravljena v celoti
kislec
# 03.02.2018 ob 08:55
8 mesecev, 6 mesecev...
Morda bi lahko tudi napisali, koliko časa (mesecev) je trajalo zdravljenje?

Je po nekaj mesecih taka oseba res že (trajno?) stabilizirana?
Mirko Tipka
# 02.02.2018 ob 14:31
sami strokovnjaki na tem forumu.

Nikjer pa ne piše, kakšni so pogoji in kateri so izpolnjeni...
Stem, ko se na pol govori, se ničesar ne reši...
Bruh
# 03.02.2018 ob 16:05
Očitno vas večina ni videla članka takoj po objavi, izjave CSD ja ni bilo, nakar je članek umaknjen za par ur in vrnjen z izjavo.

Meni to bolj deluje kot promocija te hiše oz. skupnosti. Kot en oglas. Resnično dobro opravljeno novinarsko delo. ;)
Lepo je preveril dejstva:)

Če je ga.Tina ozdravljena,...čestitam,..kaj počne še pod nadzorom in zakaj ni v službi in ne na plečih davkoplačevalcev.
Očitno po besedah ga.Andreje je sposobna skrbeti za otroke.

Bila je že v varni hiši in ji ni uspelo, bo ga.Andreja odgovorna za življenje otrok in te mame če ji tudi tokrat ne uspe? Se upa podpisati?

Zdaj so ji krivi rejniki, stari starši in stric,...seveda so,...oni so ji vsi nalivali alkohol v usta in zato je ostala brez otrok.

In koliko od vas bi svoje otroke medijsko izpostavljalo? Se vam zdi to pošteno do teh otrok?
Sej ne vemo koliko so pretrpeli, nasilje,alkohol,....zakaj jih kot tako dobra mama bi zaščitila že prej?? Aja sej je bila na uspešnem zdravljenju v varni hisi.
Stres je pa vseeno stres in takrat se seže po alkoholu. Logično!

Ga.Andreja če potrebujeta promocijo se ne igrajte z življenji te mame in otrok,..tako dober novinar vam lahko spise tudi kakšno uspešno zgodbo vaših bivših varovancev. Kako zdaj uspesno krmarijo skozi življenje. Bo malo boljša promocija.

Mislim da se to počne iz čistega obupa, mama naj stoji trdno na tleh pa sem prepričana da ji bo CSD vrnil otroke.

Ne zanima kaj bi če bi smel CSD napisal o tem, kašne so dejanske zgodbe in kakšno trpljenje so ti otroci dali čez in kolikor vem se rejniki ne odločajo sami kdaj bodo obiski in kdo bo koga kam vozil, to določi CSD . Ker pomoje bi vsi rejniki z veseljem prekinili stike z raznimi zasvojenci,nasilneži in omejenimi ljudmi.
Ampak ti,ti rejniki za izgovor imate službo da vas ni sram da se sami preživljate!!! ;)
logiston
# 02.02.2018 ob 18:44
Čudi me, da ugleden medij objavi tak članek, ki gotovo ni v korist in dobrobit otrok v takšni tragični situaciji.
evaevi
# 02.02.2018 ob 12:59
''To pa se bo po njihovem mnenju zgodilo, ko punčki ne bosta več doživljali stisk ob slovesu od mame in bosta "gladko" brez joka odšli k rejnikoma.''


zanimivo, s to mamo se grejo pa ravno obratna ''strokovna'' prizadevanja
kot jih CSD prakticira pa pri siljenju otrok v stike z očeti - dokazanimi nasilneži (tudi z morilci matere taistih otrok in tudi z očeti spolnimi prestopniki nad taistimi otroki)
Zdejkapopi
# 02.02.2018 ob 11:39
Zato pa eni doma pretepajo otroke pa jih CSD ne bo vzel od doma, ker nekateri liberalisti zagovarjajo to, da so nedotakljivi.
oliva
# 02.02.2018 ob 18:49
@hospitalitat:
"LOL...bedna primerjava... birokrat ostane birokrat, spametujejo ga le stvari, ko jih enkrat doživi na svoji koži. ko boš jokala za svojo mamo, se spomni svojih izjav."

Ne razumem, kaj ima tu 'birokrat' zveze in z mano.
Jaz gledam na koristi otroka.
In to ni vedno 'njegova želja' in še manj 'želja njegove mamice'.
Kazalo