Ukom je decembra lani pridobil pravno mnenje o zakonskih obveznostih STA-ja. Po mnenju, ki so ga pripravili na Inštitutu za raziskovanje v pravu Evropske pravne fakultete Nove univerze, STA ne sme prodajati fotografij, ki nastanejo v okviru javne službe. V Aktivu novinarjev opozarjajo, da "s tem niso razčiščene vse dileme, kot navaja naročnik pravnega mnenja".

Iz določb o namenu STA-ja ne izhaja, da bi STA moral javnosti ali medijem zagotavljati brezplačno slikovno gradivo, npr. fotografije v visoki resoluciji brez vodnega žiga, poudarjajo v Aktivu fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije. Foto: MMC RTV SLO/Foto: BoBo
Iz določb o namenu STA-ja ne izhaja, da bi STA moral javnosti ali medijem zagotavljati brezplačno slikovno gradivo, npr. fotografije v visoki resoluciji brez vodnega žiga, poudarjajo v Aktivu fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije. Foto: MMC RTV SLO/Foto: BoBo
Sorodna novica Pravno mnenje za Ukom: STA ne sme prodajati fotografij, ki nastanejo v okviru javne službe

V Aktivu opozarjajo, da so fotografije z dogodkov, relevantnih za javnost, v okviru javne službe lahko dostopne javnosti v manjši ločljivosti in z vodnim žigom, a to ne pomeni, da morajo biti fotografije na voljo v visoki ločljivosti in brez žiga za nadaljnjo uporabo, npr. za objavo v komercialne namene, poudarjajo. "Predvsem pa znotraj javne službe, v sklopu katere naj bi STA zagotavljal informacije o dogodkih v RS in po svetu za potrebe javnosti, zakon ne dovoljuje reproduciranja in nadaljnje uporabe fotografij v komercialne namene v medijih in širše."

Po letu dni fotografije ne bodo več zanimive za prodajo
Dostopnost brezplačnih fotografij, kot jo določa pogodba med Ukomom in STA, pomeni manj fotografov na terenu in vodi v vizualno enoumje, kar ne more biti v javnem interesu, so navedli fotografi in fotoreporterji pod okriljem DNS-ja. "Predstavlja pa tudi neposredno grožnjo fotoreporterskemu poklicu, saj bo na trgu zanje manj dela, delo pa bo razvrednoteno. Vprašljiva je tudi prodaja fotografij z dogodkov, ki bodo na spletni strani STA-ja najmanj eno leto na voljo v ločljivosti, primerni za objavo v vseh medijih (kot to zahteva pogodba), po izteku tega roka. Fotografija dogodka po enem letu od nastanka, ko naj bi se (glede na pogodbo) premaknila v tržno dejavnost oziroma ko bo njen status drugačen, ne bo več zanimiva. Trg pa bo posledično zasičen z brezplačnimi fotografijami. Če se želimo izogniti tem posledicam, je treba določbe pogodbe med Ukomom in STA za leto 2022 v delu, ki se nanaša na fotografije, nujno
spremeniti."
Verjamejo, da zakon in akt o ustanovitvi to dopuščata.

Mogoče je prodajati le fotografije, ki se ne nanašajo na najpomembnejše dogodke
Po mnenju, ki so ga pripravili na Inštitutu za raziskovanje v pravu Evropske pravne fakultete Nove univerze, STA namreč ne sme prodajati fotografij, ki nastanejo v okviru javne službe. "Na vprašanje, ali lahko STA fotografije, ki nastajajo v okviru javne službe, prodaja na trgu, kljub temu da ne zakon niti akt o ustanovitvi STA-ja ne določata fotografske dejavnosti kot tržne dejavnosti STA,-ja je treba odgovoriti negativno v smislu tega, da bi bilo tovrstno početje STA-ja nezakonito, kolikor gre za avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih," so zapisali.

Medtem ko je bil dostop do fotografij STA-ja v preteklosti del tržne dejavnosti, pa je ta v skladu z novembra sklenjeno pogodbo del javne službe.