V uradu predsednika republike so pravosodno ministrstvo že pozvali, naj v noveli jasno določi, kaj se zgodi s postopkom, če bo novela protikorupcijske zakonodaje sprejeta, preden bo zaključen postopek iskanja novega predsednika KPK-ja. Foto: BoBo

Predsednik republike bo v petek v uradnem listu objavil javni razpis za novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Generalna sekretarka v uradu predsednika republike Nataša Kovač je povedala, da bo treba kandidature za predsednika KPK-ju oddati do 13. decembra do 16. ure. Nato se bo najpozneje do 20. decembra sestala izbirna komisija (Pahor je danes vse institucije, ki imenujejo svoje člane v komisijo, že pozval, naj to naredijo v 30 dneh) in preverila, ali kandidature izpolnjujejo zakonske pogoje.

Najpozneje do 20. januarja bo komisija predsedniku republike posredovala seznam kandidatov, za katere meni, da so primerni za predlagano funkcijo, ta pa mora nato v 30 dneh imenovati novega predsednika KPK-ja. Po navedbah Kovačeve naj bi se to zgodilo do 19. februarja. Pri tem lahko predsednik republike imenuje samo kandidata s seznama, lahko pa se tudi odloči, da ne imenuje nikogar in postopek ponovi. Še pred imenovanjem se bo novi predsednik KPK-ja predstavil javnosti. "Predsednik republike namreč ocenjuje, da je to izjemno pomemben element zaupanja javnosti v postopke in hkrati preglednosti samih postopkov," pravi Kovačeva.

Pri določanju časovnice imenovanja novega predsednika KPK-ja so v Pahorjevem uradu upoštevali, da celoten postopek traja okoli tri mesece, zato pričakujejo, da bo imenovanje pravočasno. Če se to kljub temu ne bo zgodilo, bo po besedah vodje splošnega sektorja v uradu predsednika republike Nataše Brenk komisijo do imenovanja novega predsednika še naprej vodil Boris Štefanec.

Največ neznank za postopek sicer za zdaj predstavlja sprejemanje novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je v drugem branju v DZ-ju. Predlog ne določa, kaj se zgodi, če bi bila novela, ki nekoliko spreminja način imenovanja predsednika KPK-ja, sprejeta med začetim postopkom. V uradu predsednika republike so zato po besedah Kovačeve ministrstvo za pravosodje že zaprosili, naj v noveli jasno določijo, kaj se zgodi v tem primeru, za kar so po njenih besedah dobili odgovor, da bo za to poskrbljeno.

Po oceni Kovačeve sta sicer možnosti dve: "Lahko se z dopolnilom določi, da se zdajšnji postopek ustavi in se ga po sprejemu novele začne na novo, ali pa se postopek izpelje do konca po veljavnem zakonu." Sama sicer ocenjuje, da bi bil lahko začeti postopek končan še pred spremembo zakona.

Predlog novele sicer nekoliko spreminja postopek imenovanja funkcionarjev KPK-ja, s čimer pa v kabinetu predsednika republike niso najbolj zadovoljni. "Predsednik republike vseskozi zagovarja stališče, da bi bilo glede na to, da javnost postopek razume tako, da je predsednik odgovoren za celoten postopek imenovanja, smiselno, da se mu ta odgovornost tudi omogoči in se mu prepusti vodenje postopka. Predlagana novela mu to še vedno omejuje," je dejala Kovačeva.