V trenutnih časih so po Pahorjevih besedah seje, na katerih ministri povzdignejo glas, nekaj povsem normalnega. Foto: MMC RTV SLO
V trenutnih časih so po Pahorjevih besedah seje, na katerih ministri povzdignejo glas, nekaj povsem normalnega. Foto: MMC RTV SLO
Irma Pavlinič Krebs
Ministrica želi, da na vsakem ministrstvu zmanjšajo število zaposlenih ali pa spremenijo sklep vlade. Foto: MMC RTV SLO
Zaprtje stavbe
"Na ta način bomo poskušali doseči, da se zavaruje primeren obseg stečajne mase in da ne pride do nesorazmernih izplačil stečajnim upraviteljem," je povedal minister za pravosodje, ki je po zakonu tisti, ki določa s pravilnikom izplačila in tarifo za ta izplačila. Foto: MMC RTV SLO
Kako trdna je koalicija?
Vladni prepir v živo

Kmalu po sestavi je nova vlada napovedala varčevanje in spopadanje s krizo. Kot kaže, jim enega izmed 30 predlaganih varčevalnih sklepov, ki so jih sprejeli konec preteklega leta, še vedno ni uspelo doseči in to je razlog, da je del vladne seje potekal v "višjih tonih".

Radio Hit poroča, da so na spletni strani vlade nekaj časa pomotoma prenašali burni pogovor med ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs, notranjo ministrico Katarino Kresal, ministrom za pravosodje Alešem Zalarjem, kot posrednika pa sta nastopila premier Borut Pahor in generalni sekretar Milan M. Cvikl.

V spodnjih posnetkih lahko tudi sami prisluhnete pogovorom med ministri na seji vlade.

"Število zaposlenih na ministrstvih še narašča"
O številu zaposlenih sta se najprej sporekli Kresalova in Pavlinič Krebsova, njuno nestrinjanje pa je z mirnim tonom prekinil Pahor. Ministrica za javno upravo je nato kolegom zavzeto povedala, da so očitno na točki, ko lastnega sklepa ne bodo realizirali.

"Zmanjšati kadrovsko sestavo za 2 odstotka, razen v policiji, vojski in tako dalje. To je načrt, ki mojim strokovnim službam daje okvir za delo. Mi smo v zadnjih šestih mesecih naredili vse, da do tega pridemo nenasilno. To, kar je danes pred vami, je samo nasilna realizacija tega sklepa, ker je že mesec julij in ker število zaposlenih narašča, in naj nihče ne reče, da v javnem sektorju ne vemo, kaj delamo. Mi, ki tu sedimo, moramo vedeti, kaj delamo," na posnetku pravi Pavlinič Krebsova.

To točko dnevnega reda so nato po Cviklovem predlogu prekinili, z razburjeno ministrico pa se je na samem pogovoril Pahor.

Pahor: Burna razprava je normalna
Predsednik vlade je po seji dejal, da ministrski zbor v teh časih odgovarja na težke položaje, zato sam dopušča "jasno in glasno razpravo ministrov in ministric. Vlada v teh časih ne more razpravljati mirno in ležerno, ne da bi kdaj dvignili tudi glas ali ton." Pahor je dodal, da se mu to zdi nekaj normalnega.

Del posnetka seje:

Celoten posnetek, ki se je pojavil v javnosti:

Na dnevnem redu tudi protikrizni ukrepi
Vlada se je sicer na seji ukvarjala še z drugimi vprašanji. V okviru protikriznih ukrepov je sprejela spremembe zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Novela upnikom, predvsem delavcem oziroma jamstvenem in preživninskem skladu, olajšuje dokazno breme pri dokazovanju pogojev za začetek stečaja.

Stečajnim upraviteljem bodo oklestili zaslužke
Minister Zalar je pa je napovedal še spremembo podzakonskega akta glede nagrad stečajnim upraviteljem, ki naj bi jih občutno znižali. Pojavljajo se namreč primeri nesorazmerno visokih nagrad. "Zakon doslej ni določal nobenih omejitev za nekatera izplačila stečajnim upraviteljem, konkretno je problematičen zlasti tisti del izplačila, ki se nanaša na izdelavo t. i. otvoritvenega poročila. Praksa je namreč pokazala, da so nekatera izplačila nesorazmerno visoka in dosegajo astronomske zneske, tudi do 200.000 evrov," je pojasnil minister.

Po starem stečajnem zakonu so stečajni upravitelji prejemali najprej akontacije in potem seveda še končna izplačila. S spremembo zakona pa akontacijo odpravljajo in upraviteljtako dejansko dobi izplačilo samo v primeru, ko neko delo tudi konkretno opravi. Glede odziva stečajnih upraviteljev Zalar pričakuje, da tej odločitvi ne bodo ravno zaploskali, ji pa bo po njegovem javnost.

Ustanavljanje novih občin brez podpore
Ministrski zbor je obravnaval tudi predloge za ustanovitev desetih novih občin in sklenil, da nadaljnjega procesa ustanavljanja občin oziroma njihovega drobljenja ne podpira. Prepričani so, da bi nastanek še večjega števila razvojno šibkih novih občin povzročil slabitev ekonomske in finančne moči obstoječih občin, kar bi z javno-finančnega stališča pomenilo dodatno javno-finančno obremenitev.

Kako trdna je koalicija?
Vladni prepir v živo