Slovesnost ob podelitvi najvišjih priznanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je tokrat prvič potekala v predsedniški palači. Foto: BoBo/Borut Živulović
Slovesnost ob podelitvi najvišjih priznanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je tokrat prvič potekala v predsedniški palači. Foto: BoBo/Borut Živulović
Podelili so tudi zlate znake za uspešno poklicno delo ter prispevek k razvoju zdravstvene in babiške nege. Foto: BoBo/Borut Živulović
Podelili so tudi zlate znake za uspešno poklicno delo ter prispevek k razvoju zdravstvene in babiške nege. Foto: BoBo/Borut Živulović

Mednarodna konfederacija babic pravi, da so babice tiste, ki preprečijo nepotrebne smrti žensk in novorojenčkov. "Babice imajo pomembno vlogo pri zdravstveni vzgoji in izobraževanju žensk, družin in širše skupnosti. Njihovo delovanje vključuje predporodno obravnavo, pripravo na odgovorno starševstvo, posega pa tudi na področje zdravja žensk, spolnega in reproduktivnega zdravja," so v sporočilu za javnost ob dnevu babic navedli v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza).

Ker je delo babice pogojeno z veliko odgovornostjo, pa v zbornici poudarjajo potrebo po večjih pravicah. "Babice in ženske imajo pravico do zakonodajnega sistema, ki bo za ženske in njihove otroke zagotovil varno, kompetentno in avtonomno babiško obravnavo," je poudarila predsednica sekcije medicinskih sester in babic Saša Matko.

Kot dodaja, bi bilo treba načrtovati število babic na nacionalni ravni. Tako bi se lahko lažje pokrile potrebe žensk in dojenčkov. "Babištvo ima pravico biti priznano kot samostojni poklic," je še navedla Saša Matko.

Zbornica: Babicam več pravic in priznanje samostojnega poklica
Ažman: Več kot je babic, večja je kakovost oskrbe žensk

"Več ko imamo babic, bolj ko so izobražene, večji sta skrb in kakovost oskrbe žensk. Babica je tista, s katero se srečamo vsi ob začetku življenja. Kar je pri nas najpomembneje, je to, da imamo babic za zdaj še dovolj za oskrbo, ki jo trenutno zagotavljamo. V prihodnje pa se bojimo, da bomo morali ukrepati zelo hitro, na leto v visokošolski študij vendarle vpišemo samo 30 babic, 30 jih študij zaključi, za potrebe, ki spremljajo sodobno žensko, je to zagotovo premalo," je aktualne potrebe glede poklica babice pri nas za Televizijo Slovenija komentirala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman. Spomnila je na to, da smo babice v določenem obdobju izgubili, saj smo njihovo delo pomešali z delom medicinske sestre. "Odkar smo v EU-ju, natančno vemo, da je babica reguliran poklic, tako kot medicinska sestra, in da sta to dva samostojna poklica. Tisto, za kar so babice usposobljene, je najpomembnejša obporodna skrb, s tem da zagotavljajo zdravstveno varstvo ženske že v času nosečnosti same in tudi po porodu skrbijo za otročnico in novorojenčka. Kar si želimo, kajti babice imajo za to kompetence, je to, da bi babice na celotnem območju Slovenije zagotavljale pet preventivnih pregledov zdrave nosečnosti, kar jim zakonodaja omogoča že zadnjih 20 let, ampak so za to potrebni še nekateri drugi premiki," pa je strnila ambicije glede poklica v prihodnje.

Slovesnost prvič v predsedniški palači

Predsednik republike Borut Pahor je na mednarodni dan babic v predsedniški palači priredil slovesnost ob podelitvi priznanja Angele Boškin za življenjsko delo. Tega je prejela Marina Velepič za svoje delo na področjih onkološke zdravstvene nege in poklicne etike ter za nenehna prizadevanja za razvoj stroke, glas katere je zastopala tako v parlamentu kot pri drugih pomembnih odločevalcih. Zlate znake so za svoje uspešno poklicno delo in prispevek k razvoju zdravstvene in babiške nege prejele babica Marija Adamič ter medicinske sestre Tatjana Bočaj, Vida Bračko, Barbara Bukovnik, Radojka Kobentar, Zlatka Lebar, Jolanda Munih, Nataša Piletič, Sanela Pivač in Vesna Svilenkovič.

Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo so na današnji slovesnosti v predsedniški palači podelili Marini Velepič (na sredini) za delo na področju poklicne etike v zdravstveni negi. Foto: BoBo/Borut Živulović
Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo so na današnji slovesnosti v predsedniški palači podelili Marini Velepič (na sredini) za delo na področju poklicne etike v zdravstveni negi. Foto: BoBo/Borut Živulović
Priznanje nosi ime po prvi šolani medicinski sestri pri nas

Zlati znak je najvišje priznanje zbornice, ki ga vsako leto podeli izbranim posameznicam in posameznikom, članom strokovne organizacije, med drugim za uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, kakovostno in učinkovito organizacijsko delo, prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva ter za raziskovalno delo in pomembno publicistično delo. Za prispevek k napredku in prepoznavnosti stroke zdravstvene in babiške nege vsako leto podeljujejo tudi priznanje Angele Boškin za življenjsko delo, ki nosi ime po prvi šolani medicinski sestri pri nas. Angela Boškin, ki je svoje delovanje kot skrbstvena sestra začela leta 1919, sodi med najpomembnejše osebnosti za razvoj zdravstvene nege in javnega zdravja v Sloveniji, so še sporočili iz zbornice.

"Če kdaj, potem smo prav v zadnjem obdobju medicinske sestre in babice dokazale, da je naša vloga v zdravstvenem sistemu ključna, zato naj to poleg pacientov, ki nas cenijo in nam izkazujejo veliko spoštovanje, ozavestijo še odločevalci. Nemudoma je treba sistemsko urediti ustrezne pogoje dela, zmanjšati obremenitve zaposlenih in poskrbeti za dostojno plačilo za odgovorno delo, ki ga opravljamo," je v svojem nagovoru na slovesnosti pozvala predsednica zbornice Monika Ažman.

Pahor pa je poudaril, da so medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji-negovalci in babice temelj vsakega zdravstvenega sistema in ključni pri varovanju in ohranjanju zdravja. Kot so še zapisali v njegovem uradu, se je njihova nezamenljiva vloga še bolj izkazala v času epidemije covida-19, za kar se jim je znova zahvalil. Želi si, da bi se hvaležnost, izražena s simbolnimi gestami, čim prej preusmerila tudi v stvarne ukrepe za izboljšanje sistema javnega zdravstva.

Slovesnost je bila prvič v predsedniški palači v okviru mednarodnega dneva babic, ki ga zaznamujemo 5. maja, in mednarodnega dneva medicinskih sester, ki ga zaznamujemo 12. maja. Pahor je častni pokrovitelj dogodkov ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za leti 2020 in 2021.

Najpomembnejše je zaupanje med porodnico in babico