Pomoč ob rojstvu zdaj znaša 280 evrov. Foto: BoBo
Pomoč ob rojstvu zdaj znaša 280 evrov. Foto: BoBo

S predlogom, ki ga je predstavila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, se očetom ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih deset dni za vsakega otroka. Očetovski dopust se podaljša za dodatnih deset dni za vsakega nadaljnjega otroka tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več otrok hkrati.

Pomoč ob rojstvu 500 evrov

Družinska politika je v Sloveniji naravnana večinoma socialno, saj se veže na dohodke družine, je dejala Iva Dimic iz NSi-ja. Otroški dodatek bi moral biti po njenih besedah univerzalen. Zasledovati je treba otrokove koristi, je pozvala. Njihovo dopolnilo, po katerem bi pomoč ob rojstvu znašala 500 evrov, ne le 280 evrov, je odbor sprejel.

Pravica do starševskega dopusta za rejnike

Pravica do starševskega dopusta se po predlogu uvaja tudi za rejnike, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, starejši od 11 mesecev in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole. Rejnik je upravičen do 30 dni starševskega dopusta.

Dvig najnižjega nadomestila v času porodniškega dopusta

Poleg tega se s predlagano novelo dviguje najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila na 547,32 evra bruto oziroma 402,18 evra neto, kar je enako kot osnovni znesek minimalnega dohodka. Na to višino se dviguje tudi starševski dodatek za starše, kadar niso upravičeni do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila, ker niso bili zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev. Najpogosteje so to študentke in študenti.

Po dopolnilu odbora, ki so ga sprejeli na podlagi dopolnila Levice, bo najnižje izplačilo nadomestila vezano na osnovni znesek minimalnega dohodka in ne bo določen nominalno. Glede na sprejeto dopolnilo Levice pa bo enako veljalo tudi za omenjeni starševski dodatek.

Odbor je sprejel tudi dopolnilo Levice, da višja nadomestila in starševski dodatek ne bodo veljali šele za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2022, ampak že za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2020.

V SDS-u so se z vloženim dopolnilom, ki ga je odbor prav tako sprejel, zavzeli, da se materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo ter nadomestilo v času odmora za dojenje usklajujejo. Ministrstvo kot razlog za neusklajevanje navaja, da upravičenec prejema nadomestilo v višini sto odstotkov plače zadnjih mesecev in bi ob usklajevanju prejel višje nadomestilo od plače, je spomnila Karmen Furman iz SDS-a. Vendar je tak razlog po njenih besedah neutemeljen, ker nadomestila prejema zaradi zavarovalnega principa, kjer se vsi prejemki usklajujejo.

Sprejeli so še nekaj dopolnil, ki so jih poslanske skupine koalicije vložile zlasti zaradi pripomb parlamentarne zakonodajno-pravne službe. Dopolnjen predlog novele zakona bo moral potrditi državni zbor.

Odbor za delo potrdil 500 evrov pomoči ob rojstvu otroka