Foto:
Foto:

Tako je v Portorožu na desetih Dnevih slovenske uprave dejal notranji minister Rado Bohinc. Opozoril pa je, da je Slovenija z regionalizacijo že nakaj časa cepeta na mestu. Po njegovem mnenju so projekti strokovno pripravljeni, na ravni političnega odločanja pa že leto dni ni premikov.

Politika je pri pokrajinah zastala pred odločitvami o ustavnih spremembah. Vendar ministra veseli, dejstvo da je v zadnjem času le prišlo do napredka. Prepričan je, da trenutno obstaja dovolj velika večina za spremembo ustave.

Razlike med strankami v detajlih
Bohinc meni, da so razlike med strankami v detajlih, ena tudi v tem, da nekatere stranke poleg zakona, ki bi ga sprejeli z dvotretjinsko večino, postavljajo dodatne pogoje za ustanovitev pokrajin, denimo dvotretjinsko soglasje občin. Ta dodatna ovira, ki naj bi bila vključena v ustavno besedilo, se Bohincu zdi težavna, saj lahko zaradi nestrinjanja ene občine povzroči, da pokrajine ne bodo ustanovljene.