Brezdomci so ob hudi bolezni glede oskrbe prepuščeni samim sebi in dobri volji društev ali prostovljcev. Foto: Dani Modrej
Brezdomci so ob hudi bolezni glede oskrbe prepuščeni samim sebi in dobri volji društev ali prostovljcev. Foto: Dani Modrej

Kronično bolan uporabnik društva Kralji ulice, o katerem smo že poročali, ki je kljub slabotnemu stanju ostal brez ustrezne nege oziroma so mu pri osnovnih potrebah in higieni pomagali socialni delavci iz društva Kralji ulice, ni dočakal ustrezne nastanitve oziroma ustrezne oskrbe. Njegovo zdravstveno stanje se je decembra močno poslabšalo, zato je bil najprej hospitaliziran, a so ga pred prazniki odpustili iz bolnišnice in odpeljali v njegovo bivalno enoto, kjer je bil med prazniki znova odvisen od improvizirane nege. Še pred novim letom so ga nato sosedje, ki so mu občasno pomagali, v bivalni enoti našli mrtvega zaradi notranjih krvavitev, posledice ciroze jeter.

Zadnje dni je preživljal v bivalni enoti, kjer so mu poleg socialnih delavcev Društva Kralji ulice pomagali tudi člani Društva Vincencijeva zveza dobrote, njegovi sosedje in dve negovalki, na kateri so se obrnili, potem ko so člani Kraljev ulice zaman trkali na vrata preostalih institucij. Kljub obstoju navodil o zagotavljanju zdravstvene oskrbe je bil tako brezdomec do smrti za menjavo plenic in osebno higieno odvisen od neinstitucionalnih oblik pomoči, četudi bi moral imeti zagotovljeno institucionalno oskrbo.

Razhajanja med navodili in vsakdanjim življenjem
Poročali smo že, da so nam na ministrstvu za zdravje povedali, da so opozorili na Navodilo o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, ki med drugim določa, da bolnika, ki mu zdravstveno stanje ne omogoča samostojnega življenja niti z obravnavo na domu, iz bolnišnice ni mogoče odpustiti, če ni urejena neposredna premestitev v institucionalno varstvo.

A kljub določbam navodila je praksa, kot opozarjajo v društvu Kralji ulice, diametralno nasprotna. Omenjeni uporabnik je bil večkrat prepeljan iz bolnišnice v bivalno enoto, čeprav ni imel zagotovljene ustrezne oskrbe. V praksi so se že srečali s primerom, ko so brezdomca v večernih urah pripeljali iz bolnišnice kar pred vrata društva, ko na sedežu društva ni nikogar. Po večkratnih pritožbah društva Kralji ulice se je pri omenjenem brezdomcu sicer zgodilo, da so ga ob zadnjem obisku v bolnišnici obdržali kar tri tedne, a so pred prazniki obvestili zaposlene Kraljev ulice, da ga ne morejo več obdržati.

"Navodilo ne predvideva sankcij za neupoštevanje"
Ključna težava je v tem, da omenjeno navodilo ni pravno izvršljivo, saj ne predvideva nobenih sankcij za zdravstveno osebje, ki tega navodila ne upošteva. Zaradi kadrovske stiske v zdravstvu in čakalnih vrst v organizacijah, ki izvajajo institucionalno oskrbo, prihaja do drugačnih praks, kot jih predvideva omenjeno navodilo. Da neupoštevanje navodila ni mogoče sankcionirati, "ker gre za navodila", priznavajo tudi na ministrstvu za zdravje.

Kaj potem preostane brezdomcem, ki so po odpustu iz bolnišnice prepuščeni samim sebi, prostovoljcem, društvom ali negovalkam na črnem trgu? Na ministrstvu odgovarjajo, da imajo pacienti, ki menijo, da so jim bile kršene pravice, pravico do obravnave kršitve pacientovih pravic pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev. "Pritoži se lahko zaradi neustreznega odnosa ali ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev," še opozarjajo na ministrstvu in dodajajo, da lahko uvedbo postopka zahtevajo tudi ožji družinski člani ali bližnji. "Vloži se lahko ustna zahteva na zapisnik ali pisna zahteva," so še zapisali v odgovor. V Društvu se za tovrstno pritožbo niso odločili.

Kljub redni negi ostali brez obvestila o pokopu
A čeprav so bili v društvu Kralji ulice v najbolj intenzivnem stiku s pokojnim uporabnikom društva, pa so po njegovi smrti ostali izključeni iz vseh dogajanj. Policija je poiskala njegove najbližje svojce in izsledila njegovo devetletno hčer, s katero ni imel stikov, medtem ko njegovi posmrtni ostanki čakajo na morebitno odločitev za pogreb. Ker je majhna verjetnost, da bo kateri izmed njegovih svojcev nase prevzel stroške pogreba, je del stroškov želel financirati duhovnik, ki je bil s pokojnim brezdomcem v rednem stiku, a je dobil zgolj odgovor, da mora pogreb financirati v celoti.

Posmrtni ostanki brezdomca bodo zato najverjetneje raztreseni na ljubljanskih Žalah. Na društvu so pristojne na Žalah prosili, naj jih o datumu raztrosa obvestijo, a so jim ti odgovorili, da tega za raztros pepela ne počnejo.

Prikaz nasprotnih dejstev (obj. 16. 1. 2017)

Prikaz nasprotnih dejstev:
Sporočilo javnega podjetja Žale o obveščanju glede datumov pokopa.
"Za pokope, katerih naročnik je Mestna občina Ljubljana, se skladno s 27. členom Odloka o
pogrebni in pokopališki dejavnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 9/18) izvede
pogreb v osnovnem obsegu. Naročnik pogreba odloča, ali je pogrebna slovesnost izvedena
javno ali ne in ali gre za javen ali anonimen pokop. Zato ne drži navedba, da smo odgovorili,
da o datumu raztrosa pepela ne obveščamo. Če se naročnik ne odloči za javni pogreb, v
skladu s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 62/16), podjetje ŽALE, d.o.o. kot upravljavec pokopališča informacij o pogrebu ne sme
dajati, razen tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z
zakonom."

Pojasnilo.
V prvotni objavi članka je bilo zapisano, da bodo posmrtni ostanki uporabnika Kraljev ulice verjetno raztrošeni v Parku zvončkov na ljubljanskih Žalah. Šlo je za netočno navedbo, saj je Park zvončkov namenjen izključno mrtvorojenim otrokom in otrokom, umrlim kmalu po rojstvu. Napačno navedbo smo ob opozorilu bralke na dan objave odstranili. Za nenamerno napako se javnemu podjetju Žale in vsem prizadetim, zlasti staršem umrlih otrok, iskreno opravičujemo.