Če je stanovanje že oddano, potem energetska izkaznica zanj ni potrebna. Foto: BoBo
Če je stanovanje že oddano, potem energetska izkaznica zanj ni potrebna. Foto: BoBo
Inšpektorji že pregledujejo energetske izkaznice
Inšpektorji še vedno ne vedo, kdo bo pregledoval izkaznice

Globa lahko doleti lastnika stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodaji ali oddaji v najem kupcu (ali najemniku) najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži veljavne energetske izkaznice.

Obveza pridobitve energetske izkaznice za lastnike stavb pri prodaji ali oddaji v najem za več kot eno leto velja najmanj od uveljavitve energetskega zakona, torej od 22. marca lani oziroma od julija 2013, ko je bilo mogoče pridobiti prve energetske izkaznice.

Kdor ne prodaja ali ne oddaja
Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, izkaznice ne potrebujejo. Ravno tako ta ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani. Poleg tega zakon predvideva nekaj izjem, kot so med drugim stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine ali se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti.

Kazni za oglaševanje nepremičnin brez navedbe energetskega kazalnika medtem znašajo 250 evrov.

Z globo od 1000 do 10.000 evrov pa se za prekršek kaznuje pravna oseba, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto v javnih stavbah. Energetsko izkaznico morajo namreč pridobiti tudi vse javne stavbe s površino, večjo od 500 kvadratnih metrov - z 9. julijem se bo površina zmanjšala na 250 kvadratnih metrov.

Ceno oblikuje trg
Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Njen bistveni del so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, ne le podatek o rabi energije. Izkaznice izdajajo licencirani neodvisni strokovnjaki, licence pa izdaja ministrstvo za infrastrukturo. Ceno energetske izkaznice oblikuje trg.

Kdo nadzira kršitelje?
Nekateri lastniki nepremičnin očitno računajo na prizanesljivost inšpektorjev, saj lahko na spletu opazimo precej oglasov, ki podatkov o energetskem razredu stavbe nimajo. Ko smo želeli preveriti, koliko oglasov so inšpektorji do zdaj pregledali in koliko kršiteljev kaznovali, smo lahko ugotovili, da oglasov očitno nihče ne preverja. Gradbena inšpekcija je pristojna le za nadzor nad že izdanimi energetskimi izkaznicami, nadzor nad oglaševanjem in sklepanjem pogodb o prodaji oziroma oddaji nepremičnine brez energetske izkaznice pa ni v njeni pristojnosti.

Več o tem, kdaj bodo inšpekcije začele preverjati kršilce, kako uvedba energetskih izkaznic vpliva na nepremičninski trg, zakaj izdajatelji energetskih izkaznic ne uporabljajo enotne metodologije, zaradi česar nastaja prejšnje odstopanje, in v katerem primeru vam energetsko izkaznico izdelajo čez noč, v današnji oddaji Posebna ponudba ob 17.25 na TVS1.
Inšpektorji že pregledujejo energetske izkaznice
Inšpektorji še vedno ne vedo, kdo bo pregledoval izkaznice