Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Konec epidemije pomeni konec dodatkov, znova bo postalo očitno, kako nizke so plače zaposlenih v domovih. "To bo kar hud udarec pri zaposlenih, ki bodo prejeli bistveno nižje zneske izplačil," je dejala Valerija Lekič Poljšak iz Skupnosti socialnih zavodov.

Zaposleni so v času epidemije prejemali 65-odstotni covidni dodatek in 30-odstotni dodatek za neposredno delo v sivi in rdeči coni. Odslej bo mogoč le slednji in znova bodo na svoji osnovni plači. Koliko ta znaša denimo za zaposlene, ki izvajajo neposredno zdravstveno in socialno nego? "Njihova osnovna bruto plača znaša pod minimalno plačo vse do delovnega mesta srednje medicinske sestre."

V času epidemije je denimo oskrbovalka lahko prejela več kot 400 evrov dodatka za delo v tveganih razmerah in več kot 200 evrov za delo v rdeči coni, to pa je predstavljalo tako rekoč še eno njeno, minimalno plačo. In kako bo zdaj? "Ocenjujem, da bo to velika težava, zato bi morala vlada nujno spremeniti plače v domovih, saj si zaposleni nedvomno zaslužijo večje plače, sploh glede na težko in odgovorno delo, ki ga imajo," pa meni Denis Sahernik iz Skupnosti socialnih zavodov.

Kadri bodo znova odhajali na lažja delovna mesta, saj so v domovih pogoji dela težki, na primer delo v treh izmenah vse dni. Predvsem pa so preobremenjeni, saj se kadrovski normativi tako rekoč niso spremenili že 20 let, stanovalci pa potrebujejo vedno več nege. Na pogajalski mizi so novi normativi, prej bodo sprejeti, dostojnejše bo tudi življenje na zadnji postaji.