Slovenija
Časopisi
"Slovenski mediji so namreč v zelo slabi koži, zlasti tiskani. Naklade drastično padajo, novinarji izgubljajo delo, državljani nimajo možnosti za uresničevanje svoje pravice do objektivne obveščenosti, na drugi strani pa je z razdrobljenostjo spleta pogosto zmanjšana tudi odmevnost, ki jo zasluži svoboda govora," opozarjajo na kulturnem ministrstvu. Foto: BoBo
       Ta prispevek ne bo obremenil uporabnikov, ki prek spleta dostopajo do vsebin ali ponujajo lastne vsebine, temveč zgolj lastnike oziroma upravljavce platform, ki ponujajo medijske vsebine, torej informativne, AV, glasbene ter druge primerljive vsebine in oglase. V izogib nesporazumom bo tretja alineja Ukrepov na strani 18 objavljene verzije Strategije ustrezno preoblikovana. Slovenski mediji so namreč v zelo slabi koži, zlasti tiskani. Naklade drastično padajo, novinarji izgubljajo delo, državljani nimajo možnosti za uresničevanje svoje pravice do objektivne obveščenosti, na drugi strani pa je z razdrobljenostjo spleta pogosto zmanjšana tudi odmevnost, ki jo zasluži svoboda govora. Vse to je pojasnjeno tudi v novem predlogu Strategije. Del razlogov za to je v precejšnji meri neposrečena tranzicija na področju medijev. Drugi del je tehnološki prelom, ki je prizadel medije po vsem svetu. Tretji pa je relativna majhnost slovenskega trga, ki predstavlja zelo visok prag za uspešnost novih medijskih projektov. Vse to ne pomeni, da prebivalci Slovenije ne morejo dostopati do medijskih vsebin, so pa te vsebine v precejšnji meri omejene na eni strani z izključno komercialnim interesom izdajateljev, na drugi pa slovenski uporabniki zaradi globalizacije in še vedno zelo velike odprtosti svetovnega spleta danes zlahka dostopajo do atraktivnih mednarodnih vsebin. To le stopnjuje začarani krog, v katerem so slovenski mediji v še bolj zapostavljenem položaju. Vrsta vsebin zato iz slovenske medijske krajine izginja, in ta postaja vedno siromašnejša. To pomeni, da je medijska podoba Slovenija manj pluralna, manj državljanov v medijih prepozna svoj glas, dolgoročno pa je to lahko skrb vzbujajoče tudi za prihodnost javne rabe slovenščine, če bo zanjo zadolžena le javna RTV. Nikakor pa ne gre za napad na nevtralnost interneta, saj predlog ne predpostavlja vsebinskih ali dodatnih odgovornosti za ponudnike platform. Primerljive rešitve, denimo, predvideva tudi sprememba evropske Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki predlaga, da bi lahko države od ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, ki svoje storitve pretežno ali v celoti izvajajo na njihovem ozemlju, zahtevale finančne prispevke za produkcijo ali promocijo avdiovizualnih del. In natanko za to gre v predlogu prispevka za sklad deficitarne informativne vsebine. Davek na internet je pa izmišljotina.       
 Pojasnilo ministrstva za kulturo glede "davka na internet"
Marko Grobelnik
Marko Grobelnik poudarja, da se kot Digitalni glasnik zavzema za ohranjanje zelo pomembne pridobitve, ki traja že od samega začetke medmrežja, in sicer, da se ohranja mrežna nevtralnost. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

Dodaj v

"Če pripravljavci strategije menijo, da si internet zasluži davek na razvado, naj to povedo"

Odzivi digitalne skupnosti na predlog uvedbe navideznega davka na medmrežje
29. november 2016 ob 06:20
Ljubljana - MMC RTV SLO

Predlog uvedbe prispevka, ki bi ga plačevali medmrežni ponudniki, je naletel na ogorčene kritike. Ali gre za posredni davek na medmrežje ali zgolj "za prispevek k medijski pluralizaciji in zaščiti slovenskega jezika?"

"Ministrstvo za kulturo v predlogu Strategije RS na področju medijev 2017-2025 nikakor ne predlaga obdavčenja interneta, kot je nekdo sklepal iz kdo ve kakšnih razlogov. Predlaga pa eno od možnih poti, s katerimi bi radi dosegli, da se zaustavi zmanjševanje pluralizma, zastopanosti državljanov v medijih in izginjanje slovenskega jezika. Vse to so namreč pojavi, ki jih, sodeč po raziskavi, opažajo uporabniki medijev v Sloveniji," so po ogorčenih odzivih na predlog slovenske medijske strategije za prihodnje desetletje zapisali na kulturnem ministrstvu (MK).

Druga verzija Medijske strategije 2017–2025 je bila objavljena sredi novembra, MK pa je odzive zbiral do 21. novembra. Dokument je nekako razdeljen na dva dela, saj se obsežen del posveča strategiji razvoja javnega RTV-servisa (RTV Slovenija), del pa je posvečen razvoju slovenske medijske krajine in in izboljševanju razmer, v katerih so se znašli mediji.

"Medijski strategi“ so se nekoliko neposrečeno domislili, da bi bila koristna uvedba obveznega prispevka "operaterjev, ki ponujajo dostop do svetovnega spleta za vse imetnike spletnih priključkov, v sklad za deficitarne informativne vsebine“. Ob tem naj bi se Slovenija (po zgledu in v sodelovanju z drugimi evropskimi državami, najboljše kar enotno kot EU ali celo širše) dogovorila z največjimi svetovnimi posredniki oglasov, kot sta Google in Facebook, da del dobička, ki ga ustvarijo z oglaševanjem v Sloveniji, nakazujejo v sklad za medije, iz katerega se med drugim financirajo programi medijske strategije.

Nerodna definicija
Že sama definicija "operaterji, ki ponujajo dostop do svetovnega spleta" je povzročila vsaj malce posmeha pri poznavalcih digitalnega sveta. "Slovenska sektorska zakonodaja ne določa pojmov dostop do svetovnega spleta in spletni priključek. V skladu z veljavnim Zakonom o elektronskih komunikacijah bi lahko kvečjemu govorili o izvajalcu storitve dostopa do interneta in nikakor o izvajalcu storitve dostopa do spleta. Prav tako bi lahko govorili o internetnih priključkih in nikakor ne o spletnih priključkih," so zapisali na zavodu za digitalno družbo Digitas in opozorili, da že izrazoslovje v medijski strategiji kaže na nerazumevanje področja.

"Kakršna koli dodatna obdavčitev ponudnikov dostopa do interneta, vezana na imetnike internetnih priključkov, bi bila škodljiva za vse prebivalce in gospodarstvo v Sloveniji. Dvig cen storitev do dostopa do interneta bi podražil že tako visoke cene storitev, zlasti pri hitrejših paketih. Na ta način bi se odločanje uporabnikov za hitrejše pakete še dodatno zmanjšalo. Višje cene bi prispevale tudi k večanju digitalnega razkoraka med tistimi, ki imajo ustrezen dostop do interneta, in tistimi, ki ga nimajo. To pa bi bilo v nasprotju s sprejeto vladno strategijo na področju informacijske družbe," še opozarjajo v Digitasu in dodajajo, da vsi imetniki električnih priključkov že tako ali tako plačujejo prispevek za RTV Slovenija.

Uvedba novega medijskega davka pa bi po njihovem mnenju pomenila podvajanje davčne obveznosti za izvajanje medijske politike. Komunikacijske storitve pa so tudi obdavčene po splošni 22-odstotni stopnji davka na dodano vrednost in so davčno v manj ugodnem položaju kot knjige in tiskani mediji, za katere velja znižana 9,5-odstotna stopnja davka na dodano vrednost.

Duh nerazumevanja
Forum za digitalno družbo je pozval k podaljšanju javne razprave o medijski strategiji, saj po njihovem mnenju iz dokumenta veje duh nerazumevanja vpliva novih tehnologij na ustvarjanje in konzumiranje vsebin ter želja države, da bi nadzirala vsebine na medmrežju ter poučevala ljudi o njihovi uporabi.

"Popolnoma nesprejemljive so ideje, kako bi zbrali finančna sredstva za nadzorovano hiranje — in natanko za to gre — starih medijev," poudarjajo v Forumu, in če "pripravljavci Strategije menijo, da si internet zasluži davek na razvado, kot ga imamo na alkohol in tobak, pa naj to jasno povedo."

"Prav tako nesmiselne so zahteve, da naj bi na poseben način obravnavali oglase, ki jih na spletu prikazujeta npr. Google in Facebook ali ki jih prikazujejo kabelski operaterji med tujimi programi. Država bi si rada odrezala kos njihovih dobičkov. Najprej je treba povedati, da so kabelski operaterji že obdavčeni kot vsako drugo podjetje. In dalje, če ima oglas učinek in slovenskega državljana oglas prepriča v nakup, le-ta slovenski državi plača davek na dodano vrednost, morda tudi carino. Stroški oglaševanja so všteti v ceno izdelkov, ceno izdelka plača slovenski državljan in država mu na to ceno zaračuna davek. Država bi morala biti zato zainteresirana, da je oglaševanje učinkovito. Z dodatno regulacijo tega področja k temu ne bo prispevala," so še zapisali.

Protirazvojna strategija
Medijska strategija je pomanjkljiva, nesistemska, nedoločena in protirazvojna, pa menijo tudi v Piratski stranki. "Operaterji so že glede na veliko konkurenco finančno močno obremenjeni, zato bi tak davek predstavljal le še dodatno breme. Zavedati se moramo, da je v Sloveniji približno 600 tisoč priključkov, ki so tako posamezna gospodinjstva kot tudi gospodarske družbe in bi bil ta popolnoma neprimeren "davek", prenesen izključno nanje. Namen je torej popolnoma zgrešen, tako pri ‘obdavčenju’ gospodinjstev kot tudi gospodarstva, dajatve, ki jih morajo operaterji že plačevati državi, pa uvrščajo telekomunikacijsko panogo med bolj obremenjene gospodarske panoge, ki poleg davkov in prispevkov gospodarskih družb plačujejo tudi prispevek za delovanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve," je za MMC pojasnil predsednik Piratske stranke Rok Deželak.

Slovenija kot edinstven primer?
Uvedba dodatnega prispevka za ponudnike dostopa do medmrežja bi skoraj zagotovo pomenila podražitev tovrstnih storitev. Vendar dostop do medmrežja v Sloveniji niti ni tako poceni v primerjavi z EU-jem. Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) pravi, da so paketi, v katere sta poleg dostopa do medmrežja vključeni tudi telefonija ter kabelska ali IP-televizija, v Sloveniji relativno cenovno ugodni. Toda če se uporabnik odloči zgolj za internetni priključek, pa ni več tako. Okorn pravi, da so se glede namer ministrstva za kulturo obrnili na krovno evropsko organizacijo BEUC, kjer za podoben primer v Evropi še niso slišali. Francija sicer že dlje časa razmišlja o najrazličnejših internetnih davkih, s katerimi želi več denarja od tehnoloških velikanov, kot sta Google in Facebook. Prav tako so pred leti z glasnimi protesti na Madžarskem preprečili uvedbo posebnega davka na dostop do medmrežja.

Več vprašanj kot odgovorov
In kaj o idejah snovalcev prihodnje slovenske medijske strategije meni Digitalni glasnik?"Generalen princip, ki ga vsi jemljemo kot samo po sebi umevnega, je "mrežna nevtralnost" (angl. "net neutrality"). Gre za to, da naj ne bi razlikovali storitev, ki prihajajo po mrežnih kanalih glede na vsebino ali od koga prihajajo. Če tega ni, potem se začne rušiti trenutni ekosistem dostopa do informacij in posledično lahko povzroči veliko problemov, ki jih dandanes nimamo. Npr., če bi kar naenkrat ugasnil v Sloveniji Google, Facebook ali kakšna storitev, na katero so ljudje vsakodnevno navajeni, bi to povzročilo precej težav. Kar malo težko si je predstavljati, kaj bi to pomenilo za večino uporabnikov. V državah, ki nimajo mrežne nevtralnosti (takih držav je več), uporabniki uporabljajo obvode (kot je npr. VPN), ki posameznikom razrešuje ta problem, posledično pa generira sivo cono pri dostopanju informacij. Kot Digitalni glasnik se v tem smislu zavzemam za ohranjanje zelo pomembne pridobitve, ki traja že od samega začetka medmrežja, in sicer da se ohranja mrežna nevtralnost," pravi Marko Grobelnik.

Digitalni glasnik meni, da ostaja vprašanje, kako pomagati deficitarnim informacijskih vsebinam, ki niso nujno konkurenčne. "Najprej se je dobro vprašati, zakaj niso konkurenčne in ali bi dodatna naložba v take vsebine kaj dosti spremenila v smislu branosti in gledanosti. Medmrežje oz. splet kot najbolj uporabljena storitev ima celo vrsto mehanizmov, ki omogoča vidnost vsakovrstnih vsebin. Ti mehanizmi so običajno povezani z razumevanjem informacijskih tokov in zahtevajo nekaj znanja in inovativnega razmišljanja. Dodatni davek na dostopanje specifičnih vsebin in storitev, ki bi se prelival po nekem mehanizmu do razporejevalcev, ki bi ta sredstva usmerjali drugam, je na hitro povedano lahko problematičen in lahko odpre več vprašanj kot odgovorov," meni Grobelnik.

Kako je po njegovem mnenju sploh mogoč oz. smiseln dogovor z največjimi svetovnimi oglaševalci, da bi delček oglaševalskega kolača prispevali Sloveniji oz. kako bi bilo to izvedljivo?

"Mehanizem, ki bi to omogočal, je konsenz med vsemi sodelujočimi v informacijskem ekosistemu — to vključuje kreatorje vsebin, oglaševalce, prenašalce vsebin (ISP) in seveda tudi končne uporabnike. Ker bi pa pri takem posegu šlo za prerazdelitev dobička in bi marsikdo bil nezadovoljen, obstaja realna nevarnost, da bi vse skupaj zavilo proti nečemu, kjer bi informacije začele postajati bolj selektivne, informacijske storitve bi bile dražje in zagotovo bi se zelo povečala nekakšna 'siva informacijska ekonomija'. Če se sprašujemo o smiselnosti takega ukrepa, se moramo vprašati, ali bi tak ukrep prinesel učinke, zaradi katerih bi bilo nekaj zares boljše … ali bi pač le neka skupina ljudi imela več denarja na račun druge skupine ljudi. Dobro se je zavedati, da je splet zelo demokratičen in da ljudje sami izbirajo, kaj jih zanima. Prerazporeditev sredstev bi morala v pozitivnem scenariju prinesti nove kakovostne vsebine, ki bi še vedno tekmovale z drugimi vsebinami. Verjetnost, da bi se nekaj nove kakovosti pojavilo, je pa vprašljivo, ali dovolj, da to odtehta možno zmanjšanje demokratičnosti interneta," je še za MMC pojasnil Digitalni glasnik.

Gregor Cerar
Prijavi napako
Komentarji
Ori
# 29.11.2016 ob 06:32
Že na RTV smo primorani plačevati propagando, sedaj še drugje?
samba
# 29.11.2016 ob 06:28
Režimski mediji bodo počasi zaprli svoja vrata njihovi novinarji pa odšli na pogorišče zgodovine.
gapipro
# 29.11.2016 ob 07:08
Kaj ko bi uvedli davek na idiotske predloge, katere pregledatelj plačuje doživljensko?

Glede na vse čudovite stvari v zadnjem času, bi se zihr kr neki dnarja nateklo v "proračun"
bayernkini
# 29.11.2016 ob 06:49
zanimivi predlogi v škodo uporabnika !
v zahodu zmanjšujemo cene Slovenija dviguje slednje edina v EU...
davek ? ali omejevanje ?
očitno ima Slo zelo visok življenski standard . . ?
ali prevelike plače ?
Nikec3
# 29.11.2016 ob 07:38
"Slovenski mediji so namreč v zelo slabi koži, zlasti tiskani. Naklade drastično padajo, novinarji izgubljajo delo, državljani nimajo možnosti za uresničevanje svoje pravice do objektivne obveščenosti

Hahhaha, umiram od smeha!

Ravno obratno je. Danes lahko vsak bere točno to, kar želi. Ponudbe ni bilo še nikoli tako veliko, beremo lahko tudi tuje internetne medije, ki so velikokrat boljši.

Vidim pa, da novinarji še vedno živijo v preteklosti. Danes vsak bere "tisto objektivno resnico", ki jo sam želi. Novinarji se bodo morali sprijazniti, da niso družbeno-politični delavci, pa če si tega še tako zelo želijo.
penzl
# 29.11.2016 ob 07:03
Kaj se grejo ti dinozavri na ministrstvu neke strategije če nimajo sploj pojma o čem bluzijo
Krimsky
# 29.11.2016 ob 07:12
Če so se Madžari uprli 'diktatorju' pri nameri obdavčitve interneta – se bomo mi še lažje – uprli enaki nameri demokratov ...
~
No, ... ni čisto tako, ... upiranje demokraciji je še težje od upiranja diktaturi ... diktatura po definiciji proizvaja nasprotnike in upor je vsaj časten ... pridobiti koga za upiranje demokraciji – torej 'vladavini nas' – pa čisto zmede junaška srca ...
Gepard007
# 29.11.2016 ob 07:23
Našim "asom" res nikoli ne zmanjka idej za nove davke...
Nikec3
# 29.11.2016 ob 07:41
Počasi mi gre vedno bolj represivna oblast že na živce. Kar je najhuje, da se najbolj represivnih ukrepov spomnijo ravno "kulturniki", ki bi morali delovati ravno nasprotno.
džeko
# 29.11.2016 ob 06:51
Aja za naše pa je potrebno kaj dati.......odšli boste na odpad tako ali drugače.
samogledam
# 29.11.2016 ob 07:36
Kolikor jaz spremljam tehnologijo do uporabnika bi rekel, da ste v Sloveniji že itak v vrhu pobiranja denarja iz žepa državljana pa če to hoče ali ne...Slovenijo preprosto vodijo neodgovorni ljudje ki mislijo da jim je dovoljeno vse samo da sede na davkoplacevalski stol.

Ne morete biti vsem všečni gospodje politiki ! In odobriti krajo kar po čez...

Slovenec mora plačat Rtv položnic če gleda program ali ne, plačuje kabelskemu operaterju za programe ki jih oni določijo v paketu, tudi če programa nikoli ne gledaš, plačuješ časopis ki ga z geslom spremljas po internetu, in če časopisno hišo pobere pohlep vodilnih, državljani plačamo bančno izgubo in gospodje se prestavijo v akademski kabinet...

Skratka, Kdor hoče biti viden in slisan na internetu to lahko počne prostovoljno in nima nobene pravice računati svojega dela kar po čez vsem državljanom po sistemu RTV položnic...in SAZAS položnic. Skrajni čas, da tole slamastiko ukinete, ker imajo vsi državljani že DDV 22% povsod za vsako reč dovolj oderusko dajatev!
opat
# 29.11.2016 ob 07:11
Počen pisker ne nosi vode. Tako kot odcveteli mediji, ki ne privlačijo novih generacij. Medij ki, danes privlači je tisti, ki podaja objektivne novice. Idejne tvorce teh blodenj je treba poslati v penzion, na usposabljanje, še bolje, na cesto!!!
gesan
# 29.11.2016 ob 07:15
Mrhovinarji nam bodo zaračunali še davek na luft, ki kroži okoli nas.
Sedaj pričakujem še uvedbo davka za pogled na zvezdnato nebo...

Več boš gledal v nebo in se spraševal kaj sploh počneš na tem buthalskem planetu, več boš plačal davka.
Lluka
# 29.11.2016 ob 07:52
Ali gre za posredni davek na internet ali zgolj "za prispevek k medijski pluralizaciji in zaščiti slovenskega jezika

Ok sem absolutno proti tej neumnosti............ ampak...... da se zgovarjajo na zaščito Slovenskega jezika? Ta je pa mimo. NA drugi strani hodnika teh predlagateljev, so pa predlagatelji, kateri predlagajo da bi imeli angleščino že v vrtcu.........

A se ti nič ne srečavajo na hodniu ob avtomatu na kavici....... in se zjasnijo..al bomo zaščitili Slovenski jezik v šoli....al na internetu? Strokovnjaki za angleščino bi dali za šolo..... ...TI bi pa nam nabili davek...zaradi zaščite slovenskega jezika na internetu.............. SVAŠTA
Mindmaster
# 29.11.2016 ob 08:04
Na naslednjih volitvah bi si veljalo zapomniti, da:

- je leva vlada tista, ki predlaga davek na internet ("prispevek" operaterjev bo tako ali tako strosek uporabnika storitev
- je leva vlada tista, ki pod pretvezo sovraznega govora krati svobodo govora
- so levi mnenjski voditelji tisti, ki v levih medijih razlagajo, kako so socialna omrezja groznja demokraciji

Malo si preverite vsebino kolumn v glavnih levih medijih zadnjih tednov. Vsi usklajeno napadajo "neresne" medije in sirjenje informacij prek socialnih omrezij. Gre za cehovski boj za ohranitev privilegijev.

Ukinite obvezno dajatev nacionalki, naj vsak sam izbere, komu bo placal tistih 12 evrov na mesec.
Srečni Luka
# 29.11.2016 ob 07:41
Aha, torej gre za samoprispevek kot v Yugi. Seveda OBVEZEN!
severnik
# 29.11.2016 ob 07:43
Ko začne administracija govorit o strategiji, je čas za beg.

Konec koncev smo pa državljani tako osiromašeni, da je prostor le še za davčne olajšave.
Nikec3
# 29.11.2016 ob 07:40
"Medijski strategi“ so se nekoliko neposrečeno domislili, da bi bila koristna uvedba obveznega prispevka "operaterjev, ki ponujajo dostop do svetovnega spleta za vse imetnike spletnih priključkov, v sklad za deficitarne informativne vsebine.“ Ob tem naj bi se Slovenija (po zgledu in v sodelovanju z drugimi evropskimi državami, najboljše kar enotno kot EU ali celo širše) dogovorila z največjimi globalnimi posredniki oglasov, kot sta Google in Facebook, da del dobička, ki ga ustvarijo z oglaševanjem na območju Slovenije, nakazujejo v sklad za medije, iz katerega se med drugim financirajo programi medijske strategije.

Hahaha in zakaj bi kdorkoli to podprl?
tptb
# 29.11.2016 ob 07:33
Če bi tak davek predlagal kdo iz desne, bog ne daj Janša, bi bile po Sloveniji že hude množične demonstracije in novinarska zgražanja.

Saj je podobno predlagal Orban, pa so se naši režimski mediji zgražali.
Ampak zgražali so se le, ker Orban ni del establishmanta.
Frodoš
# 29.11.2016 ob 08:22
Pljunek v obraz si zaslužite gospodje predlagatelji te "strategije".
valcek2010
# 29.11.2016 ob 08:01
politika je res nenasitna, davki tu davki tam, davki v neskončnost,
naj zmanjšajo svoje apetite pa bo, ne pa da se bogatijo
Springbok
# 29.11.2016 ob 08:19
Brihte iz ministrstva za nekulturo si za vzor izberejo ravno najbolj sporni ureditvi v Franciji in na Madžarskem.

Naj raje pogledajo, kako je to urejeno na Irskem, Danskem, Švedskem ali v Estoniji, torej države, s katerimi se sicer radi primerjamo.
frozen pingvin 2
# 29.11.2016 ob 08:41
jaz bi uvedel davek na uradnike....da vsak uradnik plačuje davek za svoje neumnosti in nedelo.
Ejga
# 29.11.2016 ob 09:21
Ko plačam kabelsko položnico, mi spodaj pribijejo davek. Kakšen davek? Davek, ker mi provajder zagotavlja po kablu internet! Torej davek za internet že plačujem, oz. se z njim že mastijo voluharji na Šubičevi. In kaj zdaj. Moram za ta internet plačati še enkrat ta davek? Ne se zezat, ker ne bo minilo dolgo, ko bom nekoga dal v vasevago !
sosman
# 29.11.2016 ob 08:02
Nekako morajo opravičiti svoje plače, pa če je to na račun totalno bedastih strategij, pa naj bo.

Žalostno je edino, da na koncu bo res nekaj iz tega, ker tistih 90 kekcov v parlamentu nima pojma o internetu.
shark77
# 29.11.2016 ob 10:49
Spet ena cvetka ministrstva za kulturo, z izgovorom za ohranitev slovenskega jezika so pognojil privat radijske postaje s kvotami, seveda zdaj večina poslušalcev ob začetku kvotarskega komada preklopi program ali vklopi USB ključek... Zdaj bi pa radi dodatni internetni davek?!!! Ko dobim položnico za paket kabelske z internetom ni nikjer navedeno, da je oproščeno davka, ampak se že zdaj država lepo masti z njim , očitno ni dovolj za vse pijavke.. Že za to, da se to ministrstvo sploh ukvarja s čem takim, bi moral biti zadosten razlog za interpelacijo! Ja hudiča, a živimo v severni Koreji, da nas bodo na vsakem koraku kontrolirali in nam govorili kaj lahko oz. kaj moramo delati,kaznovali pa nas bodo kar fizično redarji,policaji in vojska?! Sicer nisem bil na nobenem protestu, ampak če pa smo prišli že tako daleč, pa bi bil že čas da naredimo en velik protest in pokažemo vladi in politikom v kakšni državi hočemo živeti.
špohtl
# 29.11.2016 ob 08:52
"Sarcasem on":
Meni, pa se zdi predlog tov. Peršaka kar všečen. Nek prispevek, ki bi bil sicer obvezen in trajen, pa vendarle ga nebi imenovali davek. Njegova uvedba bi vsekakor zahtevala ustanovitev nove agencije za koordinacijo - tam, ca 70 zaposlenih max. Lahko bi se uvedlo tudi posebne "inter-redarje". Njihova naloga bi bila iskanje odprtih WIFI omrežij in pobiranje prispevkov od mimoidočih uporabnikov. Vsak kraj z več kot 400 dušami bi moral obvezno na občini zaposliti vsaj 2 ali 3 takšne redarje.
Verjetno bi bilo pametno tudi malce pripreti dostopnost do mednarodnih vsebin, nebi sicer šlo za cenzuro, temveč zgolj za izpolnitev nekih norm in smernic strategije...."Sarcasem off"

Škoda je le, da bo slovenski delavec bankrotiral, na vladi pa imajo še toliko idej za nove davke in prispevke.
xavi
# 29.11.2016 ob 08:17
V javnem sektorju so v nagrajevanje k plači uvedli novo rubriko; nagrajevanje za inovativno dodatno davčno obremenjevanje državljanov. Višje kot predlagaš dodatne obdavčitve, višji gibljivi del imaš.
Aktivna izšolana generacij mladih strokovnjakov pa kot deroči potok zapušča to zavoženo državo, ki jo vampirski politiki izčrpavajo do onemoglosti. To norost je potrebno na nek način zaustaviti, saj bodo tukaj ostali samo še starci, ki nimajo kam. Kje je kak politik, ki bo rekel ;"Dovolj je! To blaznost enormnega obdavčevanja državnjanov, moramo zaustaviti!".To vzvišeno gospodo, ki je popolnoma izgubila stik z realnostjo in s problemi in težavami ljudi v državi, je potrebno poslati na smetišče zgodovine, saj bo v nasprotnem primeru država zdrvela v brezno nekonkurenčnosti in osame od razvitega sveta.Vse kar je vrednega bo pa odšlo drugam.
Mimobeznik
# 29.11.2016 ob 09:33
Če se slučajno pojavi taka položnica jo direkt zakurim ali vržem Cerarju v poštni nabiralnik. To je pa že ekstremno, vzdrževat politične delavce.
patria
# 29.11.2016 ob 09:32
V tej vladi in tudi v bivših je glavno razmišljanje kako ljudi še kje obdavčiti in okrasti, ti vladni lopovi kdorkoli so že ne delajo kaj drugega kot 24 ur na dan preočujejo možnosti kako nam še kje pobrati kakšen evro , ne zanima pa jih ljudstvo, ki živi vse slabše razen seveda njih samih in njihovih elit katerim pa so zelo hitro pripravljeni potem deliti od ljudi nagrabljen denar kar se jasno vidi tudi sedaj ob teh zdravniških zdrahah, kjer so jim zelo hitro popustili in dodali milijoni, ko pa je vprašanje tistih, ki nimajo niti za osnovno preživetje, takrat pa seveda ni nobenih možnosti za kakšno povišanje sramotno nizkih plač in pokojnin, oziroma 2-3 evre daja upokojencem , da jih ni sram sploh to potem objavljat kot neko povišanje pokojnin, sebi pa brez problema dvignejo za nekaj sto evrov svoje plače, ne vem kako dolgo bomo še to trpeli mislim, da je čas za ulico in to ne mirno, ker temu se samo smejijo temveč konkretno na parlament in lopove ki so tam.
General
# 29.11.2016 ob 09:15
Pa kdo se je to spomnil ima Ime in Priimek al ne.
juk
# 29.11.2016 ob 11:01
Joj če bi desni sploh pomislili na kaj takega bi že cela Slovenija bila na ulicah. Levi pa smejo delat kar hočejo
nemesis999
# 29.11.2016 ob 10:16
saj drugega ne znajo,kot zviševanje obstoječih in izmišljanje novih davkov.na tak način vodit državo zna vsak bebec.
sirus
# 29.11.2016 ob 09:17
3 dnevna papirna trobila z isto vsebino pač ne morejo preživet, mogoče je dovolj prostora za enega ali dva. Vsako naj si najde svojega Videmška in v boj za čitalce bruseljske agende.
sisoruen
# 29.11.2016 ob 13:34
"Predlaga pa eno od možnih poti, s katerimi bi radi dosegli, da se zaustavi zmanjševanje pluralizma, zastopanosti državljanov v medijih in izginjanje slovenskega jezika."

V razvitih državah se internet že smatra kot človekova pravica, v tej naši zahojeni podalpski revščini je pa to le še ena priložnost več za molzenje državljanov. Kdaj bo končno odklenkalo nesposobnežem, ki prisesani na državne jasli povzročajo splošno družbeno škodo?
Rasta75
# 29.11.2016 ob 13:16
Z vstopom v EU smo morali ukiniti doberšen del obdavčitve uvoza - carin, sedaj pa bi naši genialci radi ponovno uvedli carine na "uvožene" medijske vsebine!?! Noro in povsem v nasprotju s prostotržno, konkurenčno logiko. Naj se MK raje z neprotektionističnimi metodami potrudi za dvig kvalitete mediskih vsebin in s tem pojača njihovo vrednost in delež na tržišču. A, to pa ne, ker bi bilo treba dejansko kaj (konstruktivnega) storiti in ne samo pobirati.

Skratka, zakaj bi morali biti ponudniki, ki itak vedno tovrstne stroške prevalijo na končne potrošnike, kaznovani zaradi dejstva, da je domača ponudba medijskih vsebin, milo rečeno, poden od podna?
webman
# 29.11.2016 ob 12:10
V starih časih so se lahko plebejci tolažili vsaj s tem, da so zakoni pisani s strani plemstva, ki se je s svojo modro krvjo postavil v večvrednostni položaj. Danes pa zakone pišejo kvazi nam enaki, ki pa sploh nimajo stika z našim življenjem.
Če je prišel čas, da nekaj odložimo na pogorišče zgodovine, očitno tja tudi spada! Tudi javna razsvetljava je morala enkrat opustiti zaposlitev prižigalcev mestnih luči...
Modrijan6
# 29.11.2016 ob 10:55
In davek na internet zagotovo nikoli ne bo imel podpore. Sicer pa kot, da v Sloveniji ne plačujemo že dovolj visokih davkov, če samo pogledamo, kako visoko je obdavčena hrana in vse nujne življenjske dobrine....
zzzblj
# 29.11.2016 ob 10:24
Ministrska ekipa dinozavrov, ki bi morali biti že 15 let v penziji, predlaga internetni davek. Bravo, Miro, same vrhunske strokovnjake si nakopičil okoli sebe.
Bivši uporabnik
# 29.11.2016 ob 09:56
Novinarji tezko prezivijo? PA KAJ POL? Pa naj storijo isto kot tisto cez katere so v svojih prispevkih blatli z davcnimi privilegiranci in naj gredo si sluzbo iskat cez mejo.
Da davka ne bomo obcutili mi uporabniki ... pa daj nehajte nakladat. Dajte uvest davek na neumnost, pa boste imeli milijardne prilive.
Se enkrat novinarjem polagam na duso, da se spravijo dol z svojega zvisenega pediestala in si zacnejo svoj kruh posteno sluzit. Ce lahko ostali slovenski diplomiranci v Avstriji delajo v cistilnih servisih, bi lahko tudi nasi novinarji. A je manipulativno laganje po narocilu urednika edina vrlina, ki jo obvladajo?
kralj matjaž
# 29.11.2016 ob 09:30
Poleg nadzora, cenzure, še internetni davek.
Vse za vaše žepe.

MMC pa ne dovoli kritike.
Žalostno
ajvard
# 29.11.2016 ob 09:24
najboljša vlada v galaksiji.
frlekin
# 29.11.2016 ob 10:47
slovenci smo se jasno uprli z jeznimi komentarji na internetu. nikoli ne razočaramo.
Bivši uporabnik
# 29.11.2016 ob 10:13
Kdo bo zaloval za rezimskimi mediji? Se o teroristicnem napadu na Univerzo v Ohio ne znaste nic porocat, pac ker je storilec bil vas varovanec.
ajvard
# 29.11.2016 ob 10:04
so pa te vsebine v precejšnji meri omejene na eni strani z izključno komercialnim interesom izdajateljev, na drugi pa slovenski uporabniki zaradi globalizacije in še vedno zelo velike odprtosti svetovnega spleta danes zlahka dostopajo do atraktivnih mednarodnih vsebin. To le stopnjuje začarani krog, v katerem so slovenski mediji v še bolj zapostavljenem položaju.

res grozno. splet je odprt in mi lahko beremo tuje vsebine.
patriot44x2
# 29.11.2016 ob 08:56
Samo v Sloveniji edini državi na svetu je vsak mesec trevba plačevati neke nove in nove dajatve,davke in ne vem kaj še.
Država ukradena od preoblečenih komunistov in socialistov ne bo nikoli 2. Švica ampak je že 2 Albanija,Venezuela,Severna Koreja,.. Moto ljubiteljev propadlega sistema je zakaj bi bili najboljši, če smo lahko najslabši!
dr.Kuštrin
# 29.11.2016 ob 07:25
hja, takle mamo... bo pa pred božičem v gasilskem domu v Trzinu predstava Županove Micke... pa na dvorišču se bodo delile dobrote, ki so jih spekla ino skuhala vaška dekleta in žene... tako malo, za pokušino :)
mj
# 29.11.2016 ob 11:26
Kje so sedaj "spontane vstaje" ?
Sussudio
# 29.11.2016 ob 10:06
Brezveze se je pritoževato potem pa na volitvah volit vedno eno in isto politiko.
To, da ima na vsakih volitvah stranka drugačno ime in drugo marioneta za premieja, to zdaleč ne pomeni, da je kaj drugačnega. Že ministrska ekipa pokaže, da smo vedno pri istih ljudeh kot v 90. letih, kaj šele ekipa sekretarjev, podsekretarjev, svetovalcev...
samuelcek
# 29.11.2016 ob 09:00
@Prav tako bi lahko govorili o internetnih priključkih in nikakor ne o spletnih priključkih,

Prosim za resno razlago:

V čem je razlika med "spletni priključkom" (ki sploh ne obstaja) in "internetnim priključkom"?

HVALA!
Kazalo