Foto: Radio Slovenija
Foto: Radio Slovenija

Četverica, ki je napovedala kandidaturo na predsedniških volitvah, je pred Državno volilno komisijo (DVK) pojasnila, da so za vložitev kandidature zbrali dovolj podpisov. Koliko, pa niso želeli razkriti.

Za skupni protestni odstop so se odločili "zaradi uzakonjenih izrazito neenakih pogojev med kandidati ter celo nezakonito izdanih navodil DVK-ja". V volilni zakonodaji po njihovem mnenju ni enotne dikcije glede tega, kdaj državljan dobi volilno pravico. Zato naj bi bili zakoni o volitvah v neskladju z ustavo, volitve pa so posledično neveljavne.

Državljane med drugim pozivajo, da "ne priznajo in ne spoštujejo" nobene funkcije, ki je bila izvoljena na "nezakonitih volitvah", je pozvala tiskovna predstavnica volilnega štaba Ivana Bolfka Jasna Martinjak.

Predsednik stranke Nova socialdemokracija Andrej Magajna je poudaril, da mediji diskriminirajo manj izpostavljene kandidate, zato meni, da bi morala tudi od razpisa volitev do začetka volilne kampanje veljati enaka pravila kot v kampanji. Prav tako bi morala v kampanji pravila, ki veljajo v javnih medijih, po njegovem mnenju veljati tudi za zasebne. Od potrebnih 5000 podpisov je Magajna do 1. septembra zbral 1215 podpisov.

Predsednik stranke Stara pravda - Stranka prava Ludvik Poljanec je dejal, da je ogorčen, ker tudi dva "najbolj privilegirana kandidata" ne opozarjata na nepravilnosti v volilnem sistemu in na neenakost kandidatov. Na vprašanje, koliko podpisov je zbral, je Poljanec odgovoril, da je to nepomembno, saj teh volitev ne priznavajo.

Po mnenju kandidata Osveščenih prebivalcev Slovenije Ladislava Trohe pa se v Sloveniji "izvaja nezaslišana cenzura". Na vprašanje, koliko podpisov je zbral, je odgovoril, da verjame, da bodo ti podpisi še prišli. Pozval je tudi k bojkotu volitev.

General t. i. Štajerske varde Ivan Bolfek pa je dejal, da navodila kandidatom, ki jih je izdal DVK, vsebujejo "kup nepravilnosti", zaradi česar poziva direktorja službe DVK-ja Dušana Vučka k odstopu. Volitve bi po njegovem mnenju morali razpisati ponovno in zmanjšati število potrebnih podpisov za vložitev kandidature na 1250. Na vprašanje, koliko podpisov je zbral, je odgovoril: "Dovolj, da lahko kdor koli od nas kandidira." Številka pa da je nepomembna.

Vsi so za odstop od kandidature okrivili tudi medije. Magajna pa je še pojasnil, da je cilj njihovega današnjega nastopa, da se spremeni zakon o volilni kampanji in da bo zagotovljena enakopravnost vseh kandidatov v vseh fazah volilnih postopkov.