Visokošolski sindikat Slovenije poziva Univerzo v Mariboru k ukrepanju. Foto: BoBo
Visokošolski sindikat Slovenije poziva Univerzo v Mariboru k ukrepanju. Foto: BoBo

Zadnja afera s prodajo diplome je sodu izbila dno: ne le zaradi pravne in simbolne teže dejanj, temveč tudi zaradi brezsramnosti, s katero se vodstvo univerze sklicuje na formalno zastaranje primera, ki sega v leto 2009.

Visokošolski sindikat Slovenije
false
Dars je Logožarju za študijo plačal 24.000 evrov. Foto: BoBo
Visokošolski sindikat Slovenije, Marko Marinčič,
Visokošolski sindikat, ki ga vodi Marko Marinčič, je Logožarja in Oplotnika pozval k odstopu s funkcij na univerzi. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Če se dekan ekonomsko-poslovne fakultete Klavdij Logožar in prorektor za finance Jan Žan Oplotnik ne umakneta s funkcij, ki ju imata na univerzi, sindikat od rektorja mariborske univerze Igorja Tičarja pričakuje, "da bo ukrepal v skladu s pooblastili, ki mu jih dajeta zakon o visokem šolstvu in statut univerze". "Sicer bomo sklepali, da odgovornost jemlje nase, in razmislili o nadaljnjih korakih za zaščito ugleda univerzitetne skupnosti."

"Univerza v Mariboru kljub skominam nekaterih posameznikov in interesnih skupin ni zasebno podjetje, ampak javni zavod. To vključuje zahtevo po transparentnem delovanju, spoštovanju demokratičnih standardov in temeljnih akademskih vrednot," v javnem pismu poudarjajo v Visokošolskem sindikatu Slovenije.

Kritični pa so tudi do siceršnjega ravnanja novega vodstva Univerze v Mariboru, saj menijo, da je "zadnja afera s prodajo diplome sodu izbila dno: ne le zaradi pravne in simbolne teže dejanj, temveč tudi zaradi brezsramnosti, s katero se vodstvo univerze sklicuje na formalno zastaranje primera, ki sega v leto 2009".

"Študija" in diploma identični
Kot smo že poročali, je časnik Dnevnik razkril, da je Logožar leta 2008 izkoristil profesorski položaj in prodal vsebino diplomskega dela svoje študentke kot študijo Darsu. Dars je za študijo Logožarju plačal 24.000 evrov, Logožarjev predavateljski kolega Oplotnik pa je prav takrat bil član uprave Darsa.

Primerjava Logožarjeve študije o upravljanju avtocestnih prometnih podsistemov in diplome ne pušča nobenih dvomov, da sta dokumenta identična, saj so spremenjeni izključno tisti stavki, v katerih avtorica omenja svoje diplomsko delo.

Logožar je za Dnevnik pojasnil, da je študentka diplomirala pod njegovim mentorstvom z omenjeno temo, na katero jo je usmeril prav zaradi študije, ki jo je nameraval opraviti za Dars, in temelji na omenjeni diplomski nalogi.

Univerza v Mariboru je zadevo obravnavala že leta 2009 in zdajšnjemu dekanu EPF-ja Klavdiju Logožarju izrekla sankcijo opomina pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Na univerzi zdaj pripravljajo etični kodeks, ki naj bi pomagal zajeziti takšne primere v prihodnje.

Civilna tožba mogoča, kazenski pregon zastaral
Na policiji so pojasnili, da so konec lanskega leta prejeli prijavo zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, iz zadeve pa so bili razvidni tudi razlogi za sum goljufije.

Policisti so po zbiranju obvestil in dokumentacije ugotovili, da naj bi bil pri izvedbi in plačilu študije zavajan naročnik študije, nastale pa naj bi tudi kršitve materialnih avtorskih pravic dejanskega avtorja dela.

Čeprav je kazenski pregon za obravnavana kazniva dejanja zastaral, so kriminalisti o ugotovitvah marca letos obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki je sklenilo, da v tej zadevi zaradi zastaranja kazenski pregon ni več dovoljen, oškodovanci pa lahko svoje pravice uveljavijo v civilnopravnem postopku.

Zadnja afera s prodajo diplome je sodu izbila dno: ne le zaradi pravne in simbolne teže dejanj, temveč tudi zaradi brezsramnosti, s katero se vodstvo univerze sklicuje na formalno zastaranje primera, ki sega v leto 2009.

Visokošolski sindikat Slovenije