Kandidate za ustavnega sodnika Pahor zbira zato, ker 30. oktobra poteče mandat enemu ustavnemu sodniku in 19. novembra eni ustavni sodnici. Foto: BoBo
Kandidate za ustavnega sodnika Pahor zbira zato, ker 30. oktobra poteče mandat enemu ustavnemu sodniku in 19. novembra eni ustavni sodnici. Foto: BoBo

Za mesto ustavnega sodnika se potegujejo višja sodnica svetnica in vodja oddelka za varstvo ustavnih pravic na upravnem sodišču Darinka Dekleva Marguč in višji sodnik Damjan Gantar z istega oddelka, poleg njiju pa tudi predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, sicer pa zaposlen na oddelku za pravosodje, notranje zadeve in temeljne svoboščine v Evropskem parlamentu Anže Erbežnik, predavateljica na mednarodni fakulteti za družbene in poslovne vede v Celju, odvetniška kandidatka v odvetniški pisarni Vrtačnik ter raziskovalka na Inštitutu za primerjalno pravo pri pravni fakulteti Špelca Mežnar.

Med kandidati so še Boštjan Pintar, ki v prijavi ni navedel trenutne zaposlitve, izredni profesor na fakulteti za humanistične študije ter predstojnik Inštituta za pravo pri Znanstvenoraziskovalnem središču Univerze na Primorskem Rok Svetlič, redni profesor na pravni fakulteti Univerze v Mariboru Bojan Škof, vodja kazenskega oddelka na vrhovnem sodišču Marko Šorli ter programski direktor evropskega magistrskega programa človekovih pravic in demokratizacije v Benetkah Andraž Zidar.

Iz urada so še sporočili, da se bo Pahor v pogovorih s poslanskimi skupinami potrudil za oblikovanje podpore kandidatoma. Čeprav glede predlogov ni predpisanih rokov, si bo Pahor prizadeval, da bi po posvetovanju z vodji poslanskih skupin do odločitve prišlo čim prej, so sporočili iz njegovega urada.

Sodnika ustavnega sodišča izvoli državni zbor s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev.