Novosti za šolarje in dijake

Splošna in poklicna matura bosta izpeljani v enakem obsegu kot prejšnja leta. Pisni izpit iz angleščine bo v soboto, 30. maja, celoten izpit iz materinščine, šolski esej in razčlemba besedila, pa 1. junija. Drugi datumi maturitetnih izpitov se niso spremenili. Nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah letos ne bo.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je menila, da je državi uspelo vzpostaviti sistem izobraževanja na daljavo do te mere, da bodo šolsko leto lahko pripeljali do konca do šolskih počitnic. Na novinarski konferenci vlade na daljavo je predstavila nekaj sklepov, priporočil in navodil za izobraževanje, ki so jih sprejeli v zadnjem času.

Vrnitev v šolske klopi po prvomajskih počitnicah?

Ministrstvo obravnava možnost, da bi – če bodo razmere to dovoljevale – se lahko 4. letniki po prvomajskih počitnicah vrnili v šole, da bi se tam "pod strogimi pogoji" pripravili na maturo. Če in kako bo to izvedeno, bodo izvedeli pravočasno, je zagotovila ministrica.

Poudarila je, da ministrstvo v dnevnem sodelovanju s stroko in pristojnimi institucijami ves čas spremlja stanje epidemije pa tudi prakse po tujini. Izobraževalne zavode bodo odprli takoj, ko bo podana ocena vseh pristojnih, da je to dovolj varno za vse udeležence. Za zdaj pa varstvo in izobraževanje od doma ostajata za zdravje najboljša izbira.

In ko se bo vrnitev v vrtce, šole in univerze dejansko izvedla, bo to drugače, je napovedala ministrica. "Vsi se zavedamo, da vrnitev ne bo več enaka, kot je bila pred 13. marcem." Način izvedbe še iščejo, preigravajo številne scenarije in pripravljajo navodila, je sporočila ministrica. Tako utegne biti tudi jeseni.

Dijaki četrtih letnikov v učilnice morda že pred maturo

Opozorila o nejasnostih pri morebitni vrnitvi dijakov v šole

Nives Počkar iz društva ravnateljev srednjih šol je za Televizijo Slovenija glede napovedi o morebitni predčasni vrnitvi dijakov 4. letnikov v šole zaradi priprave na maturo opozorila na številna odprta vprašanja. Pravi, da ni jasno, kdo jim bo zagotovil zaščitno opremo, kakšen bo protokol, kako bodo prišli v šole. Prav tako se je treba dogovoriti, kako bodo poskrbeli za dijake, ki bivajo v dijaških domovih, in kako bodo dijaki prišli v šole, če ne bo javnega prevoza.

Glede nekaterih kritik o nespremenjenem obsegu mature, pri katerem ministrstvo vztraja, je Počkarjeva dejala, da je zanjo najpomembnejše, da delajo v korist dijakov. Lahko bi maturo skrajšali in obdržali le pisni del, toda nekateri dijaki so močnejši na ustnem delu, je pojasnila. "To je vprašanje stroke in enoznačnega odgovora ni, dokler se med seboj odkrito ne pomenimo in rečemo bobu bob," je dodala.

Na vprašanje, ali bi bilo nesprejemljivo, da mature letos ne bi bilo, je odgovorila, da je matura sklepni del izobraževanja, a za ta del "najbrž nekih hudih težav ne bi bilo". A v našem sistemu je matura vezana na fakulteto in matura vpliva na sprejem na fakulteto. "Če bi se bile naše fakultete pripravljene in sposobne tako hitro organizirati in narediti sprejemne izpite, da bi mi opustili maturo, bi bilo to idealno. Se pa močno sprašujem, ali je to mogoče narediti v tako kratkem času," je dejala.

Potek mature

Dijaki zadnjih letnikov bodo pouk končali 22. maja. Izpiti splošne in poklicne mature se bodo začeli s pisnim izpitom iz angleščine 30. maja. Celotni maturitetni izpit iz materinščine, šolski esej in razčlemba besedila, bo 1. junija. Vsi drugi datumi ostajajo nespremenjeni. Državni izpitni center s pristojno stroko pripravlja posebna navodila o ukrepih, ki bodo izvedeni za zaščito zdravja in varnosti pri maturi.

Na ministrstvu so obravnavali možnost, da bi maturo omejili, morda zmanjšali število predmetov ali pa izvedli samo pisni/ustni del. Po razpravi so ugotovili, da bodo pogoji in pravice vseh udeleženih najbolj zavarovani, če se matura izvede v celoti.

"To nam bo namreč omogočalo, da bomo dobili medgeneracijsko primerljive in tudi po Gaussovi krivulji usklajene rezultate in da bodo na ta način letošnji maturanti povsem v enakovrednem položaju med seboj in v odnosu do vseh prejšnjih in prihodnjih generacij."

Pismo dijakov: Spremembe nas zadevajo

Pismo v celoti

Dijaki gimnazije Poljane so ministrstvu za izobraževanje in državnemu izpitnemu centru poslali pismo, ki ga zdaj objavljajo še v javnosti. Zavedajo se, da niso stroka, se pa spremembe tičejo njih in zato želijo svoje mnenje javno izraziti. "Predvsem se nam zdita skrb vzbujajoče podcenjevanje trenutne pandemije s strani pristojnih organov in njihov odnos do maturantov, katerih mnenje je bilo do zdaj preslišano ali narobe interpretirano," so zapisali.

Ukrepi v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah

Ministrica za izobraževanje Kustečeva je na novinarski konferenci nadalje navedla še nekaj ukrepov in priporočil, ki zadevajo osnovne, glasbene in srednje šole.

Učitelj lahko izvaja ocenjevanje znanja učencev na daljavo tudi na individualen način. Izbere lahko različne načine ocenjevanja. V 2. ocenjevalnem obdobju se znanje oceni vsaj enkrat. Če je učenec negativno ocenjen, mora imeti priložnost popravljanja vsaj enkrat. Učiteljem se priporoča, da pri zaključni oceni izhaja iz ocen do 16. marca, ampak naj pri tem upošteva tudi napredek učenca in ocene po tem datumu. Načine in oblike ocenjevanja naj učitelji uskladijo v strokovnih delovnih skupinah.

Nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu ne bo.

V glasbenih šolah ne bodo imeli letnih izpitov. Sprejemni preizkus v glasbeno šolo se bo izvajal med 1. do 30. junijem, v dodatnem roku od 17. do 25. avgusta.

Prijave za vpis v srednje šole bo treba oddati do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo od 16. junija. Vpis v srednje šole bo med 30. junijem in 6. julijem. Izpiti nadarjenosti bodo na začetku junija.

Obvestilo uredništva:

Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu smo se odločili, da komentiranje na portalu rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC RTV SLO izrazite v komentarjih tukaj.