Ministrica je napovedala, da bo odpiranje šol in vrtcev najverjetneje usklajeno z odpiranjem gospodarstva. Foto: MMC RTV SLO
Ministrica je napovedala, da bo odpiranje šol in vrtcev najverjetneje usklajeno z odpiranjem gospodarstva. Foto: MMC RTV SLO

Šole so pri nas zaprte od 16. marca. Na tiskovni konferenci vlade je ministrica za izobraževanje Simona Kustec pojasnila, da se pripravljajo tudi na postopno odpiranje šol oz. vrtcev, več bo znano po 1. maju, "ko si želimo, da se vendarle vrnemo v običajne ritme". Takoj po prvomajskih praznikih bodo pripravili – skupaj z zdravstveno stroko – epidemiološke ocene tega, ali je varno priti nazaj v šole in vrtce, "in bo potem znano, kdaj, na kakšen način se bo to postopno reaktiviralo".

"Želimo si, da bi te postopne ukrepe peljali čim bolj vzporedno (ko se postopno odpira gospodarstvo, da se postopno odpirata tudi naš izobraževalni in varstveni del), če pa to ne bo mogoče, pa predlagamo, da se to pelje po načinu kot do zdaj," je dejala ministrica in dodala, da bodo v tem primeru starši lahko še naprej – po dogovoru z delodajalcem – doma, da bodo varovali svoje otroke.

Posebno vprašanje bo tudi prevoz otrok v šole, če javni prevoz do takrat še ne bo vzpostavljen, je dejala ministrica in dodala, da so "v aktivnem usklajevanju z vsemi drugimi resornimi ministrstvi" in da se bodo, če bo to potrebno, najverjetneje zgledovali po že obstoječih primerih (na primer po linijskih prevozih za delavce), "bo pa ta sistem prilagojen potrebam šolajočih".

Kdaj bodo šole spet odprte?

SVIZ in DOS želita biti vključena

Kot je še dejala ministrica, se v teh dneh na ministrstvu pospešeno pripravljajo na izvedbo mature, ki se bo začela 30. maja. Predstavniki Sviza in Dijaške organizacije Slovenije pa so ob tem protestirali, ker na izvedbeni sestanek glede mature na ministrstvu niso bili vabljeni.

Iz številnih pisem posameznikov, učiteljstva in šol, ki jih te dni prejemajo na Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, je po besedah predsednika Branimirja Štruklja mogoče razbrati predvsem zaskrbljenost, ali je maturo mogoče izvesti varno tako za učiteljice in učitelje in strokovne delavce kot tudi za dijakinje in dijake. "Mi smo tisti, ki bomo to izpeljali, če bo varno," je spomnil.

Dijaki in šolniki pristojne pozivajo, naj jih vključijo v proces priprave na maturo. Foto: BoBo
Dijaki in šolniki pristojne pozivajo, naj jih vključijo v proces priprave na maturo. Foto: BoBo

Sestanki o maturi "zgolj operativni"

Predstavniki so na včerajšnjem sestanku bili navzoči, je dejala ministrica in dodala, da so na sestanku razpravljali o pripravi na izvedbo mature, "šlo je za zelo operativni sestanek", ki so ga koordinirali Republiški izpitni center in komisiji za obe maturi. Predstavnik Sviza je imel nekaj vprašanj glede zdravstvenih vidikov, je dejala ministrica in dodala, da se sestanki nadaljujejo tudi danes, a da gre za pogovore o povsem operativnih vprašanjih, "na primer, kako se bodo dostavljale pole, kako se bodo organizirali prostori, se pravi, gre za tehnična vprašanja, ne pa zdravstvena glede zaščite in vsega drugega".

To je po prepričanju Štruklja nedopustno. Kot je zatrdil, se ne bodo "pustili spraviti v neki pasivni objekt, ki se ga bo s piedestala premikalo sem in tja".

Tudi dijaki bi morali sodelovati v odločitvah glede izvedbe mature

Predsednik sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov pri Svizu Jože Brezavšček je dodal, da so bili s sestanka izključeni, čeprav so svoje sodelovanje ponudili. Zaradi neobveščenosti učiteljev, tajnikov maturitetnih izpitov in nekaterih ravnateljev se pojavljata negotovost in zaskrbljenost, je opozoril. Na sestanku v sredo so sicer predstavniki Sviza sodelovali, vendar pa je Brezavšček pogrešal predvsem predstavnike dijaške skupnosti, saj so se pogovarjali o maturi, ki jo bodo opravljali dijaki. Nujno bi bilo, da bi tudi oni sodelovali pri odločitvah, kako jo izvesti, je dejal.

Tudi predsednica Dijaške organizacije Slovenije Maja Kalin se je obregnila ob izločitev predstavnikov dijakov iz dialoga. "Situacija je za vse nova, skrajno neugodna in težka, še posebej za letošnje maturante," je opozorila. Zaradi "vsesplošne ignorance naših mnenj" so dijaki po njenih besedah ostali slabo obveščeni. Problematika glede izvedbe mature je povzročila veliko polemik tako med dijaki, ki si mature želijo, kot tudi med tistimi, ki si je ne. V DOS-u se zavedajo, da je matura obvezen del srednješolskega in gimnazijskega izobraževanja. "Naše stališče do izvajanja mature pa je, naj se izvede, ko in če bodo ustrezni pogoji," je poudarila Kalinova in izpostavila potrebo po ustrezni zaščiti tako za maturante kot za profesorje, pa tudi ustrezne pogoje izvajanja priprav na maturo.

Kdaj se bodo učenci in dijaki vrnili v šole?

Preverjanje znanja brez ocenjevanja

Medtem je direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj pojasnil podrobnosti glede preverjanj znanja ob koncu šolskega leta. Za TV Slovenija je tako dejal, da je mogoče tudi s pomočjo preverjanja in utrjevanja pridobiti določena kakovostna znanja. "Predlagali smo, da naj na šolah tudi resnično izvedejo preverjanje znanja, brez ocenjevanja, da se pogovorijo z učenci o merilih, in res je, da smo odsvetovali ocenjevanje učencev s pisnimi preizkusi znanja."

"Zato pa smo predlagali različne oblike in načine, kot npr. likovne, tehnične, praktične in druge izdelke, ustne odgovore, različno projektno delo, nastope učencev itd., ker se nam zdi, da je potrebna tudi ta interakcija med učiteljem in učencem," je o poteku izobraževanja na daljavo še dejal direktor zavoda za šolstvo.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Menimo, da je mogoče tudi s pomočjo preverjanja in utrjevanja pridobiti določena kakovostna znanja. V prvem, drugem in tretjem razredu je učni načrt pripravljen tako, da je mogoče prerazporejati določene vsebine, in glede na to, da se običajno najprej izvede neko preverjanje, ko se poglabljajo vsebine, je tudi v drugih razredih, mogoče v prihodnjem letu kakšne vsebine tudi poglobiti," pa je Logaj odgovoril na vprašanje, ali bo znanje, ki ga učenci usvajajo na daljavo, resnično dovolj kakovostno ali bodo v prihodnjem letu potrebne prilagoditve snovi.

Kakšna so navodila za ocenjevanje v šoli na daljavo?

Poslanska skupina LMŠ-ja zahteva sklic nujne seje odbora DZ-ja za izobraževanje, znanost, šport in mladino o pomanjkljivih usmeritvah organizacije vzgojno-izobraževalne dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in organiziranega varstva otrok.