Ministrica je napovedala, da bodo že pripravljene izpitne pole na voljo učiteljem za dodatno utrjevanje znanja. Foto: BoBo
Ministrica je napovedala, da bodo že pripravljene izpitne pole na voljo učiteljem za dodatno utrjevanje znanja. Foto: BoBo

Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa covida-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), so sporočili z ministrstva in dodali, da se je pri odločitvi ministrica "oprla na enotno oceno stroke (Zavoda RS za šolstvo, Državni izpitni center (RIC), ravnatelji ...), ki meni, da NPZ letos lahko izpustimo".

Izpitne pole bodo na voljo kot dodatno gradivo

"Vse izpitne pole, ki so že pripravljene, bodo na Državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki. Učenci in učitelji jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja ali zaključevanja šolskega leta, če bodo želeli," je ob tem še dodala Simona Kustec.

Odzivi: Smiselna odločitev

Predsednik Združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Slovenije Gregor Pečan je za STA povedal, da uradno še niso seznanjeni s tem, da letos NPZ-ja ne bo, a pričakujejo, da bo to danes. "Vsi nestrpni čakamo, da končno ta okrožnica ugleda luč sveta. Absolutno se strinjam, da NPZ-ji odpadejo, kajti v teh okoliščinah je nemogoče zagotoviti verodostojne preizkuse," je prepričan. Da bi se NPZ izvedel samo zato, da bi se izvedel, je po njegovi oceni zelo nesmiselno, zato je hvaležen, da je prevladala "zdrava pamet". Pečan računa, da se bo vse uredilo v najboljšo korist učencev in tudi staršev, ki so zdaj zelo obremenjeni.

Predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Anton Meden je pojasnil, da v zvezi z odpovedjo NPZ-jev še niso razpravljali, osebno pa meni, da je v teh okoliščinah to smiselna odločitev. Dobro se mu zdi, da bodo že pripravljene naloge na voljo za utrjevanje oziroma preverjanje učne snovi. Glede na to, da se NPZ-ji pri devetošolcih upoštevajo kot dodatno merilo za vpis v srednje šole, tega letos pač ne bo, je dejal. Sam sicer ne ve, koliko je primerov, ko se odloča po tem merilu za vpis, a dopušča možnost, da pristojni organ v nadaljevanju sprejme nadomestni kriterij.

Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Foto: Pixabay
Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Foto: Pixabay

"Ocenjevanje v takšnih razmerah bi bilo krivično in diskriminatorno"

Oglasili so se tudi v Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje, kjer ministrico pozivajo, naj maturo in ocenjevanje opustijo, saj učenci nimajo enakih možnosti za učenje (nekateri nimajo opreme, nekaterim starši stežka razložijo snov, vsi učitelji nimajo enakega pristopa), zato "ocenjevanje znanja in poklicnih veščin v tem trenutku ne more biti objektivno, saj so učenci, dijaki in vajenci postavljeni v tako absurdno različne situacije, da je nemogoče reči, da bi bilo pridobljeno znanje odvisno od učenca ali dijaka samega".

"Takšno ocenjevanje je lahko izrazito krivično in diskriminatorno. Preveč je dejavnikov, ki so trenutno veliko močnejši od njihovega resničnega dometa sposobnosti. Neustrezno izvedeno ocenjevanje, vključno z vsem oblikami zaključnega ocenjevanja, bi učencem in dijakom iz ranljivejših okolij odvzelo dostojanstvo, možnost, da se dokažejo, močno bi okrnilo njihove možnosti tako za nadaljevanje izobraževanja kot tudi za zaposlovanje," pravijo v ZPM Moste-Polje in dodajajo, da tudi mednarodne mature ne bo, pa se bodo vsi, ki so program obiskovali, kljub temu vpisali na fakultete, tudi slovenske. "Če bodo drugačen vpis brez mature zmogle izvesti največje svetovne univerze, jo bodo nedvomno tudi slovenske," so še poudarili.

S krovne organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije so ob tem sporočili, da s pozivom niso seznanjeni. "Naše mnenje je, naj o tako kompetentni in kompleksni odločitvi, kot je nadaljevanje šolanja, opravljanje mature ipd., odloča stroka in pristojne institucije," so zapisali na zvezi, ki združuje 110 društev in zvez po Sloveniji.

Odprtja šol in vrtcev zaenkrat ni na vidiku

Navodila učiteljem glede ocenjevanja

Zavod za šolstvo je sicer pripravil tudi navodila učiteljem glede ocenjevanja in zaključevanja ocen. Med drugim na zavodu učiteljem svetujejo, naj bo presoja pri ocenjevanju odvisna od dejanskih možnosti za doseganje učnih ciljev učencev, v času izobraževanja na daljavo pa naj učitelji ocenjujejo znanje, ki je bilo ustrezno obravnavano ter utrjeno z različnimi oblikami in metodami.

Učencem prvih in drugih razredov naj učitelj oceni napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer naj se upošteva, da so cilji in standardi v učnih načrtih praviloma postavljeni na ravni triletja in bo mogoče izpad nadomestiti v drugem oz. tretjem razredu. Pri ocenjevanju učencev od tretjega razreda naprej, kjer poteka številčno ocenjevanje znanja, naj učitelji upoštevajo, katere učne cilje, ki jih predvideva učni načrt, bodo lahko učenci dosegli v času izobraževanja na daljavo, med drugim predlagajo na zavodu.

Iz navodil za ocenjevanje

Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri predmetu, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj enkrat.

Pri predmetih, za katere predmetnik določa več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu. Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.

Pri ocenjevanju znanja naj učitelj uporablja različne načine ocenjevanja – glede na cilje oz. standarde znanja, učencu, ki pa je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.

Učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.

Učitelji naj se izogibajo pisnim preizkusom

Pri ocenjevanju znanja je po mnenju zavoda za šolstvo smiselno, da učitelji pri ocenjevanju uporabijo tiste načine, s katerimi so se učenci že seznanili v okviru dejavnosti preverjanja znanj, izogibajo pa naj se ocenjevanju znanja s pisnimi preizkusi znanja. Učencem morajo učitelji zagotoviti možnost, da izdelek oz. dokaz o naučenem na podlagi povratnih informacij lahko tudi izboljšajo.

Glede zaključevanja ocen pa na zavodu učiteljem priporočajo, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca letos, ob tem pa naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja.

Priporočila za ocenjevanje znanja v glasbenih šolah

Letno oceno pri vseh predmetih v vseh razredih oblikuje učitelj predmeta. V šolskem letu 2019/2020 učenci ne opravljajo letnih izpitov.

Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj enkrat, pri čemer ne velja, da mora učenec vsaj eno oceno v šolskem letu pridobiti na nastopu.

Pri ocenjevanju predmeta nauk o glasbi in solfeggio učitelj uporablja različne načine ocenjevanja glede na cilje oziroma standarde znanja, pri čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Učencu, ki pri posameznem predmetu ni ocenjen, ali je ocenjen negativno, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka drugega ocenjevalnega obdobja.

Sprejemni preizkus za vpis učencev v glasbeno šolo se v rednem roku opravlja od 1. do 30. junija in v naknadnem roku od 17. do 25. avgusta 2020. Vpis učencev v 1. razred poteka v prvem roku od 1. do 7. julija, v drugem pa od 26. do 31. avgusta.

Morda tudi sankcije za neupravičeno odsotnost?

V pogovoru za Dnevnikov Objektiv, v katerem je razkrila, da NPZ-ja letos ne bo, je Kustečeva dejala tudi, da bodo tisti, ki v šoli na daljavo neupravičeno manjkajo, morda tudi sankcionirani. Učitelji bodo morali pred kakršnim koli ukrepom zanje upoštevati osebne okoliščine in morebitne stiske družin, je opozorila.

Matura se bo začela 30. maja s pisnim izpitom iz angleščine, 1. junija pa bodo maturanti pisali esej iz materinščine, ki bi ga sicer morali že 5. maja. Foto: BoBo
Matura se bo začela 30. maja s pisnim izpitom iz angleščine, 1. junija pa bodo maturanti pisali esej iz materinščine, ki bi ga sicer morali že 5. maja. Foto: BoBo

Nekateri datumi obeh matur spremenjeni

Ministrstvo je sicer v četrtek srednjim šolam poslalo nov koledar za letošnje šolsko leto, v katerem so spremenjeni nekateri datumi obeh matur. Koledar opravljanja posameznih izpitov na obeh maturah je skoraj nespremenjen, edina večja sprememba je, da bodo dijaki esej iz materinščine pisali 1. junija, in ne 5. maja.

Ustne izpite pri maturi naj bi začeli 15. junija, pri čemer sta kot rezerva določena 6. in 13. junij za primer, če šola vseh ustnih izpitov ne bi mogla izpeljati po 15. juniju. Nespremenjeno ostaja tudi, da bodo dijaki zaključnih letnikov pouk končali 22. maja, dijaki drugih letnikov pa 24. junija.

Na Državnem izpitnem centru zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa pripravljajo posebna navodila za izvedbo obeh matur.

Študentski solidarnostni dodatek

Vsi redni študentje so na podlagi zakona, s katerim država finančno pomaga podjetjem in posameznikom, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa, upravičeni do izplačila solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki ga bodo prejeli do 30. aprila. Od zneska se ne plača dohodnina. Vlogo za prejem dodatka je potrebno oddati do 22.4.2020.

Študenti in študentke, ki izpolnjujejo pogoje, bodo morali izpolniti elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom”, ki bo dostopen na eUpravi, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, saj tam namreč ne razpolagajo "z vsemi potrebnimi podatki, potrebnimi za izvedbo nakazila."

Oddaja vloge je enostavna in zanjo ne potrebujete e-identitete, so še zapisali.

Obvestilo uredništva:

Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu smo se odločili, da komentiranje na portalu rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC RTV SLO izrazite v komentarjih tukaj.