S predlaganimi spremembami prvega zakona bi po mnenju predlagatelja Janeza Drobniča (NSi) odpravili sedanjo nejasno in diskriminatorno določbo glede upravičencev do družinske pokojnine. Predlog sicer nima podpore vlade in komisije.

Spremembe, ki jih prinaša drugi zakon, so potrebne zaradi lanskoletne odločbe ustavnega sodišča, ki meni, da stari zakon ni skladen z ustavo. Zakon naj bi sicer poenostavil vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.