Po mnenju odbora za učbenike bi morali biti učbeniki brezplačni. Foto: MMC RTV SLO
Po mnenju odbora za učbenike bi morali biti učbeniki brezplačni. Foto: MMC RTV SLO
Stari učbeniki
Kje bodo končali stari učbeniki? Med odpadnim papirjem? Foto: MMC RTV SLO/Gašper Petovar

Na odboru so prepričani, da sedanji sistem oskrbe z učnimi gradivi obsoja učence iz socialno šibkejših družin na uporabo starih učbenikov iz skladov, kar je po mnenju odbora v nasprotju s politiko enakih možnosti in skladnega regionalnega razvoja. "Sedanji sistem ne spodbuja kakovosti, saj zavira nastajanje bolj praktičnih in cenejših gradiv, kot so sedanja. Sedanji sistem ni razvojno naravnan in ne upošteva sodobnih evropskih smernic," so novinarjem zatrdili predstavniki odbora za učbenike.

Po mnenju odbora je treba poskrbeti tudi za višjo kakovost učbenikov. "Predpogoj za dolgoročno kakovost učnih gradiv je konkurenca med založniki in to, da o kakovosti gradiva odločajo učitelji, in ne državne komisije," menijo na odboru in pojasnjujejo, da vodi konkurenca med učbeniki tudi do utrjevanja demokratičnih vrednot.

Kdo bo imel dobiček? Založniki in prodajalci starega papirja.

Minister za šolstvo Igor Lukšič je prepričan, da so v založništu preveliki apetiti po dobičkih. "Založniki bi radi 20 milijonov evrov sredstev v 'budžetu' za to, da bi vsako leto, dajali na mizo nove učbenike in delovne zvezke. Zdaj dajemo za to od dva do tri milijone. Torej želijo 10-krat več. Kdo bi imel od tega korist? Se pravi založniki in prodajalci starega papirja. Mi pa govorimo o trajnostnem razvoju in o tem, da je zadeva kakovostna in da je, ko je v rabi, tudi racionalno porabljena. To je ena iz vrste zadev, kjer se vidi, da nekateri vidijo šolsko polje kot polje za plenilstvo. Razpasla se je neka plenilska logika, ki ji jaz zelo nasprotujem," je za MMC dejal Lukšič.

"Koalicija je pred volitvami obljubila brezplačne učbenike"
Miha Kovač
je zatrdil, da je učbeniški sistem, kot ga poznamo v Sloveniji, namenjen temu, da država za učbenike nameni čim manj denarja iz proračuna, namesto da bi bili brezplačni, kot so skoraj povsod po Evropi. Minister za šolstvo Igor Lukšič pa se po Kovačevem mnenju trudi sistematično vplivati na starše, da ne bi kupovali delovnih zvezkov in da bi uporabljali učbenike iz sklada, ki pa so slabo ohranjeni, še pove Kovač in poudari: "Sedanja vladna koalicija je v svoj program zapisala, da bo poskrbela za brezplačne učbenike za vse otroke, česar pa po dveh letih na oblasti še ni začela uresničevati."

Kovač je prepričan, da bi s predlaganim sistemom pridobila tudi država, saj bi bili z učbeniki oskrbljeni vsi šoloobvezni otroci v devetletki, država bi imela posreden in učinkovit nadzor nad težo šolske torbe in obsegom učnih gradiv, hkrati pa bi se lahko razvijala e-učna gradiva in izboljšala kakovost gradiv.

"Pobuda ni namenjena bogatenju založnikov"
"Naša pobuda ni namenjena bogatenju založnikov," je zatrdil Kovač in pojasnil, da bo ob sprejetju novega učbeniškega sistema edini kupec učbenikov država, kar pa bo bistveno vplivalo na cene učbenikov, saj jih ne bo določalo odprto tržišče, ampak "monopolni" kupec.

Do brezplačnih učbenikov v nekaj letih
Odbor, ki je sodeloval z delovno skupino ministrstva za šolstvo, je na podlagi raziskav prišel do ugotovitev, po katerih bi lahko sistem brezplačnih učbenikov vpeljali že v od treh do šestih letih.

Skupina je ugotovila, da bi vsakoletni odkup učbenikov omogočil racionalizacijo vsebin in distribucije učnih gradiv, tako da bi bila cena za okoli 40 odstotkov nižja kot zdaj. Z dodatnimi in ustreznejšimi rešitvami pa bi stroške, po zagotovilih odbora, še znižali in na koncu uvedli brezplačne učbenike za vse šolarje.