Foto:
Foto:

Po navedbah šolskega ministra se je koalicija dogovorila, da bo podprla dopolnilo, ki bo tretjini socialno najšibkejših študentov zagotavljala tudi financiranje 2. letnika magistrskega študija.

Gaber je pojasnil, da bo po novem dostop do podiplomskega študija omogočen tudi diplomantom visokih strokovnih šol.

Poslanka ZLSD-ja Majda Potrata pa je zavrnila namige, da naj bi z novelo prikrito uvajali šolnine, saj dodiplomski študij tudi po novem ostaja brez njih, podiplomski pa je bil že do sedaj plačljiv, saj je država zgolj sofinancirala delež tega študija.

NSi: Tiho vpeljevanje šolnin
S spremembami zakona o visokem šolstvu vlada potiho in prikrito vpeljuje šolnine v dodiplomskem izobraževanju. To bo dodatno vplivalo na razslojevanje slovenske družbe, so prepričani v NSi-ju. Zato stranka poziva strokovno in laično javnost, da se upre omenjenim spremembam.

Predsednik strokovnega sveta za znanost in visoko šolstvo pri NSi-ju Jure Zupan je poudaril, da sta bili obe univerzi v času podpisa Bolonjske deklaracije bistveno boljše pripravljeni, kot se to poskuša danes prikazati v javnosti. Naglica ob sprejemanju novele je popolnoma nepotrebna, je prepričan Zupan.