Poleg pobranih javnofinančnih prihodkov pa na Fursu ugotavljajo še, da se še naprej znižuje tudi skupni davčni dolg, ki je 31. decembra 2017 znašal 1,267 milijarde evrov, kar pomeni, da se je v lanskem letu znižal za 4,1 odstotka oziroma 53.725.256 evrov. Foto: Pixabay
Poleg pobranih javnofinančnih prihodkov pa na Fursu ugotavljajo še, da se še naprej znižuje tudi skupni davčni dolg, ki je 31. decembra 2017 znašal 1,267 milijarde evrov, kar pomeni, da se je v lanskem letu znižal za 4,1 odstotka oziroma 53.725.256 evrov. Foto: Pixabay

Primerjalno gledano so v letu 2017 pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev prihodki višji, davčni prihodki so narasli celo za 950 milijonov evrov oziroma 6,8 odstotka, so še pojasnili na finančni upravi in dodali, da so zrasli tudi prispevki za socialno varnost, in sicer za 300 milijonov oz. 6,5 odstotka.

"Posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj skoraj 11-odstotno rastjo; med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata davek na dohodek od pravnih oseb s 167 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 27,8-odstotno rastjo in dohodnina s 118 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 5,7-odstotno rastjo v letu 2017," so zapisali na Fursu in dodali, da je velik porast tudi pri domačih davkih na blago in storitve – 274 milijonov evrov oziroma 5,2 odstotka. Davek na dodano vrednost je glede na leto prej višji za 6,8 odstotka oziroma 221 milijonov evrov, porast trošarin pa znaša 2,2 odstotka oziroma 34 milijonov evrov.

95 odstotkov dajatev plačanih pravočasno
Na finančni upravi zadnja leta ugotavljajo, da posamezniki precej bolj spoštujejo tako zahteve po prijavljanju davčnih obveznosti kot tudi roke, do katerih je treba obveznosti poravnati. "Delež prostovoljno plačanih dajatev, pri čemer se za prostovoljne štejejo vse poravnave obveznosti do začetka izvršbe, se namreč povečuje bolj kot je letni prirast plačanih prihodkov. Ob upoštevanju neplačanega aktivnega davčnega dolga za zadnjih 10 let in dolga, ki ga je izterjala v izvršbi, Finančna uprava RS ugotavlja, da je bilo v letu 2017 prostovoljno plačanih obveznosti kar 95 odstotkov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kultura plačevanja boljša predvsem zaradi gospodarske rasti
"Izboljšanje davčne kulture davkoplačevalcev je v precejšnji meri odraz gospodarske rasti, zagotovo pa tudi prizadevanj Finančne uprave za izboljšanje storitev, namenjenih davkoplačevalcem, povečanja avtomatične izmenjave podatkov, ki omogoča celovitejšo in lažjo odmero dajatev, ukrepov izterjave in sistematičnih in ciljnih nadzorov po posameznih segmentih obdavčitve," so prepričani na Fursu, kjer dodajajo, da k višjemu deležu prispevajo tudi sami z "informiranjem, medijskimi pozivi, vzpodbujanjem (samo)prijav obdavčljivih prihodkov, s sistematičnim in hitrim opominjanjem izpolnjevanja obveznosti in ukrepi izterjave, ki so stroškovno manj obremenilni za zavezance (npr. poboti vračil in dolgov)".

Poleg pobranih javnofinančnih prihodkov na Fursu ugotavljajo še, da se še naprej znižuje tudi skupni davčni dolg, ki je 31. decembra 2017 znašal 1,267 milijarde evrov za vse blagajne javnega financiranja, kar pomeni, da se je lani znižal za 4,1 odstotka oziroma 53.725.256 evrov. Davčni dolg se absolutno znižuje od leta 2013.