Komisija za državno ureditev je zaradi nestrinjanja z zakonom predlagala odložilni veto na zakon o državnem tožilstvu. Foto: MMC RTV SLO
Komisija za državno ureditev je zaradi nestrinjanja z zakonom predlagala odložilni veto na zakon o državnem tožilstvu. Foto: MMC RTV SLO
Aleš Zalar
Aleš Zalar je prepričan, da Slovenija z zakonom o državnem tožilstvu dobiva pomembno vlogo koordinativnega organa. Foto: BoBo
Franc Križanič
Minister za finance Franc Križanič meni, da nova obremenitev bank ne bo visoka. Foto: BoBo

Minister za pravosodje Aleš Zalar je pred začetkom seje povedal, da je zakon o državnem tožilstvu potreben zato, ker "mora biti tožilstvo uspešnejše pri pregonu predvsem gospodarskega kriminala in korupcije - ta zakon prinaša vrsto rešitev za to, da bo ta pregon uspešnejši".

Odložilni veto na prvi zakon je predlagala komisija za državno ureditev. Menijo namreč, da je zakon preobsežen in prenormiran, prepričani pa so tudi, da zakon podreja državno tožilstvo izvršni veji oblasti.

Zalar: Zakon krepi samostojnost državnih tožilstev
Minister za pravosodje je poudaril, da so očitki komisije za državno ureditev neutemeljeni. "Tu ne gre za nobeno poseganje izvršilne veje oblasti v tožilstvo." Izpostavil je, da ta zakon krepi samostojnost državnih tožilcev in državnih tožilstev. "Edino relevantno razmerje med izvršilno oblastjo in tožilstvom, ki se pa ne spreminja, je nadzor nad zadevami državne tožilske uprave. To pa v nobenem primeru ne pomeni poseganja v postopek odločanja v konfliktni zadevi," je razložil Zalar.

Z glasovanjem ob koncu razprave so svetniki z 11 glasovi za in 13 glasovi proti zavrnili veto na zakon o državnem tožilstvu.

"Argumentacija veta na zakon o davku na bilančno vsoto bank slaba"
Na predlog interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev so svetniki odločali tudi o vetu na zakon o davku na bilančno vsoto bank. Državni zbor ga je sprejel pretekli teden, njegov cilj pa je spodbuditi bančno kreditiranje gospodarstva.

Za zahtevo o ponovnem odločanju o zakonu so se predlagatelji odločili zato, ker je bil zakon sprejet kljub nasprotovanju Banke Slovenije in Združenja bank Slovenije. Menijo, da bi davek za banke predstavljal dodaten strošek in da bi privedel do neenake obravnave bank.

Minister za finance Franc Križanič je povedal, da ponovno odločanje o zakonu ni potrebno. Predlogi interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev so bili po njegovih besedah že upoštevani pri sami pripravi zakona. Izpostavil je tudi, "da se pričakuje, da bo imel zakon pozitivne posledice za gospodarstvo".

"Strinjam se, da zakon ni najboljši, vendar je potreben. Argumentacija veta je relativno slaba," je mnenje o vetu izrazil svetnik Borut Meh in pri tem poudaril, da temelji na tem, "da se z zakonom ne strinja regulator".

Ob koncu razprave državni svetniki veta na zakon o davku na bilančno vsoto bank niso sprejeli.