Za spremembo ustave so se sicer izrekle vse parlamentarne stranke, razen SNS-a in SMS-a. DZ je v nadaljevanju seje sprejel vsa stališča ustavne komisije. Tako bo v 3. člen ustave zapisano, da lahko Slovenija z mednarodno pogodbo prenese del suverenosti, če jo ratificira parlament z dvotretjinsko večino vseh poslancev.

Poleg tega so sprejeli rešitve, ki omogočajo, da bosta referenduma o vstopu v EU in Nato zavezujoča in da ju ne bo moč ponoviti.